บทความ Article

องค์ประกอบของหมฺรับ(หมับ) สำรับอุทิศให้กับบรรพชนผู้ล่วงลับ (๑๙ เม.ย. ๖๔) Compositions of Hmrab (Hmab)–a Set Dedicating to Deceased Ancestors (Apr 19, 2021)

องค์ประกอบของหมฺรับ(หมับ) สำรับอุทิศให้กับบรรพชนผู้ล่วงลับ (๑๙ เม.ย. ๖๔) Compositions of Hmrab (Hmab)–a Set Dedicating to Deceased Ancestors (Apr 19, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ยามเมื่อถึงกาลทำบุญสารทเดือนสิบ ท่านมักจะเห็นพ่อแก่แม่เฒ่า หรือ ชาวบ้านที่มีอายุทูนตะกร้า หรือ กระเชอกรวยขนมลาสูง ๆ นำไปถวายวัด...

ขุนพังพการ วีระบุรุษผู้กอบกู้เมืองนคร ภาค ๑ : ตักศิลามหาเวทยาลัย (๑๗ เม.ย. ๖๔) Khun Phang Phakan, The Hero Who Saved Muang Nakorn, Part 1: Taxila Mahavedalaya (Apr 17, 2021)

ขุนพังพการ วีระบุรุษผู้กอบกู้เมืองนคร ภาค ๑ : ตักศิลามหาเวทยาลัย (๑๗ เม.ย. ๖๔) Khun Phang Phakan, The Hero Who Saved Muang Nakorn, Part 1: Taxila Mahavedalaya (Apr 17, 2021)

ที่มา : โอม ชานตี, ขุนพังพการ วีระบุรุษผู้กอบกู้เมืองนคร ตอน ตักศิลามหาเวทยาลัย, ครั้งที่ ๑ (นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, ๒๕๖๔), หน้า ๕-๖.ขุนพังพการ เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ในยุคสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจันทรภาณุ เป็นผู้ครองนคร...

ขนมจีนดารา ชื่อนี้มีอะไรมากกว่าฉายาในวงการ (๑๖ เม.ย. ๖๔) Khanom Chin Dara, There Is More to This Name Than It Is Called. (Apr 16, 2021)

ขนมจีนดารา ชื่อนี้มีอะไรมากกว่าฉายาในวงการ (๑๖ เม.ย. ๖๔) Khanom Chin Dara, There Is More to This Name Than It Is Called. (Apr 16, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/NakhonsiStation…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ขนมจีนดารา ร้านนี้คือ "ดาราขนมจีน" เช้านี้ชวนไปชิมขนมจีนสัญชาตินครศรีธรรมราชที่แท้ทรูกันแถวย่านท่าชี กับการการันตีด้วยคำว่า "ได้แรงอก" ทำไมจึงชื่อ...

วันเจ้าเมืองเก่า วันเจ้าเมืองใหม่ รอยสงกรานต์เมืองนคร … (๑๕ เม.ย. ๖๔) Old Governor’s Day, New Governor’s Day, The Clue of Songkran Muang Nakorn … (Apr 15, 2021)

วันเจ้าเมืองเก่า วันเจ้าเมืองใหม่ รอยสงกรานต์เมืองนคร … (๑๕ เม.ย. ๖๔) Old Governor’s Day, New Governor’s Day, The Clue of Songkran Muang Nakorn … (Apr 15, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/NakhonsiStation… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔มองทั่วไปอาจดูเหมือนพระราชพิธีของศูนย์กลางอำนาจ ส่งอิทธิพลต่อประเพณีของเมืองนครศรีธรรมราช แต่กลับกันเมื่อพบข้อความในตำรา ๑๒ เดือน...

พระเจ้าจันทรภาณุ คือใคร ? (๑๒ เม.ย. ๖๔) Who is King Chandrabhanu? (Apr 12, 2021)

พระเจ้าจันทรภาณุ คือใคร ? (๑๒ เม.ย. ๖๔) Who is King Chandrabhanu? (Apr 12, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔พระเจ้าจันทรภาณุมหาราชที่ยิ่งใหญ่แห่งศรีวิชัย พระองค์นั้นเป็นใคร มาจากไหน มีจริงหรือไม่ ความจริง ความเชื่อ เรื่องราว เรื่องเล่า หรือฟัง ๆ กันมา...

เกาะนางโดย (๙ เม.ย. ๖๔) Nang Doi Island (Apr 9, 2021)

เกาะนางโดย (๙ เม.ย. ๖๔) Nang Doi Island (Apr 9, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔จากเกาะนาง ไปเป็น เกาะนาง_โดย ความผิดพลาดในการเว้นวรรคสู่การเปลี่ยนแปลงในการเรียกขาน เกาะนางโดย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช...

ทำไมโมคลานจึงตั้งก่อน แล้วเมืองนครมาตั้งหลัง ? (๑ เม.ย. ๖๔) Why Did Mokhalan Set First and Muang Nakorn Came After? (Apr 1, 2021)

ทำไมโมคลานจึงตั้งก่อน แล้วเมืองนครมาตั้งหลัง ? (๑ เม.ย. ๖๔) Why Did Mokhalan Set First and Muang Nakorn Came After? (Apr 1, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔เมื่อพูดถึง “โมคลาน” หลายคนคงจินตนาการภาพของแหล่งโบราณคดีชื่อเดียวกันนี้ขึ้นเป็นภาพแรก ๆ...

ทุ่งสง : เส้นทางการค้าโลกและเส้นทางยุทธศาสตร์ ในประวัติศาสตร์ (๓๑ มี.ค. ๖๔) Thung Song:  World Trade Routes and Strategic Routes in History (Mar 31, 2021)

ทุ่งสง : เส้นทางการค้าโลกและเส้นทางยุทธศาสตร์ ในประวัติศาสตร์ (๓๑ มี.ค. ๖๔) Thung Song: World Trade Routes and Strategic Routes in History (Mar 31, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ทุ่งสง เส้นทางการค้าโลก เส้นทางยุทธศาสตร์ ในอดีต พื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญยิ่งในทางการค้าและการรบของเมือง จากชุมชนเมืองท่า...

ดินแดนศรีวิชัย เมื่อกว่า ๑๐๐๐ ปี ที่นี่ใช้ภาษาพูดและอักษรเขียนอะไร ? (๒๘ มี.ค. ๖๔) Srivijaya Land, Over 1000 Years Ago, What Language Was Spoken and Written Here? (Mar 28, 2021)

ดินแดนศรีวิชัย เมื่อกว่า ๑๐๐๐ ปี ที่นี่ใช้ภาษาพูดและอักษรเขียนอะไร ? (๒๘ มี.ค. ๖๔) Srivijaya Land, Over 1000 Years Ago, What Language Was Spoken and Written Here? (Mar 28, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔อาณาจักรศรีวิชัย ดินแดนที่ควบคุมเส้นทางเชื่อมต่อทางทะเล ระหว่างทะเลจีนใต้ในทางตะวันออกและมหาสมุทรอินเดียในทางตะวันตก...

ทำไมต้องเป็นราชครูโนราเท่านั้นที่ตัดเหมรยได้ ? (๒๒ มี.ค. ๖๔) Why Only Nora Brahma Can Make Vindication? (Mar 22, 2021)

ทำไมต้องเป็นราชครูโนราเท่านั้นที่ตัดเหมรยได้ ? (๒๒ มี.ค. ๖๔) Why Only Nora Brahma Can Make Vindication? (Mar 22, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔การบนบาน(เหมรย)กับครูหมอโนรา ทำไมถึงต้องใช้ราชครูโนรา (โนราใหญ่)ในการตัดเหมรย ถึงจะขาดกัน โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ เมื่อคุยเรื่องการบนบานศาลกล่าว หรือ...

ศิลาจารึก ที่พบใน จ.นครศรีธรรมราช (๒๐ มี.ค. ๖๔) Inscriptions Found in Nakorn Sri Dhammaraj Province (Mar 20, 2021)

ศิลาจารึก ที่พบใน จ.นครศรีธรรมราช (๒๐ มี.ค. ๖๔) Inscriptions Found in Nakorn Sri Dhammaraj Province (Mar 20, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ศิลาจารึก หลักฐานสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ ที่พบใน จ.นครศรีธรรมราช โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ นครศรีธรรมราช มีการพบหลักศิลาจารึกที่สำคัญอยู่ด้วยกัน ๕ หลัก...

๕ พิธีกรรมในวันว่าง (สงกรานต์) ของชาวใต้ (๑๔ มี.ค. ๖๔) 5 Rituals on Free Days (Songkran) of the Southern People (Mar 14, 2021)

๕ พิธีกรรมในวันว่าง (สงกรานต์) ของชาวใต้ (๑๔ มี.ค. ๖๔) 5 Rituals on Free Days (Songkran) of the Southern People (Mar 14, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔วันว่าง (สงกรานต์) ๕ พิธีกรรมของชาวใต้ การแปรเปลี่ยนไปสู่ความเลือนรางและจางหายตามกาลเวลา โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ วันสงกรานต์...