บทความ Article

ไขปริศนา พระเจ้าตาก “บวช” จริงไหม ? (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) Solving the Mystery: Is It True That King Tak Was Ordained” ? (Dec 28, 2023)

ไขปริศนา พระเจ้าตาก “บวช” จริงไหม ? (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) Solving the Mystery: Is It True That King Tak Was Ordained” ? (Dec 28, 2023)

ที่มา : https://www.silpa-mag.com…ผู้เขียน : กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้อ่านงานประวัติศาสตร์พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ “พระเจ้าตาก” คงคุ้นเคยกับทฤษฎี “สมคบคิด” ที่ค่อนไปทางประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อ...

ที่มาของเรื่องเล่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ” ตัวจริง หนีไปนครศรีธรรมราช (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) The Source of the Story: The Real “King Taksin” Fled to Nakorn Sri Dhammaraj. (Dec 28, 2023)

ที่มาของเรื่องเล่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ” ตัวจริง หนีไปนครศรีธรรมราช (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) The Source of the Story: The Real “King Taksin” Fled to Nakorn Sri Dhammaraj. (Dec 28, 2023)

ที่มา : https://www.silpa-mag.com… ผู้เขียน : กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สำรวจแหล่งที่มาของเรื่องเล่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ตัวจริง ได้หนีไป “นครศรีธรรมราช” เรื่องเล่าที่วนเวียนในแวดวงประวัติศาสตร์มายาวนาน...

พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม กี่พระองค์ เป็นใครบ้าง ? (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) How Many Consorts, Chao Chom Manda and Chao Chom Did King Taksin the Great Have? Who Were They? (Dec 28, 2023)

พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม กี่พระองค์ เป็นใครบ้าง ? (๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖) How Many Consorts, Chao Chom Manda and Chao Chom Did King Taksin the Great Have? Who Were They? (Dec 28, 2023)

ที่มา : https://www.silpa-mag.com… ผู้เขียน : ปดิวลดา บวรศักดิ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เคยสงสัยไหมว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” หรือ “พระเจ้าตากสินมหาราช” พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ทรงมี พระมเหสี เจ้าจอมมารดา กี่พระองค์ ?...

‘พระยาวิไชเยนทร์’ ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่สำหรับชุมชน ‘เครื่องถมทอง’ ? (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๖) ‘Phraya Wichayen’, the Villain in History but Not for the ‘Gold Niello’ Community? (May 21, 2023)

‘พระยาวิไชเยนทร์’ ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่สำหรับชุมชน ‘เครื่องถมทอง’ ? (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๖) ‘Phraya Wichayen’, the Villain in History but Not for the ‘Gold Niello’ Community? (May 21, 2023)

ที่มา : https://www.silpa-mag.com… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ‘พระยาวิไชเยนทร์’ ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่สำหรับชุมชน ‘เครื่องถมทอง’ ? เครื่องถม หมายถึง ภาชนะหรือเครื่องประดับที่มีลวดลาย...

เจาะลึกโขนละคร วังพระเจ้านครศรีธรรมราช จากกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖) Delve Into Phra Chao Nakorn Sri Dhammaraj Palace Pantomime Drama From Krung Dhonburi to Rattanakosin (Apr 23, 2023)

เจาะลึกโขนละคร วังพระเจ้านครศรีธรรมราช จากกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖) Delve Into Phra Chao Nakorn Sri Dhammaraj Palace Pantomime Drama From Krung Dhonburi to Rattanakosin (Apr 23, 2023)

ที่มา : https://www.silpa-mag.com… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ละครชาตรีโบราณเริ่มมีแพร่หลายในเมืองนครศรีธรรมราชมาช้านานเท่าใดนั้นยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทว่าในยุคหนึ่ง นาฏกรรมอีกประเภท คือ โขนละคร...

งานแถลงข่าวนางดาน อลังการเมืองนคร (๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖) Nang-Darn Press Conference, Muang Nakorn Ornamentation (Mar 29, 2023)

งานแถลงข่าวนางดาน อลังการเมืองนคร (๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖) Nang-Darn Press Conference, Muang Nakorn Ornamentation (Mar 29, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/NBTnakhonsithammarat… ผู้เขียน : NBT Nakhonsithammarat เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖     งานแถลงข่าวนางดาน อลังการเมืองนคร THE ONLY IN THAILAND การแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ จัดเต็ม พรุดอกไม้ไฟ ไฟโรเทคนิค และ Projection Mapping...

ความเชื่อเรื่องการ “ห้ามเหยียบธรณีประตู” (๕ มี.ค. ๒๕๖๖) Belief About “Do Not Step on the Threshold” (Mar 5, 2023)

ความเชื่อเรื่องการ “ห้ามเหยียบธรณีประตู” (๕ มี.ค. ๒๕๖๖) Belief About “Do Not Step on the Threshold” (Mar 5, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พรุ่งนี้ (๖ มี.ค. ๒๕๖๖) ไปแห่ห่มพระบรมธาตุ ระมัดระวังอย่าเผลอไปเหยียบธรณีประตู   ความเชื่อเรื่องการ “ ห้ามเหยียบธรณีประตู ” โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์  ...

วังโบราณ ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖) Ancient Palace, Lan Saka, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Feb 28, 2023)

วังโบราณ ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖) Ancient Palace, Lan Saka, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Feb 28, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเตรียมการงานมงคลดี ๆ กันอีกครั้ง ณ ที่นี้ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (พระเจ้าพงษาสุระ)...

จารึกและเอกสารโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อาณาจักรศรีวิชัย (๗ ม.ค. ๒๕๖๖) Ancient Inscriptions and Documents in Southeast Asia: Srivijaya Kingdom (Jan 7, 2023)

จารึกและเอกสารโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อาณาจักรศรีวิชัย (๗ ม.ค. ๒๕๖๖) Ancient Inscriptions and Documents in Southeast Asia: Srivijaya Kingdom (Jan 7, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖     ทุกเรื่องราวย่อมมีที่มา ทุกการค้นคว้าย่อมมีคำตอบ   การเคลื่อนกองทัพทางทะเลครั้งใหญ่ ที่นำโดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (จันทรภาณุ) ไปตีเมืองลังกา...

เพลงโนรา (๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕) Nora Dance History (Dec 16, 2022)

เพลงโนรา (๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕) Nora Dance History (Dec 16, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/100066460641533…ผู้เขียน : Nikkasit Photographyเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   "เพลงโนรา Nora Dance History" ---------------------------------- ครบรอบ ๑ ปีการเฉลิมฉลอง โนราสู่มรดกวัฒนธรรมโลก Unesco (วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖...

พิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕) Opening Ceremony of the Tenth Lunar Merit Tradition and the Nakorn Sri Dhammaraj Red Cross Fair for the Year 2022 (Sep 17, 2022)

พิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕) Opening Ceremony of the Tenth Lunar Merit Tradition and the Nakorn Sri Dhammaraj Red Cross Fair for the Year 2022 (Sep 17, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/prnakhonsi… ผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   ผวจ.นครศรีธรรมราช บวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง...

ทำการใด ๆ ให้ตั้งมั่นในสัจจะ (๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕) Do Whatever It Takes to Be Confident in the Truth (May 29, 2022)

ทำการใด ๆ ให้ตั้งมั่นในสัจจะ (๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕) Do Whatever It Takes to Be Confident in the Truth (May 29, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   ทำการใดๆ ให้ตั้งมั่นในสัจจะ ถึงกาล ถึงเวลา คำสัญญาต้องลงมือทำ อย่าศรัทธาและเห็นคุณค่าครูหมอตายายโนรา ในที่ตอนลำบากและทุกข์ใจ แล้วทำลืมไป...