ท่านพุทธทาส Buddhadasa

ท่านพุทธทาส ๑๔ Buddhadasa 14

ท่านพุทธทาส ๑๔ Buddhadasa 14

เหวี่ยงไปแรง…มันก็กลับมาแรง เป็นกฏแห่งกรรม ที่ต้องระวังสังวร พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๓ Buddhadasa 13

ท่านพุทธทาส ๑๓ Buddhadasa 13

ถ้าไม่มีความทุกข์แล้ว จะสร้างความสุขขึ้นบนรากฐานอะไร จงขอบใจความทุกข์เสียบ้าง พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๒ Buddhadasa 12

ท่านพุทธทาส ๑๒ Buddhadasa 12

หยุด เย็น ยอม อย่านึกถึงอะไรมากกว่า ไอ้ความที่มันว่าง สงบเย็น หยุดกันได้ ยอมกันได้ ถ้าคนมันมีตัวกูของกู มันไม่รู้จักยอมใคร พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๑ Buddhadasa 11

ท่านพุทธทาส ๑๑ Buddhadasa 11

โชคร้าย ไม่ได้มาจากเทวดา ผีสาง อะไรที่ไหน แต่มาจาก ความประมาท ไม่รอบคอบ ของบุคคลนั้น ๆ เอง พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๑๐ Buddhadasa 10

ท่านพุทธทาส ๑๐ Buddhadasa 10

ถ้าท่านขาดความยั้งคิด ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย โดยไม่ทันรู้ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๙ Buddhadasa 9

ท่านพุทธทาส ๙ Buddhadasa 9

การให้อภัย ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่การให้อภัยนั้น อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๘ Buddhadasa 8

ท่านพุทธทาส ๘ Buddhadasa 8

แม้จะมีดีอวด ก็อย่าไปอวดให้หมดดี ถึงแม้จะอวดไป ก็ไม่มีใครชอบ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๗ Buddhadasa 7

ท่านพุทธทาส ๗ Buddhadasa 7

ไม่มีอะไรน่าเกลียด เท่ากับการดัดจริต วางท่าทำให้น่ารัก ชนิดตบตาผู้อื่น พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๖ Buddhadasa 6

ท่านพุทธทาส ๖ Buddhadasa 6

จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่าง เหมือนที่เราเคยกระทำ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๕ Buddhadasa 5

ท่านพุทธทาส ๕ Buddhadasa 5

อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่า เราดี เด่น ดัง อะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่า เราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั่นแหละถูกต้อง และเป็นสุขแท้ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๔ Buddhadasa 4

ท่านพุทธทาส ๔ Buddhadasa 4

ไอ้คนโง่ มันจะคิดอย่างนี้เสมอ “กูดีคนเดียว คนอื่นไม่ดี” พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking...

ท่านพุทธทาส ๓ Buddhadasa 3

ท่านพุทธทาส ๓ Buddhadasa 3

ถ้าวันนี้ถูกต้อง ก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ พุทธทาสภิกขุบริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Via any banking app