บทความ Article

๓ มื้อ เมื่ออายุแก่ได้ ๖๓ ขวบปี (๔ ม.ค. ๖๓) 3 Meals of 63 Years Old (Jan 4, 2020)

๓ มื้อ เมื่ออายุแก่ได้ ๖๓ ขวบปี (๔ ม.ค. ๖๓) 3 Meals of 63 Years Old (Jan 4, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่งเสร็จสิ้นมื้อที่สามของวันนี้ ที่ชายเลซีฟู๊ด ปากนครอันเป็นวันครบปีพอดีที่ปาบึกบุกจนพังยับพร้อมเค๊กมะพร้าวอ่อนเจ้าเก่าดั้งเดิมเมืองนครของพี่...

เราทั้งหลาย … จักทำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ (๔ ม.ค. ๖๓) We All … Will Meditate & Follow Our Buddha (Jan 4, 2020)

เราทั้งหลาย … จักทำในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ (๔ ม.ค. ๖๓) We All … Will Meditate & Follow Our Buddha (Jan 4, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แม่ครับ ๖๓ ปีแล้วครับ ที่แม่เกิดให้กำเนิดเต้ยแม้แม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกาย แต่วันนี้ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชการสวดมนต์ทำวัตรเช้า...

เอชบีดี ชาติปิทุกขา โสตถี เทอญ ฯลฯ (๔ ม.ค. ๖๓) HBD; Birth Is Suffering; Be Happy etc (Jan 4, 2020)

เอชบีดี ชาติปิทุกขา โสตถี เทอญ ฯลฯ (๔ ม.ค. ๖๓) HBD; Birth Is Suffering; Be Happy etc (Jan 4, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มงคลข้อหนึ่งของชีวิตผม ในฐานะชาวพุทธคือได้เกิดที่เมืองนคร...

ถูกสาวสั่งกลับจากสงขลา มาศรีทวี (๓ ม.ค. ๖๓) Lady’s Order, Back to Sritawee (Jan 3, 2020)

ถูกสาวสั่งกลับจากสงขลา มาศรีทวี (๓ ม.ค. ๖๓) Lady’s Order, Back to Sritawee (Jan 3, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่งเสร็จอีกการหารือยาวที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่ถูก Pariyaporn Sukgul แห่ง วัดบันดาลใจ สั่งไว้ว่าวันนี้...

วอนลมจ๋าพาคู่รักของข้าคืน … !!! (๒๗ ธ.ค. ๖๒) Could You Please, the Wind Please !!! (Dec 27, 2019)

วอนลมจ๋าพาคู่รักของข้าคืน … !!! (๒๗ ธ.ค. ๖๒) Could You Please, the Wind Please !!! (Dec 27, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวานนี้ต่อเมื่อคืนนี้ได้รับ ๒ คำสั่งจาก วัดบันดาลใจโดยแม่ชมพู่ Pariyaporn Sukgul กับพ่อเม้ง Prasit Vitayasamritรายหนึ่งขอเวลาหารือ...

อะไรจะขนาดนี้ขอรับ ท่านออกญาพลเทพ (๑๕ ต.ค. ๖๒) How Superb, the Count Poldheb (Oct 15, 2019)

อะไรจะขนาดนี้ขอรับ ท่านออกญาพลเทพ (๑๕ ต.ค. ๖๒) How Superb, the Count Poldheb (Oct 15, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เกตุทอง พักตร์นาก องค์นวโลหะหัตถ์และบาทนิล เพิ่งพบแต่บาตรดิน บอกกล่าวกันมาอย่างนี้ สำหรับพระลากสมัยอยุธยาที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช...

หยิบหลากแจกภัตต์ ๒๒ วัดเมืองคอน (๑๕ ต.ค. ๖๒) The Sangha Contribution (Oct 15, 2019)

หยิบหลากแจกภัตต์ ๒๒ วัดเมืองคอน (๑๕ ต.ค. ๖๒) The Sangha Contribution (Oct 15, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวานนี้ มีนี้ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเจ้าคุณ ฯ บอกว่าทางภาคเหนือเขามีงานตานก๋วยสลากในวงการสงฆ์นั้น ก็มีสลากภัต...

วานนี้ก่อนเที่ยง ถูกจุฬานครบุก แล้วผมก็แพ้หมาหมอ (๑๔ ต.ค. ๖๒) Yesterday CU Nakorn Visited (Oct 14, 2019)

วานนี้ก่อนเที่ยง ถูกจุฬานครบุก แล้วผมก็แพ้หมาหมอ (๑๔ ต.ค. ๖๒) Yesterday CU Nakorn Visited (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวานนี้ก่อนเที่ยง เจอคณะนี้ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าจะมาหาน้าพา ชวนไปงานชุมนุมจุฬานคร ๑๙ ตุลานี้...

สองพระลากวัดวัง ที่ลองเอาเสื้อพระลากวัดจันลองสรวม (๑๔ ต.ค. ๖๒) Other Two Phralargs of Wat Wang Western (Oct 14, 2019)

สองพระลากวัดวัง ที่ลองเอาเสื้อพระลากวัดจันลองสรวม (๑๔ ต.ค. ๖๒) Other Two Phralargs of Wat Wang Western (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนที่วัดวังตะวันตกนั้น มีพระลากบุเงินอยู่ ๒ องค์องค์หนึ่งจีวรริ้วอย่างสมัยหลังชฎามงกุฎสุดยอดงาม แม้จะดูเล็กไปสักนิดเพิ่งเห็นถนัด ๆ...

อย่างกะพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาโปรด (๑๔ ต.ค. ๖๒) Seemingly Our Buddha Are Visiting (Oct 14, 2019)

อย่างกะพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาโปรด (๑๔ ต.ค. ๖๒) Seemingly Our Buddha Are Visiting (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรยากาศที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเช้านี้นั้นจากจุดที่ผมลงนั่งพับเพียบที่หน้าพระ...

เสร็จให้ทานใส่บาตร ก็ไปหาอะไรทานกันหน่อย (๑๔ ต.ค. ๖๒) Breakfast After Morning Dana (Oct 14, 2019)

เสร็จให้ทานใส่บาตร ก็ไปหาอะไรทานกันหน่อย (๑๔ ต.ค. ๖๒) Breakfast After Morning Dana (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังเสร็จใส่บาตรพระลากเพียง ๒ วัดเมื่อเช้าด้วยรอกรวดน้ำรับพรอยู่ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช จนเสร็จสรรพ...

คือประเพณีใส่บาตรหน้าล้อ-พระลากเมืองนคร (๑๔ ต.ค. ๖๒) The End of Vassa Merit @ Muang Nakorn (Oct 14, 2019)

คือประเพณีใส่บาตรหน้าล้อ-พระลากเมืองนคร (๑๔ ต.ค. ๖๒) The End of Vassa Merit @ Muang Nakorn (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ การออกพรรษาของนครเมืองพระบ้านผมนั้นงดงามและสนุกสนานไม่มีที่ไหนเหมือนหลังจากที่เมื่อวานนี้ ผ่านบุญวันพระมหาปวารณาสุดท้ายแห่งพรรษาโดยแต่ละวัด...