ท่านพุทธทาส Buddhadasa

ท่านพุทธทาส ๐๒๖ Buddhadasa 026

ท่านพุทธทาส ๐๒๖ Buddhadasa 026

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ ... สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking app

ท่านพุทธทาส ๐๒๕ Buddhadasa 025

ท่านพุทธทาส ๐๒๕ Buddhadasa 025

ทุกคน เกิดมา เป็นคน … ชั่วดีมีจน เป็นผล แห่งกรรม ทำเอง ถือธรรม เชื่อกรรม ยำเยง … บาปชั่วกลัวเกรง ทำแต่ กรรมดี ทวีพร ฯ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๒๔ Buddhadasa 024

ท่านพุทธทาส ๐๒๔ Buddhadasa 024

คนชั่ว คอยแต่จะโฆษณาความชั่วของผู้อื่น เพราะเขา รู้จักแต่ความชั่วของผู้อื่น ไม่รู้จักความดีของใคร พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๒๒ Buddhadasa 022

ท่านพุทธทาส ๐๒๒ Buddhadasa 022

ในโลกกลม ๆ ใบนี้ … ไม่มีคำว่า แน่นอน คนเราเมื่อตัวตาย … ก็ต้องลงดิน ท้อแท้ได้ … แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้ … แต่อย่าริษยา พักได้ … แต่อย่าหยุด พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๒๑ Buddhadasa 021

ท่านพุทธทาส ๐๒๑ Buddhadasa 021

จงอย่าใช้ปาก เป็นหอก ไปทิ่มแทงคนอื่น พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking app

ท่านพุทธทาส ๐๒๐ Buddhadasa 020

ท่านพุทธทาส ๐๒๐ Buddhadasa 020

“คนฉลาด” ไม่ใช่แค่…ฉลาดพูดเท่านั้น ต้องรู้จัก “นิ่งอย่างมีสติ” ให้เป็นด้วย ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๑๙ Buddhadasa 019

ท่านพุทธทาส ๐๑๙ Buddhadasa 019

จงดูให้ดีว่าเยาวชนของเรานี้กำลัง รู้ธรรมะอย่างวิชาความรู้ แต่ไม่มีธรรมะ เด็ก ๆ รุ่นหลังนี้จึงมีปัญหา ชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๑๘ Buddhadasa 018

ท่านพุทธทาส ๐๑๘ Buddhadasa 018

“เด็ก ๆ นั่นแหละ คือผู้สร้างโลก ในอนาคตที่แท้จริง” พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๑๗ Buddhadasa 017

ท่านพุทธทาส ๐๑๗ Buddhadasa 017

ใครรัก ใครชัง ช่างเถิด ใครเชิด ใครชู ช่างเขา ใครเบื่อ ใครบ่น ทนเอา ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๑๖ Buddhadasa 016

ท่านพุทธทาส ๐๑๖ Buddhadasa 016

พออะไรเกิดขึ้นก็ “อย่างนั้นเอง” ก็หมดกัน เลิกกัน ไม่ต้องรัก ไม่ต้องเกลียด ไม่ต้องโกรธ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเศร้า ไม่ต้องหลงไหล ลิงโลดอะไรเลย พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๑๕ Buddhadasa 015

ท่านพุทธทาส ๐๑๕ Buddhadasa 015

การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธ์ การทำพิธีรีตองเพื่อจะกำจัดความทุกข์ หรือเพื่อจะให้หมดบาปหมดกรรม ให้หมดทุกข์นั้นน่ะ มันเป็นเรื่องของคนหลับที่ยังหลับอยู่ เพราะไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่า ความทุกข์นั้นเกิดมาจากอะไร พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...