บทความ Article

ความเชื่อเรื่องการ “ห้ามเหยียบธรณีประตู” (๕ มี.ค. ๒๕๖๖) Belief About “Do Not Step on the Threshold” (Mar 5, 2023)

ความเชื่อเรื่องการ “ห้ามเหยียบธรณีประตู” (๕ มี.ค. ๒๕๖๖) Belief About “Do Not Step on the Threshold” (Mar 5, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พรุ่งนี้ (๖ มี.ค. ๒๕๖๖) ไปแห่ห่มพระบรมธาตุ ระมัดระวังอย่าเผลอไปเหยียบธรณีประตู   ความเชื่อเรื่องการ “ ห้ามเหยียบธรณีประตู ” โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์  ...

วังโบราณ ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖) Ancient Palace, Lan Saka, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Feb 28, 2023)

วังโบราณ ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖) Ancient Palace, Lan Saka, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Feb 28, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเตรียมการงานมงคลดี ๆ กันอีกครั้ง ณ ที่นี้ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (พระเจ้าพงษาสุระ)...

จารึกและเอกสารโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อาณาจักรศรีวิชัย (๗ ม.ค. ๒๕๖๖) Ancient Inscriptions and Documents in Southeast Asia: Srivijaya Kingdom (Jan 7, 2023)

จารึกและเอกสารโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อาณาจักรศรีวิชัย (๗ ม.ค. ๒๕๖๖) Ancient Inscriptions and Documents in Southeast Asia: Srivijaya Kingdom (Jan 7, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖     ทุกเรื่องราวย่อมมีที่มา ทุกการค้นคว้าย่อมมีคำตอบ   การเคลื่อนกองทัพทางทะเลครั้งใหญ่ ที่นำโดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (จันทรภาณุ) ไปตีเมืองลังกา...

เพลงโนรา (๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕) Nora Dance History (Dec 16, 2022)

เพลงโนรา (๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕) Nora Dance History (Dec 16, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/100066460641533…ผู้เขียน : Nikkasit Photographyเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   "เพลงโนรา Nora Dance History" ---------------------------------- ครบรอบ ๑ ปีการเฉลิมฉลอง โนราสู่มรดกวัฒนธรรมโลก Unesco (วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖...

พิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕) Opening Ceremony of the Tenth Lunar Merit Tradition and the Nakorn Sri Dhammaraj Red Cross Fair for the Year 2022 (Sep 17, 2022)

พิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ (๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕) Opening Ceremony of the Tenth Lunar Merit Tradition and the Nakorn Sri Dhammaraj Red Cross Fair for the Year 2022 (Sep 17, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/prnakhonsi… ผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   ผวจ.นครศรีธรรมราช บวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง...

ทำการใด ๆ ให้ตั้งมั่นในสัจจะ (๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕) Do Whatever It Takes to Be Confident in the Truth (May 29, 2022)

ทำการใด ๆ ให้ตั้งมั่นในสัจจะ (๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕) Do Whatever It Takes to Be Confident in the Truth (May 29, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   ทำการใดๆ ให้ตั้งมั่นในสัจจะ ถึงกาล ถึงเวลา คำสัญญาต้องลงมือทำ อย่าศรัทธาและเห็นคุณค่าครูหมอตายายโนรา ในที่ตอนลำบากและทุกข์ใจ แล้วทำลืมไป...

โนราคอนทั้งสองท่าน (๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Both Are Korn Noras (May 27, 2022)

โนราคอนทั้งสองท่าน (๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Both Are Korn Noras (May 27, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   เทริดครู เทริดศิษย์ โนราคล้าย ขี้หนอน หรือ หมื่นระบำบันเทิงชาตรี แต่คนทั่วไปในสมัยนั้นมักเรียกว่า "หมื่นระบำ" หรือ "หมื่นระบำบรรเลง"...

ท่านหลิมยี่กุน จากขุนนางกรมนาเมืองนคร สู่การยกย่องเป็นตาขุนลก (๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Mr. Lim Yi Kun: From a Noble of Kromna, Muang Nakorn, to Be Regarded as Ta Khun Lok (May 27, 2022)

ท่านหลิมยี่กุน จากขุนนางกรมนาเมืองนคร สู่การยกย่องเป็นตาขุนลก (๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Mr. Lim Yi Kun: From a Noble of Kromna, Muang Nakorn, to Be Regarded as Ta Khun Lok (May 27, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   ท่านหลิมยี่กุน ขุนนางที่สร้างคุณงามความดี มีคุณูปการต่อบ้านเมือง แม้เดินทางมาจากแดนไกลแต่คงไว้ซึ่งความกตัญญูต่อแผ่นดิน...

มหาราชจันทรภาณุ คือใคร (๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕) Who Is Chandrabhanu the Great? (May 26, 2022)

มหาราชจันทรภาณุ คือใคร (๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕) Who Is Chandrabhanu the Great? (May 26, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   มหาราชจันทรภาณุ คือ พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรศรีวิชัย ลำดับที่ ๕ แห่งพระราชวงศ์ปทุมวงศ์...

โองการบวงสรวง ขอบูรณะ – สร้างพระ ประกอบกิจในวัด (๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕) Sacrifice Verses for Restoration – Building Statues, Performing Activities in a Temple (May 25, 2022)

โองการบวงสรวง ขอบูรณะ – สร้างพระ ประกอบกิจในวัด (๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕) Sacrifice Verses for Restoration – Building Statues, Performing Activities in a Temple (May 25, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   โองการบวงสรวง ขอบูรณะ – สร้างพระ ประกอบกิจในวัดนั้น เป็นบทโองการที่สำคัญ ซึ่งในการบูรณะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่เป็นศาสนาสถานนั้น...

พิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดิน (๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕) Ceremony for Worshiping Phra Sua Muang, a Sacred Item of the Land (May 23, 2022)

พิธีบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดิน (๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕) Ceremony for Worshiping Phra Sua Muang, a Sacred Item of the Land (May 23, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   เมื่อวานนี้ (๒๒ พ.ค.๖๕) ได้มีการประชุมของคณะกรรมการศาลพระเสื้อเมือง เพื่อเตรียมการดำเนินงานในพิธีการบวงสรวงสักการะพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช...

โนรา ที่คือ โนรา (๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Nora Who Is Nora (May 22, 2022)

โนรา ที่คือ โนรา (๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Nora Who Is Nora (May 22, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   ชีวิตนี้ มีแต่เรื่องโนรา เป็นโนราใหญ่มา ๔๖ พรรษา รำแต่โนรา สอนแต่โนรา ทำพิธีแต่โนรา ยึดถือแบบแผนและพิธีกรรมโนราอย่างเคร่งครัด ไม่เคยได้ทำอย่างอื่น...