บทความ Article

รวมบทความ โนราโรงครู (๑๖ ตอน) (๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Collection of Articles: Nora Rong Kru (16 Chapters) (May 17, 2022)

รวมบทความ โนราโรงครู (๑๖ ตอน) (๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Collection of Articles: Nora Rong Kru (16 Chapters) (May 17, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมบทความ โนราโรงครู (๑๖ ตอน) ทุก ๆ ท่านสามารถค้นเนื้อหาได้ตามลิ้งที่แจ้งไว้ครับ ภูมิ จิระเดชวงศ์   ตอนที่ ๑. พิธีรำเลิก ลงเสาโรงโนรา...

ครั้นถึงเทศกาลเดือนหก (๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕) When the Festival of the Sixth Month Came (May 15, 2022)

ครั้นถึงเทศกาลเดือนหก (๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕) When the Festival of the Sixth Month Came (May 15, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   ครั้นถึงเทศกาลเดือนหก วันเพ็ญ ขึ้นปีใหม่ ทำขวัญพระธาตุ   แม้ขณะนี้ ภาพของการ “ทำขวัญพระธาตุ” ตามจารีตเก่าของชาวนครศรีธรรมราชจะยังมีข้อมูลไม่มากพอ...

พิธีบวงสรวงสักการะ พระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช (๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕) Ceremony for Worshipping Phra Sua Muang Nakorn Sri Dhammaraj (May 15, 2022)

พิธีบวงสรวงสักการะ พระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช (๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕) Ceremony for Worshipping Phra Sua Muang Nakorn Sri Dhammaraj (May 15, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีบวงสรวงสักการะ พระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช พระเสื้อเมือง เทพารักษ์ผู้คุ้มครองเมืองนครศรีธรรมราช   เมื่อวานนี้ (๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕)...

พระพุทธรูปคู่เมือง พระพุทธรูปวัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕) A Buddha Statue of the City: A Buddha Image at Wat Thao Kotr, Nai Muang Subdistrict, Muang District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (May 14, 2022)

พระพุทธรูปคู่เมือง พระพุทธรูปวัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕) A Buddha Statue of the City: A Buddha Image at Wat Thao Kotr, Nai Muang Subdistrict, Muang District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (May 14, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   พระพุทธรูปคู่เมือง พระพุทธรูปวัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช...

ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ไว้ (๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕) Save Buddhism and the Monks (May 13, 2022)

ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ไว้ (๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕) Save Buddhism and the Monks (May 13, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข่าวร้ายๆลงฟรี ลงทันทีได้เลยข่าวดี ๆ ต้องมีระเบียบและขั้นตอน ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ไว้พระสงฆ์ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ...

มองกี่ครั้ง ก็ยังคงเหมือน เทริดโนรา (๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕) No Matter How Many Times I Look at This, It’s Still Like the Serd of Nora (May 13, 2022)

มองกี่ครั้ง ก็ยังคงเหมือน เทริดโนรา (๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕) No Matter How Many Times I Look at This, It’s Still Like the Serd of Nora (May 13, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มองกี่ครั้ง ก็ยังคงเหมือน เทริดโนราประตูทางเข้าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช (ซุ้มประตูเยาวราช) ซึ่งก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ความงดงามเป็นอัตลักษณ์อย่างลงตัว...

องค์ศิวลึงค์แห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ ที่หายไป (๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕) The Lost Shiva Lingam of Tambralinga Kingdom (May 11, 2022)

องค์ศิวลึงค์แห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ ที่หายไป (๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕) The Lost Shiva Lingam of Tambralinga Kingdom (May 11, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์ศิวลึงค์ (รูปเคารพแทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวร) คืนสู่...เมืองหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน วันนี้ (๑๑ พ.ค.๖๕)...

ศิวลึงค์ (รูปเคารพแทนองค์พระศิวะ หรือพระอิศวร) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕) Shiva Lingam (Idol representing Lord Shiva or Ishvara) in Nakorn Sri Dhammaraj Province (May 10, 2022)

ศิวลึงค์ (รูปเคารพแทนองค์พระศิวะ หรือพระอิศวร) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕) Shiva Lingam (Idol representing Lord Shiva or Ishvara) in Nakorn Sri Dhammaraj Province (May 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับในพื้นที่นครศรีธรรมราช มีการพบศิวลึงค์ ทั้งที่เป็นสยมภูวลึงค์ หรือ ศิวลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ศิวลึงค์ประเภทอจละลึงค์ ดังต่อไปนี้ ๑....

พระเสื้อเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาเจ้าผู้คุ้มครองเมือง (๘ พ.ค. ๒๕๖๕) Phra Sua Muang: Sacred Gods, Guardians of the City (May 8, 2022)

พระเสื้อเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาเจ้าผู้คุ้มครองเมือง (๘ พ.ค. ๒๕๖๕) Phra Sua Muang: Sacred Gods, Guardians of the City (May 8, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระเสื้อเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาเจ้าผู้คุ้มครองเมือง จากหลักฐานการบันทึกที่สามารถสืบค้นไปถึงการจัดพิธีบวงสรวง...

พิธีสวดมนต์บูชารับพรมงคลความสำเร็จให้ชีวิต จากองค์มหาเทพ (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Chanting Ceremony to Receive Blessings and Success in Life From the Great Gods (May 7, 2022)

พิธีสวดมนต์บูชารับพรมงคลความสำเร็จให้ชีวิต จากองค์มหาเทพ (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Chanting Ceremony to Receive Blessings and Success in Life From the Great Gods (May 7, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) ได้ร่วมพิธีสวดมนต์บูชารับพรมงคลความสำเร็จให้ชีวิต จากองค์มหาเทพ (พระพิฆเนศ พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระนารายณ์ พระแม่ลักษมี ฯลฯ) ณ...

ท้าวเวสสุวรรณ/เวสสุวัณ มีที่มาเป็นอย่างไร ใช้โองการใดในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Thao Wessuwan: Where Did He Come From? What Verses Have Been Used in the Rituals Involved? (May 7, 2022)

ท้าวเวสสุวรรณ/เวสสุวัณ มีที่มาเป็นอย่างไร ใช้โองการใดในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Thao Wessuwan: Where Did He Come From? What Verses Have Been Used in the Rituals Involved? (May 7, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อารยธรรมและคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์จากบริเวณอินเดียใต้ เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่าพุทธศตวรรษที่ ๑๒...

สิ่งที่บันทึกและบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่องกันมานับ ๑๐๐๐ ปี (๖ พ.ค. ๒๕๖๕) Things That Have Been Recorded and Told Continuously for Over 1000 Years (May 6, 2022)

สิ่งที่บันทึกและบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่องกันมานับ ๑๐๐๐ ปี (๖ พ.ค. ๒๕๖๕) Things That Have Been Recorded and Told Continuously for Over 1000 Years (May 6, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ่งที่บันทึกและบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่องกันมานับ ๑๐๐๐ ปี หากมีใจที่ศรัทธา ท่านจะได้รับความเมตตาและได้รับพรดังใจประสงค์   ขอเชิญทุกท่าน...