รายละเอียด

ในโลกกลม ๆ ใบนี้ … ไม่มีคำว่า แน่นอน คนเราเมื่อตัวตาย … ก็ต้องลงดิน ท้อแท้ได้ … แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้ … แต่อย่าริษยา พักได้ … แต่อย่าหยุด

พุทธทาสภิกขุ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app