บทความ Article

วันนี้ วันครู (๑๖ ม.ค. ๖๔) Today, Teachers’ Day (Jan 16, 2021)

วันนี้ วันครู (๑๖ ม.ค. ๖๔) Today, Teachers’ Day (Jan 16, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔วันนี้ วันครู ชวนมาทำความรู้จัก “เจ้าคุณครู” ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแรกในนครศรีธรรมราช ผู้ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงนับเป็น “สหชาติ” แม้มิได้เกิดวันเดียว...

ภาคใต้ไม่มีฤดูหนาว แต่มีประเพณีให้ทานไฟ (๑๓ ม.ค. ๖๔) No Winter in the South but There Is Fire Dana Tradition (Jan 13, 2021)

ภาคใต้ไม่มีฤดูหนาว แต่มีประเพณีให้ทานไฟ (๑๓ ม.ค. ๖๔) No Winter in the South but There Is Fire Dana Tradition (Jan 13, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : คำรพ เกิดมีทรัพย์เผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ภาคใต้ไม่มีฤดูหนาว แต่เมื่อลมว่าวหอบไอเย็นเข้ามาคราวใด ก็จะจัดแจง “ให้ทานไฟ” กันเป็นประเพณี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้เขียนตื่นตีสี่กว่า ๆ...

สาเหตุที่ตรงโน้น ตรงนี้ ต่างมีตำนานเท้าความถึงเมื่อแรกสร้างพระธาตุ (๑๒ ม.ค. ๖๔) Reasons that Many Places Have Legends Related to the Begining of Building Stupa (Jan 12, 2021)

สาเหตุที่ตรงโน้น ตรงนี้ ต่างมีตำนานเท้าความถึงเมื่อแรกสร้างพระธาตุ (๑๒ ม.ค. ๖๔) Reasons that Many Places Have Legends Related to the Begining of Building Stupa (Jan 12, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔เรามักมองว่าการสถาปนาพระบรมธาตุเจดีย์จำลอง ณ สถานที่ใดในปากใต้...

เมืองโบราณพระเวียง เมืองที่มีมาก่อนเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน (๑๑ ม.ค. ๖๔) Phra Wiang–an Ancient City of Nakorn Sri Dhammaraj (Jan 11, 2021)

เมืองโบราณพระเวียง เมืองที่มีมาก่อนเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน (๑๑ ม.ค. ๖๔) Phra Wiang–an Ancient City of Nakorn Sri Dhammaraj (Jan 11, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔เมืองโบราณพระเวียง หรือ เมืองกระหม่อมโคก เป็นเมืองเก่าแก่ ที่เกิดขึ้นก่อนตัวเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน โดยตัวเมืองนครศรีธรรมราชในยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๗ –...

ทำไมนครศรีธรรมราช จึงได้ชื่อว่า “เมืองสิบสองนักษัตร” ? (๑๐ ม.ค. ๖๔) Why Nakorn Sri Dhammaraj Is Named “Twelve Constellation City”? (Jan 10, 2021)

ทำไมนครศรีธรรมราช จึงได้ชื่อว่า “เมืองสิบสองนักษัตร” ? (๑๐ ม.ค. ๖๔) Why Nakorn Sri Dhammaraj Is Named “Twelve Constellation City”? (Jan 10, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : บัณฑิต สุทธมุสิกเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ที่มาของเมืองสิบสองนักษัตรผู้เขียนเชื่อว่าเดิมมาจากตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชและตำนานเมืองนครศรีธรรมราช...

วันเด็กปีนี้ … ชวนมาทำความรู้จัก “ไอ้ไข่” ในฐานะ “เด็ก” นครศรีธรรมราช (๙ ม.ค. ๖๔) This Children’s Day … Let’s Get to Know “Ai Khai” as “a Kid” of Nakorn Sri Dhammaraj (Jan 9, 2021)

วันเด็กปีนี้ … ชวนมาทำความรู้จัก “ไอ้ไข่” ในฐานะ “เด็ก” นครศรีธรรมราช (๙ ม.ค. ๖๔) This Children’s Day … Let’s Get to Know “Ai Khai” as “a Kid” of Nakorn Sri Dhammaraj (Jan 9, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔วันเด็กปีนี้ ชวนมาทำความรู้จัก “ไอ้ไข่” ในฐานะ “เด็ก” นครศรีธรรมราช คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เดี๋ยวนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก “ไอ้ไข่”...

วันนี้ วันพระ ชวนมาดูภาพวันพระเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้วของเมืองนครศรีธรรมราช (๖ ม.ค. ๖๔) Today–Wan Phra, Let’s See a Photo of a Dhammasavana Day 100 Years Ago at Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Jan 6, 2021)

วันนี้ วันพระ ชวนมาดูภาพวันพระเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้วของเมืองนครศรีธรรมราช (๖ ม.ค. ๖๔) Today–Wan Phra, Let’s See a Photo of a Dhammasavana Day 100 Years Ago at Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Jan 6, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔วันนี้ วันพระชวนมาดูภาพวันพระเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้วของเมืองนครศรีธรรมราช “...ขอให้สำเร็จสมบัติสามประการ คือมนุษยสมบัติ แลสวรรค์สมบัติ...

ฐานพุทธธรรมของไทยอยู่ที่เมืองนคร (๒ ม.ค. ๖๔) The Base of Thai Buddhism is in Muang Nakorn (Jan 2, 2021)

ฐานพุทธธรรมของไทยอยู่ที่เมืองนคร (๒ ม.ค. ๖๔) The Base of Thai Buddhism is in Muang Nakorn (Jan 2, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ฐานพุทธธรรมของไทยอยู่ที่เมืองนคร ปีใหม่นี้ มาทำนครให้เป็นเมืองธรรมกันดีไหม ? : นครเมืองธรรม ตลอดปีที่ผ่านมาทั้ง ๆ ที่น่าจะมีสิ่งดี ๆ...

คำอธิษฐานในจารึกลานทอง (๒ ม.ค. ๖๔) The Wishes on Gold Leaf Inscriptions (Jan 2, 2021)

คำอธิษฐานในจารึกลานทอง (๒ ม.ค. ๖๔) The Wishes on Gold Leaf Inscriptions (Jan 2, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔คำอธิษฐานในจารึกลานทอง ปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ส่วนยอดของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นเครื่องมหัฆภัณฑ์...

๑ มกรา ฯ (ไม่ใช่) ปีใหม่เมืองนคร (๒๙ ธ.ค. ๖๓) Jan 1 (Is Not) Nakorn New Year (Dec 29, 2020)

๑ มกรา ฯ (ไม่ใช่) ปีใหม่เมืองนคร (๒๙ ธ.ค. ๖๓) Jan 1 (Is Not) Nakorn New Year (Dec 29, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓๑ มกรา ฯ (ไม่ใช่) ปีใหม่เมืองนคร ไม่ใช่แม้แรมหนึ่งเดือนอ้าย ขึ้นค่ำเดือนห้า ๑ เมษา ฯ และมหาสงกรานต์ ก่อนที่จะข้ามไปถึงคำตอบ...

สังเกตไหม ?  ทำไมในเขตกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช น้ำไม่เคยท่วมถึง ? (๒๔ ธ.ค. ๖๓) Noticed? Why Inside Nakorn Sri Dhammaraj City Wall Has Never Been Flooded? (Dec 24, 2020)

สังเกตไหม ? ทำไมในเขตกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช น้ำไม่เคยท่วมถึง ? (๒๔ ธ.ค. ๖๓) Noticed? Why Inside Nakorn Sri Dhammaraj City Wall Has Never Been Flooded? (Dec 24, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ถ้าเว้นเสียจากอาการที่น้ำฝนปริมาณมาก ถูกถนน บ้านเรือน และอาคารสถานที่ขวางกั้นทางไหลตามธรรมชาติ...

อักษรพันปีที่เมืองนครศรีธรรมราช (๒๑ ธ.ค. ๖๓) 1,000 Year Alphabet @ Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Dec 21, 2020)

อักษรพันปีที่เมืองนครศรีธรรมราช (๒๑ ธ.ค. ๖๓) 1,000 Year Alphabet @ Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Dec 21, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : ชัยวัฒน์ ศรีแก้วเผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ “...นครศรีธรรมราชโชคดี ที่ไม่ได้ถูกเผาผลาญทางสงคราม เหมือนเมืองอื่นที่อยู่เหนือขึ้นไป เมื่อตั้งเมืองใหม่ขึ้นจึงต้องนำตำรับตำรา...