ติดต่อวัด Contact Us

เจ้าอาวาส Prelate

พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.)
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
siri@watsritawee.org

Phra Puttisarametee (Suvit Achito)
Telephone (+66) 081-370-5991, 075-341-248
siri@watsritawee.org

ข้อความถึงเจ้าอาวาส Message to the Prelate

10 + 4 =

รองเจ้าอาวาส Vice Prelate

พระปลัดอัครพล อคฺคพโล
โทรศัพท์ ๐๘๖-๐๑๐-๕๒๒๕

Phrapalad Akaraphol Akkaphalo
Telephone (+66) 086-010-5225

สถานีวิทยุ Radio Station

โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๒-๙๔๑
Telephone (+66) 075-342-941

ผู้ดูแลเวบไซต์ Website Administrator

ที่อยู่ Address

๒๑๓๑/๘ ถนนราชดำเนิน ๑๒ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
2131/8, Rajdamnern Road 12, Tha Wang, Muang, Nakorn Sri Dhammaraj, 80000, Thailand

บริจาค Donate

ธนาคารกรุงไทย Krungthai Bank

บริจาค ๑ Donate 1

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

Account Name: Wat Sritawee
Account Number: 801-1-41509-3
Swift Code: KRTHTHBK

บริจาค ๒ Donate 2

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี (เพื่อการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ)
เลขบัญชี : ๔๘๗-๐-๓๓๑๔๑-๑

Account Name: Wat Sritawee (for Dhamma Radio Broadcasting)
Account Number: 487-0-33141-1
Swift Code: KRTHTHBK

บริจาค ๓ Donate 3

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี (เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์)
เลขบัญชี : ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ผ่านแอปของทุกธนาคาร

Account Name: Wat Sritawee (for Landscape Improvement)
Account Number: 389-0-22683-3
Swift Code: KRTHTHBK
or scan this QR Code via any banking app