รายละเอียด

ทุกคน เกิดมา เป็นคน … ชั่วดีมีจน เป็นผล แห่งกรรม ทำเอง ถือธรรม เชื่อกรรม ยำเยง … บาปชั่วกลัวเกรง ทำแต่ กรรมดี ทวีพร ฯ

พุทธทาสภิกขุ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app