ที่มา : https://www.silpa-mag.com…
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

สำรวจแหล่งที่มาของเรื่องเล่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ตัวจริง ได้หนีไป “นครศรีธรรมราช” เรื่องเล่าที่วนเวียนในแวดวงประวัติศาสตร์มายาวนาน

เอกสารทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ตรงกันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถูกประหารชีวิต แล้วนำศพไปฝังที่วัดบางยี่เรือใต้ แต่ ๒ ปีต่อมา รัชกาลที่ ๑ กลับให้ขุดหีบศพขึ้นมาทำพิธี จึงกลายเป็นคำถามว่าเป็นเพราะเหตุใด การขาดหายของเหตุผลต่อเหตุการณ์ในอดีตจึงเป็นช่องว่างทางประวัติศาสตร์ให้ปัจจุบันได้หยิบยกขึ้นมาขบคิด แล้วนำมาบันทึกเป็นเรื่องเล่าชุดใหม่ว่าการประหารชีวิตที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ไม่ใช่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จริง

อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/history/article_1119