บทความ Article

ขอเห็นต่าง ต่อศูนย์เรียนรู้ ที่วัดศรีทวี My Difference Views on Sritawee Learning Center (๕ มี.ค. ๖๓)

ขอเห็นต่าง ต่อศูนย์เรียนรู้ ที่วัดศรีทวี My Difference Views on Sritawee Learning Center (๕ มี.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อหลายเดือนก่อน หลังการหารือหลายอย่างกับ วัดบันดาลใจที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชชมพู่ Pariyaporn...

คืออัฏฐารสแห่งเจดีย์หลวงข่วงเมือง The Great Buddha in the Great Chiang Mai Pagoda (๗ ก.พ. ๖๓)

คืออัฏฐารสแห่งเจดีย์หลวงข่วงเมือง The Great Buddha in the Great Chiang Mai Pagoda (๗ ก.พ. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช้าวันนั้น ทั้ง ๆ ที่ยังเช้ามากทว่าวัดเจดีย์หลวงตรงกลางเวียงก็เปิดพร้อม แถมมีคนมากันมากแล้ว โดยเฉพาะในพระวิหารใหญ่หน้าองค์เจดีย์ ......

โมคลาน ศรีทวี ปันตวัน จันทาราม ณ เมืองนคร 4 Places in Nakorn (๒๙ ม.ค. ๖๓)

โมคลาน ศรีทวี ปันตวัน จันทาราม ณ เมืองนคร 4 Places in Nakorn (๒๙ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการมาตรวจตราและทำงานต่อของคณะ Gob Siwapat วันนี้ผมก็เลยชวนไปดูอีก ๔ สถาน ที่วัดโมคลาน...

นี้คือธรรมะ … ? These the Dhamma? (๑๕ ม.ค. ๖๓)

นี้คือธรรมะ … ? These the Dhamma? (๑๕ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกชุดภาพงามวานนี้ที่ไม่เก็บมาไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ล่วงเข้าไปได้เห็นด้วยเป็นเขตสงฆ์ และ ยังข้องอยู่กับโรงทานและการรับทาน เมื่อวานนี้ผมนั้น...

สุขไหน เสมอนี้ ? มันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเถิด On Happiness, Whatever Will Be … Will Be (๑๕ ม.ค. ๖๓)

สุขไหน เสมอนี้ ? มันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเถิด On Happiness, Whatever Will Be … Will Be (๑๕ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ บนพื้นที่กว้างขวางของอารามแห่งหนองป่าพงระยะนี้ที่ผู้คนน่าจะมารวมกันหลายพันคนนั้น พระและคณะศรัทธา ร่วมกันจัดการกันอย่างสุดวิเศษมีเขตพระ...

แมววัด หมอ และเดอะคลาวด์ Temple Cat, Doctor & the Cloud (๕ ม.ค. ๖๓)

แมววัด หมอ และเดอะคลาวด์ Temple Cat, Doctor & the Cloud (๕ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตักบาตรเดือนเกิด ม.ค. ปีนี้ ไม่เพียงตรงกับวันเกิดผมพอดีแต่ที่สำคัญกว่า คือทีม วัดบันดาลใจ จากอาศรมศิลป์พาคณะสื่อจาก The Cloud...

ทานทานไฟที่เมืองนคร Enjoy the Fire Dana of Muang Nakorn (๕ ม.ค. ๖๓)

ทานทานไฟที่เมืองนคร Enjoy the Fire Dana of Muang Nakorn (๕ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หลังถวายทานพระท่านแล้ว ก็ถึงเวลา “ทานทานไฟ” กัน บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณว่า...

ทานไฟที่ศรีทวี Fire Dana @ Wat Sritawee (๕ ม.ค. ๖๓)

ทานไฟที่ศรีทวี Fire Dana @ Wat Sritawee (๕ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หากจะค้นหาประเพณีทางพระพุทธศาสนานี้ในสารบบคงไม่พบเพราะเป็นประเพณีที่เกิดที่เมืองนครศรีธรรมราชเมืองเดียวเท่าที่รับทราบกันมาว่า...

๓ มื้อ เมื่ออายุแก่ได้ ๖๓ ขวบปี 3 Meals of 63 Years Old (๔ ม.ค. ๖๓)

๓ มื้อ เมื่ออายุแก่ได้ ๖๓ ขวบปี 3 Meals of 63 Years Old (๔ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่งเสร็จสิ้นมื้อที่สามของวันนี้ ที่ชายเลซีฟู๊ด ปากนครอันเป็นวันครบปีพอดีที่ปาบึกบุกจนพังยับพร้อมเค๊กมะพร้าวอ่อนเจ้าเก่าดั้งเดิมเมืองนครของพี่...

เราทั้งหลาย … จักทำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ We All … Will Meditate & Follow Our Buddha (๔ ม.ค. ๖๓)

เราทั้งหลาย … จักทำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ We All … Will Meditate & Follow Our Buddha (๔ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แม่ครับ ๖๓ ปีแล้วครับ ที่แม่เกิดให้กำเนิดเต้ยแม้แม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกาย แต่วันนี้ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชการสวดมนต์ทำวัตรเช้า...

เอชบีดี ชาติปิทุกขา โสตถี เทอญ ฯลฯ HBD; Birth Is Suffering; Be Happy etc (๔ ม.ค. ๖๓)

เอชบีดี ชาติปิทุกขา โสตถี เทอญ ฯลฯ HBD; Birth Is Suffering; Be Happy etc (๔ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มงคลข้อหนึ่งของชีวิตผม ในฐานะชาวพุทธคือได้เกิดที่เมืองนคร...

ถูกสาวสั่งกลับจากสงขลา มาศรีทวี Lady’s Order, Back to Sritawee (๓ ม.ค. ๖๓)

ถูกสาวสั่งกลับจากสงขลา มาศรีทวี Lady’s Order, Back to Sritawee (๓ ม.ค. ๖๓)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่งเสร็จอีกการหารือยาวที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่ถูก Pariyaporn Sukgul แห่ง วัดบันดาลใจ สั่งไว้ว่าวันนี้...