บทความ Article

น้ำตกและสระน้ำวัดศรีทวี (๑๔ ต.ค. ๖๓) Wat Sritawee Waterfall and Pond (Oct 14, 2020)

น้ำตกและสระน้ำวัดศรีทวี (๑๔ ต.ค. ๖๓) Wat Sritawee Waterfall and Pond (Oct 14, 2020)

ผู้บันทึก : พระพุทธิสารเมธีเผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓น้ำตกและสระน้ำนี้เป็นที่อาศัยของปลา. เป็นความสมบูรณ์แห่งธรรมชาติ. เป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชน. โปรดระวังไม่ให้เด็กลงเล่นน้ำ. ไม่เดินบนขอบสระ. ไม่กระโดดข้ามไปมา. ไม่ให้อาหารแก่ปลาโดยเด็ดขาด. ผู้บันทึก :...

นานาหมรับที่ศรีทวี มีวิเศษ (๑๗ ก.ย. ๖๓) Hmrabs at Sri Tawee and Specialties (Sep 17, 2020)

นานาหมรับที่ศรีทวี มีวิเศษ (๑๗ ก.ย. ๖๓) Hmrabs at Sri Tawee and Specialties (Sep 17, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๙๑๗_๔) ก่อนไปวัดจันวานนี้ ผมแวะเวียน วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่อยหนึ่งเป็นไปดังคาด คืองามมาก...

สีมากถานี้ที่รับคืนมา จะเสวนาว่ามีคุณค่าสำคัญแค่ไหน บ่ายวันพุธนี้ (๒๐ ก.ค. ๖๓) This the Returned Sema Kata and This Wednesday Conference (Jul 20, 2020)

สีมากถานี้ที่รับคืนมา จะเสวนาว่ามีคุณค่าสำคัญแค่ไหน บ่ายวันพุธนี้ (๒๐ ก.ค. ๖๓) This the Returned Sema Kata and This Wednesday Conference (Jul 20, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๒๐_๔) นี้ครับ การรับมอบและดำเนินการตอบขอบคุณและจัดเก็บที่...

การหารือครั้งท้าย ใต้ร่มบรมธาตุ ก่อนบอกสาธารณะรับรู้ (๑๘ ก.ค. ๖๓) The Final Preparation under the Great Stupa Shadow (Jul 18, 2020)

การหารือครั้งท้าย ใต้ร่มบรมธาตุ ก่อนบอกสาธารณะรับรู้ (๑๘ ก.ค. ๖๓) The Final Preparation under the Great Stupa Shadow (Jul 18, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๘_๑) หลังการเกาะติด พยายามตาม บอกต่อ และพลิกกลยุทธมาไม่รู้กี่กระบวน#ท่ามกลางโควิดที่ระบาดอย่างอกสั่นขวัญแขวน...

ศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๖ ก.ค. ๖๓) Alms Center for Returning Ancient Documents of Nakorn Sri Dhammaraj (Jul 16, 2020)

ศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๖ ก.ค. ๖๓) Alms Center for Returning Ancient Documents of Nakorn Sri Dhammaraj (Jul 16, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓พระอภิธรรม คัมภีร์พระมาลัย ตำราสีมากถา ตำราดูฤกษ์ยาม ตำรายา ตำราไพยสันตา ตำรายันต์ พระนิพพานโสตร พระศรีธรรมาโศก วรรณกรรมประโลมโลกมากมายครัน...

พระมาลัยวัดใหญ่ฉบับนี้ อยู่ที่ใครโปรดรีบคืน เดี๋ยวตายไปตกนรก พระมาลัยท่านจะไม่ไปโปรดนะครับ (๑๖ ก.ค. ๖๓) Who Got This Dhamma Text, Please Retun !!! (Jul 16, 2020)

พระมาลัยวัดใหญ่ฉบับนี้ อยู่ที่ใครโปรดรีบคืน เดี๋ยวตายไปตกนรก พระมาลัยท่านจะไม่ไปโปรดนะครับ (๑๖ ก.ค. ๖๓) Who Got This Dhamma Text, Please Retun !!! (Jul 16, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๒๓ น.(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๖_๓) เมื่อ ๒ ปีก่อนโน้น ท่านพระครู โสพิทร์ แซ่ภู่ กับพ่อ Surachet...

#เรื่องร้อนใจมากว่าเดือน ที่จะต้องบอกข่าวเสียที (๑๕ ก.ค. ๖๓) #TheMostAnxiousOfMineAndTimeToInform (Jul 15, 2020)

#เรื่องร้อนใจมากว่าเดือน ที่จะต้องบอกข่าวเสียที (๑๕ ก.ค. ๖๓) #TheMostAnxiousOfMineAndTimeToInform (Jul 15, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๕_๕) กว่าเดือนมาแล้วที่พวกเรากลุ่มหนึ่งมีความร้อนใจมาก หลังจากการแพร่ระบาด #โควิด แล้วเริ่มทำงานอยู่กับบ้าน...

กิจพระศาสนาที่ศรีทวี จะยิ่งทบทวี (๒๙ มิ.ย. ๖๓) More Buddhist Activities of SriTawee (Jun 29, 2020)

กิจพระศาสนาที่ศรีทวี จะยิ่งทบทวี (๒๙ มิ.ย. ๖๓) More Buddhist Activities of SriTawee (Jun 29, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓(bunchar.com การพระศาสนา ๒๐๒๐๐๖๒๙_๑) ที่เก็บดอกจำปาหรือจำปีสีทองในบ้าน ไปถวายหลวงพ่อ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหว้พระวานนี้นั้น...

กลับมาเก็บดอกจำปาถวายหลวงพ่อไหว้พระ (๒๘ มิ.ย. ๖๓) The Champaka for Master (Jun 28, 2020)

กลับมาเก็บดอกจำปาถวายหลวงพ่อไหว้พระ (๒๘ มิ.ย. ๖๓) The Champaka for Master (Jun 28, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓(bunchar.com บัญชาชีวิต ๒๐๒๐๐๖๒๘_๔) วันนี้ ลูกพี่พ่อบ้าน มีเวรกับลูกเมีย ไม่อยู่เรือนนี้ หน้าที่เราเก็บดอกจำปาเอง ได้มาเกือบ ๓๐ ดอกจากต้นเดียว...

ปืนใหญ่โบราณวัดศรีทวี (๔ มิ.ย. ๖๓) Wat Sritawee Ancient Cannons (Jun 4, 2020)

ปืนใหญ่โบราณวัดศรีทวี (๔ มิ.ย. ๖๓) Wat Sritawee Ancient Cannons (Jun 4, 2020)

ผู้บันทึก : พระพุทธิสารเมธีเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ปืนใหญ่นี้มีทั้งหมด ๕ กระบอก ชาวนา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดพบในบริเวณห่างจากคลองท่าซักประมาณ ๑๐๐ เมตร แล้วนำมาถวายพระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี...

ไหงได้ชื่อว่า #พญาปีกเหล็ก ? (๑ มิ.ย. ๖๓) Why #TheIronWing? (Jun 1, 2020)

ไหงได้ชื่อว่า #พญาปีกเหล็ก ? (๑ มิ.ย. ๖๓) Why #TheIronWing? (Jun 1, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓(bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๖๐๑_๓) ที่ถามทิ้งไว้เมื่อคืน ก่อนไปอ่านหนังสือ นอน หลับ มาตื่นก็เจอนี้ ที่ทยอยบอกว่าไม้นี้...

ขอเห็นต่าง ต่อศูนย์เรียนรู้ ที่วัดศรีทวี (๕ มี.ค. ๖๓) My Different Views on Sritawee Learning Center (Mar 5, 2020)

ขอเห็นต่าง ต่อศูนย์เรียนรู้ ที่วัดศรีทวี (๕ มี.ค. ๖๓) My Different Views on Sritawee Learning Center (Mar 5, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓เมื่อหลายเดือนก่อน หลังการหารือหลายอย่างกับ วัดบันดาลใจที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชชมพู่ Pariyaporn...