ที่มา : https://web.facebook.com/prnakhonsi…
ผู้เขียน : ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
ผวจ.นครศรีธรรมราช บวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในพิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕
 
วันนี้ (๑๗ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๙ น. จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในพิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕
 
โดยมี นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อการส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเปิดปฐมบทแห่งการท่องเที่ยววิถีใหม่ อย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี และกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนและผู้มีพระคุณ ซึ่งกำหนดเปิดงาน ฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’๘๔ (ทุ่งท่าลาด)
 
สำหรับการจัดงาน งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเป็นนครั้งที่ ๙๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์การจัดงานให้คงอยู่สืบไป ภายในงานจะมีทั้งกิจกรรมภาคบันเทิง ความรู้ ความเป็นมาของการจัดงาน และศิลปะวัฒนธรรมประเพณี อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมแห่หฺมรับและการประกวดหมรับ เพื่อชิงรางวัลหมรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง ก่อนจะมีการตั้งริ้วขบวนแห่ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่อยู่คู่งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ฯ คือการประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวรรณกรรมไทย เพลงร้องเรือเด็ก(เพลงกล่อมเด็ก) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การประกวดกลอนสด การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน(หนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก) การประกวดมโนราห์เยาวชน หนังตะลุงเยาวชน การประกวดหุ่นเปรต และจัดขบวนแห่หุ่นเปรต การประกวดร้องเพลง เวทีชุมชนเทศบาล การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิด รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น การแสดงบนเวทีกลางชุดวิพิธทัศนาของเด็กและเยาวชน ศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดทั้ง ๑๐ คืน รวมทั้งการจัดนิทรรศการมหกรรมขจัดความยากจนของส่วนราชการ กิจกรรม R Startup ๑๐ R ของตนพันธ์อา โดยเครือข่ายอาชีวศึกษา การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งของนักเรียน นักศึกษา เวทีชุมชน และการจำหน่ายสินค้าจากภูมิภาคต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก…./////
 
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗ กันยายน ๒๕๖๕