สถานที่ Premises

อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ Phortarn Chula Building

อาคารปฏิบัติธรรม วัดศรีทวี เป็นอาคาร ๓ ชั้น
ชั้นที่ ๑ เป็นที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และเป็นที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุสามเณร
ชั้นที่ ๒ เป็นห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิง สามารถพักได้ประมาณ ๘๐ ท่าน
ชั้นที่ ๓ เป็นห้องสอนธรรม ปฏิบัติธรรม กัมมัฏฐาน รองรับผู้ปฏิบัติได้ ๑๕๐ ท่าน
มีห้องน้ำภายในอาคาร จำนวน ๑๑ ห้อง

อาคารศรีสุธรรมรัต Sri Sudhammarata Building

เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน ชั้นล่างเป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ศาลารู้คุณธรรม Roo Kunna Dhamma Pavilion

เป็นศาลาทรงล้านนา ๑ ชั้น มีใต้ถุน ชั้นบนเป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน ชั้นล่างสามารถใช้เป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน

กุฏิปักปิ่นเพชร Pak Pin Petchara Cubicle

เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชาย สามารถพักได้ประมาณ ๖๐ ท่าน ชั้นล่างเป็นห้องประชุมและห้องปฏิบัติธรรมรวม รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๖๐ ท่าน

ศาลาสิริยากร Siriyakorn Pavilion

เป็นหอพระ ๑ ชั้น ฝาผนังบุกระจก เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์ของทุกท่าน รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๔๐ ท่าน

ศาลาพ่อท่านจุฬ Phortarn Chula Pavilion

เป็นศาลา ๑ ชั้น ไม่มีผนัง ตั้งอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาส เป็นจุดนัดพบเพื่อรอลงทะเบียนหรือรอบวชของผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรม ภายในศาลามีหนังสือธรรมะและสาระความรู้ทั่วไปไว้คอยบริการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ศาลาหลังนี้ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี

ห้องน้ำภายนอกอาคาร External Bathroom

เป็นอาคาร ๑ ชั้น มีห้องน้ำชาย ๑๑ ห้อง ห้องน้ำหญิงและผู้สูงวัย ๒๔ ห้อง

สวนป่าและลานอเนกประสงค์ Garden and Yard

มีทั้งลานไม้และลานทราย สามารถใช้เป็นได้ทั้งลานปฏิบัติธรรม ลานรับประทานอาหาร ลานบิณฑบาตร และลานประกอบพิธีต่าง ๆ ในกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้น