ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
ทำการใดๆ ให้ตั้งมั่นในสัจจะ
ถึงกาล ถึงเวลา คำสัญญาต้องลงมือทำ อย่าศรัทธาและเห็นคุณค่าครูหมอตายายโนรา ในที่ตอนลำบากและทุกข์ใจ แล้วทำลืมไป หรืออ้างติดภารกิจใด ๆ ตอนที่ทุกข์นั้นหรือเรื่องที่ขอไว้ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว
สัจจะและความกตัญญู
คือสิ่งที่เรานั้นควรยึดถือไว้
ครูหมอตายายโนรา
ไม่เคยทำร้ายลูกหลาน
อย่ากลัวครูหมอโนราย่าง หากเราไม่ได้ทำผิด
ให้ตั้งมั่นในความดี
อยู่ในศีลธรรม
ครูหมอตายายมีแต่ให้กับให้ ลูก ๆ หลาน ๆ เสมอมา
ขอขอบพระคุณ โนราใหญ่ โนราอรุณ ศ.เอิบอวบศิลป์ ตาพรานอ้อม หรือ ตาหลำหัวนก แห่ง จ.สงขลา และคณะทุก ๆ คน
(พฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ )