ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
ท่านหลิมยี่กุน ขุนนางที่สร้างคุณงามความดี มีคุณูปการต่อบ้านเมือง แม้เดินทางมาจากแดนไกลแต่คงไว้ซึ่งความกตัญญูต่อแผ่นดิน จนได้รับการโปรดเกล้าให้ดูแลบ้านเมือง เมื่อล่วงลับไป ด้วยความดีที่ท่านทำไว้ ลูกหลานชาวประชาต่างพากันยกย่องขึ้นเป็น ตาขุนลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความเจริญ ความมั่นคง ความก้าวหน้า เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แม้ท่านจากไปตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๒๐๖ ลูกหลานยังคงกล่าวขานในความดีที่ท่านสร้างไว้ตลอดมา