รายละเอียด

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ … สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

พุทธทาสภิกขุ


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app