บทความ Article

๕๓๗ พระชาติ กับคำถาม พระพุทธเจ้านั้นทรงเกิดในภพภูมิต่าง ๆ นั้นมากี่ชาติ ? (๙ มิ.ย. ๒๕๖๔) 537 Rebirths and Questions: How Many Lives Was the Buddha Born in Those Different Worlds? (Jun 9, 2021)

๕๓๗ พระชาติ กับคำถาม พระพุทธเจ้านั้นทรงเกิดในภพภูมิต่าง ๆ นั้นมากี่ชาติ ? (๙ มิ.ย. ๒๕๖๔) 537 Rebirths and Questions: How Many Lives Was the Buddha Born in Those Different Worlds? (Jun 9, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนที่ถึงพระชาติสุดท้าย คือ พระสมณโคตมะพุทธะ หรือ อดีตพระสิทธัตถะราชกุมาร แห่งศากยวงศ์ นั้นพระองค์ทรงเกิดในภพภูมิต่าง ๆ มากี่ชาติ ?...

การศึกในการรวมดินแดนทางตอนใต้สยาม ของพระเจ้าตากสินมหาราช (๖ มิ.ย. ๒๕๖๔) The Battle for the Unification of Southern Siam of King Taksin the Great (Jun 6, 2021)

การศึกในการรวมดินแดนทางตอนใต้สยาม ของพระเจ้าตากสินมหาราช (๖ มิ.ย. ๒๕๖๔) The Battle for the Unification of Southern Siam of King Taksin the Great (Jun 6, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หลังจากเหตุการณ์ การล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้ทำให้บ้านเมืองแตกออกเป็นกลุ่ม เป็นก๊กต่าง ๆ โดยประกาศอาณาเขตในท้องถิ่นของตน...

การแต่งกายของชาวศรีวิชัย (๕ มิ.ย. ๒๕๖๔) Srivijaya People’s Dress (June 5, 2021)

การแต่งกายของชาวศรีวิชัย (๕ มิ.ย. ๒๕๖๔) Srivijaya People’s Dress (June 5, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ การแต่งกาย นอกจากจะมีคุณในด้านการปกปิดร่างกายแล้ว ยังแสดงถึงฐานะ และอุปนิสัยของผู้สวม อีกทั้งยังสามารถบอกที่มา บอกเชื้อชาติได้ ว่ามาจากไหน...

อาณาจักรศรีวิชัยที่ยิ่งใหญ่มีกษัตริย์กี่พระองค์ ? (๒ มิ.ย. ๒๕๖๔) How Many Kings Does the Great Srivijaya Kingdom Have? (Jun 2, 2021)

อาณาจักรศรีวิชัยที่ยิ่งใหญ่มีกษัตริย์กี่พระองค์ ? (๒ มิ.ย. ๒๕๖๔) How Many Kings Does the Great Srivijaya Kingdom Have? (Jun 2, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากอาณาจักรศรีวิชัยถึงนครศรีธรรมราช เรามีกษัตริย์กี่พระองค์ เรามีเจ้าเมืองกี่ท่าน โดยภูมิ จิระเดชวงศ์ รายชื่อกษัตริย์อาณาจักรศรีวิชัย...

งานเดือนสิบ ในอดีตเขาจัดกันอย่างไร ? (๑ มิ.ย. ๒๕๖๔) How Did the Festival of Tenth Lunar Month Was Organized? (June 1, 2021)

งานเดือนสิบ ในอดีตเขาจัดกันอย่างไร ? (๑ มิ.ย. ๒๕๖๔) How Did the Festival of Tenth Lunar Month Was Organized? (June 1, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขอย้อนไปสัก ๕๕ ปี เพราะมีหลักฐานการจัดที่ชัดเจน) เมื่อมีคำถามจากวงสนทนาเล็ก ๆ ที่นัดนั่งหารือกันเงียบ ๆ จากหน่วยงานบ้านเมือง ถึงงานเดือนสิบ...

เหตุใดชาวศรีวิชัยจึงไม่นิยมแขวนพระเครื่อง ? (๑ มิ.ย. ๒๕๖๔) Why Didn’t Srivijaya People Carry Amulets? (June 1, 2021)

เหตุใดชาวศรีวิชัยจึงไม่นิยมแขวนพระเครื่อง ? (๑ มิ.ย. ๒๕๖๔) Why Didn’t Srivijaya People Carry Amulets? (June 1, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คติความเชื่อเรื่องพระพิมพ์ศรีวิชัย มีที่มาในการสร้างเป็นอย่างไร และเหตุใดถึงไม่นิยมนำมาห้อยคอหรือติดตัวกัน โดยภูมิ จิระเดชวงศ์...

อาณาจักรศรีวิชัยมีรูปแบบการปกครองอย่างไร ? (๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔) How Does Srivijaya Kingdom Have a Style of Governing? (May 29, 2021)

อาณาจักรศรีวิชัยมีรูปแบบการปกครองอย่างไร ? (๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔) How Does Srivijaya Kingdom Have a Style of Governing? (May 29, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อาณาจักรศรีวิชัย มหาดินแดนที่ยืนยงในน่านน้ำอุษาคเณย์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘ เป็นเวลายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี ที่เป็นเจ้าแห่งดินแดนการค้าขาย...

ศิลปะและรูปทรงเจดีย์ ประจำวัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔) Art and Shape of the Pagoda at Wat Chedi (Wat Ai Khai), Sichon District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (May 28, 2021)

ศิลปะและรูปทรงเจดีย์ ประจำวัดเจดีย์ (วัดไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔) Art and Shape of the Pagoda at Wat Chedi (Wat Ai Khai), Sichon District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (May 28, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ อ.สิชล จ.นคร ฯ ตามการตรวจสอบทางประวัติศาสตร์ ในอดีตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ “ เมืองอะลอง ” ( ปัจจุบันคือ บริเวณ ต.ฉลอง...

พญานาค กับ พุทธศาสนา (๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔) Naga and Buddhism (May 28, 2021)

พญานาค กับ พุทธศาสนา (๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔) Naga and Buddhism (May 28, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้าหากท่านสังเกตุตามวัดพุทธศาสนา ทั่วทั้งภูมิภาคในประเทศไทย ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ในโลก องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของวัดส่วนใหญ่ คือ รูปปฎิมากรรมของ “ พญานาค...

วิสาขปูรณมี ชาวนครเคยใช้วันนี้ “ขึ้นปีใหม่” (๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔) Vesak was “the New Year” of Nakorn People. (May 26, 2021)

วิสาขปูรณมี ชาวนครเคยใช้วันนี้ “ขึ้นปีใหม่” (๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔) Vesak was “the New Year” of Nakorn People. (May 26, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑ มกรา ฯ (ไม่ใช่) ปีใหม่เมืองนครไม่ใช่แม้แรมหนึ่งค่ำเดือนอ้าย ขึ้นค่ำเดือนห้า๑ เมษา ฯ และมหาสงกรานต์...

การสูญเสียครั้งใหญ่ กับการจากไปของหมอกีชา วิมลเมธี (ครูภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย) (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔) Big Loss With the Passing of Dr. Kicha Wimonmethee (Wisdom Teacher of Thai Traditional Medicine) (May 21, 2021)

การสูญเสียครั้งใหญ่ กับการจากไปของหมอกีชา วิมลเมธี (ครูภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย) (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔) Big Loss With the Passing of Dr. Kicha Wimonmethee (Wisdom Teacher of Thai Traditional Medicine) (May 21, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คืนวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๑๓ น. ครูกีชา วิมลเมธี ได้จากไปอย่างสงบ นับได้ว่าเป็นการสูญเสียครูภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ...

ยอดเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเคยหักลงมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๙๐ (๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔) The Top of Phra Borommathat Chedi Nakorn Sri Dhammaraj Was Broken Down in 1647. (May 18, 2021)

ยอดเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเคยหักลงมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๙๐ (๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔) The Top of Phra Borommathat Chedi Nakorn Sri Dhammaraj Was Broken Down in 1647. (May 18, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลักฐานการบันทึก ในปี พ.ศ. ๒๑๙๐ ยอดเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ได้หักลงมา ซึ่งได้สร้างความเศร้าโศกให้แก่เหล่าประชาราษฎร์เป็นอย่างมาก...