ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
เทริดครู เทริดศิษย์
โนราคล้าย ขี้หนอน หรือ หมื่นระบำบันเทิงชาตรี แต่คนทั่วไปในสมัยนั้นมักเรียกว่า “หมื่นระบำ” หรือ “หมื่นระบำบรรเลง” (ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ) ท่านนั้นเป็นครูสอนโนราให้กับ โนรามดลิ้น ยอดระบำ สองบรมครูโนราที่ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
 
ขอบพระคุณภาพเทริดโนราคล้าย ขี้หนอน จาก คุณ SITTIDET RUANGCHAN