บทความ Article

โยงใยแห่งราชาธิวาสกับเมืองนครนี้ที่สุดสำคัญ ถึงกับแว่นท่านพระครู ฯ ตก (๕ ม.ค. ๖๑) The Raja Thiwas & NaKorn Connection: The Most Sacred Evidences (Jan 5, 2018)

โยงใยแห่งราชาธิวาสกับเมืองนครนี้ที่สุดสำคัญ ถึงกับแว่นท่านพระครู ฯ ตก (๕ ม.ค. ๖๑) The Raja Thiwas & NaKorn Connection: The Most Sacred Evidences (Jan 5, 2018)

ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ขอบันทึกไว้ก่อนที่จะลืมเสีย ถึงหนังสือบุดดำสุดสำคัญ ๔ เล่มนี้ที่วัดศรีทวี ซึ่งแม้จะขาดหายไป ๒ เล่ม คือ ๒ กับ ๕ แต่ที่มีคือ ๑ – ๓ – ๔ – ๖ ก็สำคัญมาก ๆ...

“วัดท่ามอญ” ต้นตระกูลคนมอญ ตั้งชุมชนที่ตำบลท่าประตูช้าง (๒๔ เม.ย. ๖๐) Wat Tha Mon: Mon people settled at Tha Pratu Chang (Apr 24, 2017)

“วัดท่ามอญ” ต้นตระกูลคนมอญ ตั้งชุมชนที่ตำบลท่าประตูช้าง (๒๔ เม.ย. ๖๐) Wat Tha Mon: Mon people settled at Tha Pratu Chang (Apr 24, 2017)

ที่มา : https://www.technologychaoban.com/thai-local-wisdom/…ผู้เขียน : รศ.บุญยงค์ เกศเทศเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐คุณโสมชยา ธนังกุล ได้เขียน ต้นตระกูลมอญในนครศรีธรรมราช ไว้ในวารสารเสียงรามัญ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙...

โร่ม่าย … ไซ๋ชื่อนี้ ? (๑๓ พ.ค. ๕๙) Should You Know, Why Name This? (May 13, 2016)

โร่ม่าย … ไซ๋ชื่อนี้ ? (๑๓ พ.ค. ๕๙) Should You Know, Why Name This? (May 13, 2016)

ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙พอดีเมื่อวานนี้เจอพี่เหลิมที่พระธาตุกับพ่อเอกที่หลักเมือง แล้วพี่เหลิมบอกว่า นัดคนสนใจที่จะอาสาหรืออยากแลกเปลี่ยน มาพบกันครั้งแรกวันอาทิตย์ ๑๕ พ.ค. นี้...