ท่านพุทธทาส Buddhadasa

ท่านพุทธทาส ๒๖ Buddhadasa 26

ท่านพุทธทาส ๒๖ Buddhadasa 26

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ ... สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking app

ท่านพุทธทาส ๒๕ Buddhadasa 25

ท่านพุทธทาส ๒๕ Buddhadasa 25

ทุกคน เกิดมา เป็นคน … ชั่วดีมีจน เป็นผล แห่งกรรม ทำเอง ถือธรรม เชื่อกรรม ยำเยง … บาปชั่วกลัวเกรง ทำแต่ กรรมดี ทวีพร ฯ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๒๔ Buddhadasa 24

ท่านพุทธทาส ๒๔ Buddhadasa 24

คนชั่ว คอยแต่จะโฆษณาความชั่วของผู้อื่น เพราะเขา รู้จักแต่ความชั่วของผู้อื่น ไม่รู้จักความดีของใคร พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๒๓ Buddhadasa 23

ท่านพุทธทาส ๒๓ Buddhadasa 23

อันตรายที่สุด คือ การคาดหวัง พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking app

ท่านพุทธทาส ๒๒ Buddhadasa 22

ท่านพุทธทาส ๒๒ Buddhadasa 22

ในโลกกลม ๆ ใบนี้ … ไม่มีคำว่า แน่นอน คนเราเมื่อตัวตาย … ก็ต้องลงดิน ท้อแท้ได้ … แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้ … แต่อย่าริษยา พักได้ … แต่อย่าหยุด พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๒๑ Buddhadasa 21

ท่านพุทธทาส ๒๑ Buddhadasa 21

จงอย่าใช้ปาก เป็นหอก ไปทิ่มแทงคนอื่น พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking app

ท่านพุทธทาส ๒๐ Buddhadasa 20

ท่านพุทธทาส ๒๐ Buddhadasa 20

“คนฉลาด” ไม่ใช่แค่…ฉลาดพูดเท่านั้น ต้องรู้จัก “นิ่งอย่างมีสติ” ให้เป็นด้วย ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๙ Buddhadasa 19

ท่านพุทธทาส ๑๙ Buddhadasa 19

จงดูให้ดีว่าเยาวชนของเรานี้กำลัง รู้ธรรมะอย่างวิชาความรู้ แต่ไม่มีธรรมะ เด็ก ๆ รุ่นหลังนี้จึงมีปัญหา ชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อน พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๘ Buddhadasa 18

ท่านพุทธทาส ๑๘ Buddhadasa 18

“เด็ก ๆ นั่นแหละ คือผู้สร้างโลก ในอนาคตที่แท้จริง” พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๗ Buddhadasa 17

ท่านพุทธทาส ๑๗ Buddhadasa 17

ใครรัก ใครชัง ช่างเถิด ใครเชิด ใครชู ช่างเขา ใครเบื่อ ใครบ่น ทนเอา ใจเรา ร่มเย็น เป็นพอ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๖ Buddhadasa 16

ท่านพุทธทาส ๑๖ Buddhadasa 16

พออะไรเกิดขึ้นก็ “อย่างนั้นเอง” ก็หมดกัน เลิกกัน ไม่ต้องรัก ไม่ต้องเกลียด ไม่ต้องโกรธ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเศร้า ไม่ต้องหลงไหล ลิงโลดอะไรเลย พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๕ Buddhadasa 15

ท่านพุทธทาส ๑๕ Buddhadasa 15

การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธ์ การทำพิธีรีตองเพื่อจะกำจัดความทุกข์ หรือเพื่อจะให้หมดบาปหมดกรรม ให้หมดทุกข์นั้นน่ะ มันเป็นเรื่องของคนหลับที่ยังหลับอยู่ เพราะไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่า ความทุกข์นั้นเกิดมาจากอะไร พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...