บทความ Article

ถอดรหัส “ ๑๒ หัวช้าง ๑๓ หัวเชียก ( เชือก ) ” คือสิ่งใด ? ในโนรา  โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ (๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕) Decode “12 Elephant Heads, 13 Chiak (Rope) Heads”: What Is It? In Nora (Jan 24, 2022)

ถอดรหัส “ ๑๒ หัวช้าง ๑๓ หัวเชียก ( เชือก ) ” คือสิ่งใด ? ในโนรา โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ (๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕) Decode “12 Elephant Heads, 13 Chiak (Rope) Heads”: What Is It? In Nora (Jan 24, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถอดรหัส “ ๑๒ หัวช้าง ๑๓ หัวเชียก ( เชือก ) ” คือสิ่งใด ? ในโนราโดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ โนรา นาฎยะเอกของภาคใต้ การแสดงที่เกี่ยวพันผู้คนเข้ากับประเพณี...

จาก “วัดใหม่กาแก้ว” สู่ “วัดสวนป่าน” ประวัติวัดฉบับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒๓ ม.ค. ๒๕๖๕) From “Wat Mai Ka Kaew” to “Wat Suan Pan”: Temple History, the National Office of Buddhism’s Edition (Jan 23, 2022)

จาก “วัดใหม่กาแก้ว” สู่ “วัดสวนป่าน” ประวัติวัดฉบับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒๓ ม.ค. ๒๕๖๕) From “Wat Mai Ka Kaew” to “Wat Suan Pan”: Temple History, the National Office of Buddhism’s Edition (Jan 23, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเรื่องชวนให้ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า บ่อยครั้งที่ผู้เขียนจะได้รับการทาบทามหรือการตั้งคำถามทำนองว่า “พอจะทราบประวัติตั้งนั้น ตรงนี้ไหม ?”...

บ้านสวนอาย ประวัติ เรื่องราว และเรื่องเล่า (๒๒ ม.ค. ๒๕๖๕) Baan Suan Eye: History, Story and Hearsay (Jan 22, 2022)

บ้านสวนอาย ประวัติ เรื่องราว และเรื่องเล่า (๒๒ ม.ค. ๒๕๖๕) Baan Suan Eye: History, Story and Hearsay (Jan 22, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ยอมแลกกับชั้นเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรมศึกษาในภาคเช้า และวัฒนธรรมกับโลกาภิวัตน์ของช่วงบ่าย คิดเอาเองว่ากิจกรรมนี้จะเป็นภาคปฏิบัติของทั้งสองรายวิชา...

#เมืองโบราณแห่งขุนเขาไม่เคยหายไปจากความตั้งใจ (๑๖ ม.ค. ๒๕๖๔) #Ancient City of the Mountain Has Never Disappeared From Intention (Jan 16, 2022)

#เมืองโบราณแห่งขุนเขาไม่เคยหายไปจากความตั้งใจ (๑๖ ม.ค. ๒๕๖๔) #Ancient City of the Mountain Has Never Disappeared From Intention (Jan 16, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ #เมืองโบราณแห่งขุนเขาไม่เคยหายไปจากความตั้งใจ   จะด้วยเหตุผลด้านใดก็ตามที่ส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหตุผลมานั้น ไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดทางกฎระเบียบ...

ประวัติอำเภอลานสกา ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔) History of Lan Saka District, Provincial Interior Edition (Jan 14, 2022)

ประวัติอำเภอลานสกา ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔) History of Lan Saka District, Provincial Interior Edition (Jan 14, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เหตุที่ได้จั่วหัวว่าเป็น “ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค” นั้น ด้วยคัดมาจากหนังสือ “ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช”...

ขอเชิญร่วมพิธีประดิษฐาน ๔ รูปหล่อ บนแท่นอนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕) Invitation for Joining the Ceremony for Placing 4 Statues on Bases of the Monument of 4 Nora Founders at Wat Phra Borommadhat Chedi Khian Bang Kaeo, Khao Chaison District, Phatthalung Province (Jan 13, 2022)

ขอเชิญร่วมพิธีประดิษฐาน ๔ รูปหล่อ บนแท่นอนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕) Invitation for Joining the Ceremony for Placing 4 Statues on Bases of the Monument of 4 Nora Founders at Wat Phra Borommadhat Chedi Khian Bang Kaeo, Khao Chaison District, Phatthalung Province (Jan 13, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ #พิธีมงคลอันดีที่มีครั้งเดียว จัดเวลาไปร่วมในพิธีอัญเชิญรูปหล่อ ๔ ครูต้นโนรา (เจ้าพญาสายฟ้าฟาด แม่ศรีมาลา พระนางนวลทองสำลี ขุนศรีศรัทธา)...

#แผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดชายน้อย (พระเทพสิงหร/ขุนศรีศรัทธา) ครูต้นโนรา จากบันทึกตำนานโนราสู่ความจริง “ เกาะสีชัง ” หรือ “ เกาะกระชัง ” (เกาะใหญ่) อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา (๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕) #Homeland of a Little Prince (Phra Thep Singhara/Khun Sri Sattha), a Nora Founder, From the Legend of Nora to the Truth “Koh Sichang” or “Koh Krachang” (Koh Yai), Krasaesin District, Songkhla Province (Jan 11, 2022)

#แผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดชายน้อย (พระเทพสิงหร/ขุนศรีศรัทธา) ครูต้นโนรา จากบันทึกตำนานโนราสู่ความจริง “ เกาะสีชัง ” หรือ “ เกาะกระชัง ” (เกาะใหญ่) อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา (๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕) #Homeland of a Little Prince (Phra Thep Singhara/Khun Sri Sattha), a Nora Founder, From the Legend of Nora to the Truth “Koh Sichang” or “Koh Krachang” (Koh Yai), Krasaesin District, Songkhla Province (Jan 11, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ #แผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดชายน้อย (พระเทพสิงหร/ขุนศรีศรัทธา) ครูต้นโนรา จากบันทึกตำนานโนราสู่ความจริง “ เกาะสีชัง ” หรือ “ เกาะกระชัง ” ( เกาะใหญ่ )...

#ความรู้ความจริงเรื่องจอมขมังเวท (๙ ม.ค. ๒๕๖๕) #Knowledge of the Truth About the Sorcerer (Jan 9, 2022)

#ความรู้ความจริงเรื่องจอมขมังเวท (๙ ม.ค. ๒๕๖๕) #Knowledge of the Truth About the Sorcerer (Jan 9, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ #ความรู้ความจริงเรื่องจอมขมังเวท โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ เมื่อกล่าวถึงพิธีกรรมในปัจจุบัน ได้มีการกล่าวถึง “ จอมขมังเวท ” กันอย่างเกลื่อนกลาด...

#ตำนานพระลากคู่รัก พระแม่ชุม – พระพ่อศรีสุวรรณ แห่ง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช (๕ ม.ค. ๒๕๖๕) #The Legend of the Couple Phra Laks: Phra Mae Chum – Phra Pho Sri Suwan of Phra Phrom District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Jan 5, 2022)

#ตำนานพระลากคู่รัก พระแม่ชุม – พระพ่อศรีสุวรรณ แห่ง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช (๕ ม.ค. ๒๕๖๕) #The Legend of the Couple Phra Laks: Phra Mae Chum – Phra Pho Sri Suwan of Phra Phrom District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Jan 5, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ #ตำนานพระลากคู่รัก พระแม่ชุม – พระพ่อศรีสุวรรณ แห่ง อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราชโดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ ในครั้งอดีตกาล แถบบ้านนาพรุ มีเศรษฐีผู้หนึ่ง...

#พระคณาจารย์สังขารไม่เน่าไม่เปื่อย จ.นครศรีธรรมราช (๒ ม.ค. ๒๕๖๕) Monks Whose Body Does Not Rot, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Jan 2, 2022)

#พระคณาจารย์สังขารไม่เน่าไม่เปื่อย จ.นครศรีธรรมราช (๒ ม.ค. ๒๕๖๕) Monks Whose Body Does Not Rot, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Jan 2, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ #พระคณาจารย์สังขารไม่เน่าไม่เปื่อย จ.นครศรีธรรมราชโดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ นครศรีธรรมราช ดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนา...

ประวัติอำเภอท่าศาลา ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔) History of Tha Sala District, Provincial Interior Edition (Dec 30, 2021)

ประวัติอำเภอท่าศาลา ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔) History of Tha Sala District, Provincial Interior Edition (Dec 30, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เหตุที่ได้จั่วหัวว่าเป็น “ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค” นั้น ด้วยคัดมาจากหนังสือ “ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช”...

#เจ้าศรีราชา เจ้าเมืองผู้ฟื้นฟูนครศรีธรรมราชหลังจากล่มสลายไป (๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔) #Jao Sriraja, the City Governor Who Restored Nakorn Sri Dhammaraj After Its Collapse (Dec 27, 2021)

#เจ้าศรีราชา เจ้าเมืองผู้ฟื้นฟูนครศรีธรรมราชหลังจากล่มสลายไป (๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔) #Jao Sriraja, the City Governor Who Restored Nakorn Sri Dhammaraj After Its Collapse (Dec 27, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ #อย่าหลงลืมบรรพชนฅนสร้างเมือง #เจ้าศรีราชา เจ้าเมืองผู้ฟื้นฟูนครศรีธรรมราชหลังจากล่มสลายไปโดย ภูมิ จิระเดชวงศ์   หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรศรีวิชัย –...