บทความ Article

พระลาก คืออะไร ? ทำไมถึงเรียกว่าพระลาก ? (๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔) What Is Phra Lak? Why Is It Called Phra Lak? (Sep 25, 2021)

พระลาก คืออะไร ? ทำไมถึงเรียกว่าพระลาก ? (๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔) What Is Phra Lak? Why Is It Called Phra Lak? (Sep 25, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ #พระลาก คืออะไร ทำไมถึงเรียกว่าพระลากตำรา สมโภชพระลาก-พระสำคัญโดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ ความหมายของ “ พระลาก ” พระลาก...

ศุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช และศุขาภิบาลตำบลตลาดเมืองสงขลา (๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔) Muang Nakorn Sri Dhammaraj Sanitation and Talad Muang Songkhla Subdistrict Sanitation (Sep 20, 2021)

ศุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช และศุขาภิบาลตำบลตลาดเมืองสงขลา (๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔) Muang Nakorn Sri Dhammaraj Sanitation and Talad Muang Songkhla Subdistrict Sanitation (Sep 20, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ศุขาภิบาลเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลตลาดเมืองสงขลาธีรยุทธ บัวทอง...

การลอยกระทง พิธีมงคลที่แปรเปลี่ยนไปเป็นการสะเดาะเคราะห์ (๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔) Loy Krathong, an Auspicious Ceremony That Transforms Into a Blessing (Sep 19, 2021)

การลอยกระทง พิธีมงคลที่แปรเปลี่ยนไปเป็นการสะเดาะเคราะห์ (๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔) Loy Krathong, an Auspicious Ceremony That Transforms Into a Blessing (Sep 19, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ การ #ลอยกระทง พิธีมงคลแห่งการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา ที่แปรเปลี่ยนไปเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ เป็นที่ทราบกันดี...

#เจดีย์ราย วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เจดีย์แห่งองค์พระมหาสาวก (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔) #Chedi Rai Wat Phra Borommadhat Nakorn Sri Dhammaraj, Pagodas of the Great Disciple (Sep 17, 2021)

#เจดีย์ราย วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เจดีย์แห่งองค์พระมหาสาวก (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔) #Chedi Rai Wat Phra Borommadhat Nakorn Sri Dhammaraj, Pagodas of the Great Disciple (Sep 17, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ #เจดีย์ราย วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เจดีย์แห่งองค์พระมหาสาวก โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ ถ้าหากท่านได้มีโอกาสเข้าไปสักการะองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช...

เคยเล่นหม้าย ? การเล่น: รวมเรื่องเล่าเมื่อครั้งฉันยังเด็ก (๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔) Have You Ever Played? Play: Collection of Stories When I Was a Child (Sep 13, 2021)

เคยเล่นหม้าย ? การเล่น: รวมเรื่องเล่าเมื่อครั้งฉันยังเด็ก (๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔) Have You Ever Played? Play: Collection of Stories When I Was a Child (Sep 13, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวนานาสารพัน ทั้งดีและร้าย เราทุกคนต่างล้วนย้อนกลับไปนึกถึงภาพในวัยเด็กอันแสนสุข (และแสนเศร้า)...

ถ่านลาน : วิธีแห่งคนสู้ชีวิต อาชีพท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (๖ ก.ย. ๒๕๖๔) Lan Charcoal: The Way of People Fighting for Life, Local Occupation in Thung Yai District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Sep 6, 2021)

ถ่านลาน : วิธีแห่งคนสู้ชีวิต อาชีพท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (๖ ก.ย. ๒๕๖๔) Lan Charcoal: The Way of People Fighting for Life, Local Occupation in Thung Yai District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Sep 6, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ “เรียนจบกลับไปทำงาน ขุดดินเผาถ่าน อยู่เมืองกาญจน์บ้านเรา… บอกกล่าวให้เขารู้กัน อาชีพผมนั้น ทุกวันเผาถ่าน…” นี่คือเนื้อเพลงคนเผาถ่าน ต้นฉบับขับร้องโดยมนต์รัก...

๗ เรื่องแปลกเมื่อแรกเสด็จ ฯ ตามรอยกรมพระยาปวเรศ ฯ ที่เมืองนคร (๒ ก.ย. ๒๕๖๔) 7 Strange Things When His Majesty King Bhumibol Adulyadej Followed in the Footsteps of Kromma Phraya Pavares Variyalongkorn at Muang Nakorn (Sep 2, 2021)

๗ เรื่องแปลกเมื่อแรกเสด็จ ฯ ตามรอยกรมพระยาปวเรศ ฯ ที่เมืองนคร (๒ ก.ย. ๒๕๖๔) 7 Strange Things When His Majesty King Bhumibol Adulyadej Followed in the Footsteps of Kromma Phraya Pavares Variyalongkorn at Muang Nakorn (Sep 2, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ การเสด็จเมืองนครศรีธรรมราชของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๗ ซึ่งขณะนั้นยังคงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์...

จอม, เมือง, หม่อม : ตำแหน่งข้าราชการพื้นถิ่นภาคใต้ในอดีต (๑ ก.ย. ๒๕๖๔) Chom, Muang, Mom: Positions of Local Civil Servants in the Southern Region in the Past (Sep 1, 2021)

จอม, เมือง, หม่อม : ตำแหน่งข้าราชการพื้นถิ่นภาคใต้ในอดีต (๑ ก.ย. ๒๕๖๔) Chom, Muang, Mom: Positions of Local Civil Servants in the Southern Region in the Past (Sep 1, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จอม , เมือง , หม่อม ตำแหน่งข้าราชการพื้นถิ่นภาคใต้ในอดีตโดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ ตำแหน่งทางการปกครองของขุนนางแต่โบราณของไทย โดยลำดับมาแล้ว...

ห้ามนำเหรียญต่างประเทศเข้ามา ในมณฑลนครศรีธรรมราช (๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔) Foreign Coin Importation Prohibited in Monthon Nakorn Sri Dhammaraj (Aug 30, 2021)

ห้ามนำเหรียญต่างประเทศเข้ามา ในมณฑลนครศรีธรรมราช (๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔) Foreign Coin Importation Prohibited in Monthon Nakorn Sri Dhammaraj (Aug 30, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่า ขณะนี้มีเงินเหรียญต่างประเทศบางชนิด ที่เรียกว่า “Mexican coins” “British...

มรดกคณะราษฎรในเมืองนครศรีธรรมราช (๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔) People’s Party Heritage in Nakorn Sri Dhammaraj (Aug 26, 2021)

มรดกคณะราษฎรในเมืองนครศรีธรรมราช (๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔) People’s Party Heritage in Nakorn Sri Dhammaraj (Aug 26, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มรดกคณะราษฎรเป็นผลผลิตภายหลังจากการปฏิวัติในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย...

ห้ามคนนครทูนของด้วยศีรษะ (๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔) Forbid Nakorn People to Carry Over the Head (Aug 23, 2021)

ห้ามคนนครทูนของด้วยศีรษะ (๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔) Forbid Nakorn People to Carry Over the Head (Aug 23, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การทูนสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลาย นับเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพ่อค้าแม่ค้าสมัยก่อน...

พิธีตรีปวาย ครั้งแรกในเมืองนครศรีธรรมราช (๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔) The First Tripavai Ceremony in Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Aug 22, 2021)

พิธีตรีปวาย ครั้งแรกในเมืองนครศรีธรรมราช (๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔) The First Tripavai Ceremony in Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Aug 22, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ #พิธีตรีปวาย ครั้งแรกในเมืองนครศรีธรรมราช โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ พิธีตรีปวาย คือ พิธีรับเสด็จพระนารายณ์มาสู่โลกมนุษย์ จะมีพิธีขึ้นในช่วงเดือนยี่ (...