ติดต่อวัด

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.)
Phra Puttisarametee (Suvit Achito)

(+66) 081-370-5991
(+66) 075-341-248
siri@watsritawee.org

พระปลัด (อัครพล อคฺคพโล)
Phra Palad (Akaraphol Akkaphalo)

(+66) 086-010-5225

ข้อความถึงเจ้าอาวาส

Messages to the Prelate

ที่อยู่ Address

๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
2131/8 Devaraj Road, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Dhammaraj, 80000, Thailand

Scroll to Top