ติดต่อวัด Contact Us

เจ้าอาวาส Prelate

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.)
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
อีเมล : siri@watsritawee.org

Phra Puttisarametee (Suvit Achito)
Tel. 081-370-5991, (+66) 075-341-248
Email: siri@watsritawee.org

ข้อความถึงเจ้าอาวาส Message to the Prelate

1 + 15 =

สถานีวิทยุ Radio Station

โทร. ๐๗๕-๓๔๒-๙๔๑
Tel. 075-342-941

ผู้ดูแลเวบไซต์ Website Administrator

อีเมล Email : watsritawee@gmail.com

ที่อยู่ Address

๒๑๓๑/๘ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
2131/8, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Dhammaraj, 80000, Thailand

บริจาค Donate

บริจาค ๑ Donate 1

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓
ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

Krungthai Bank, Nakhon Si Thammarat Branch
Account Number: 801-1-41509-3
Account Name: Wat Sritawee
Swift Code: KRTHTHBK

บริจาค ๒ Donate 2

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๔๘๗-๐-๓๓๑๔๑-๑
ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี (เพื่อเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ)

Krungthai Bank, Robinson Ocean Nakhon Si Thammarat Branch
Account Number: 487-0-33141-1
Account Name: Wat Sritawee (for Dhamma Radio Broadcasting)
Swift Code: KRTHTHBK

บริจาค ๓ Donate 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓
ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี (เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์)
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปของทุกธนาคาร

Krungthai Bank, Nakorn Sri Thammarat City Hall Branch
Account Number: 389-0-22683-3
Account Name: Wat Sritawee (for Landscape Improvement)
Swift Code: KRTHTHBK
or scan the QR Code via any banking app