บทความ Article

หนังสือ “โนรา ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต” (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔) The Book of “Nora” : A Living Dance Tradition of Southern Thailand (Feb 28, 2021)

หนังสือ “โนรา ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต” (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔) The Book of “Nora” : A Living Dance Tradition of Southern Thailand (Feb 28, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือ “โนรา ศิลปะการร้อง รำ ที่ผูกพันกับชีวิต” จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโนราไปสู่มรดกโลก หนังสือที่มีคุณค่าที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รู้จักกับ “โนรา”...

เจดีย์รายองค์หลัก องค์สำคัญ ที่หายไป (๒๗ ก.พ. ๒๕๖๔) The Lost Main-and-Important Encircled Pagoda (Feb 27, 2021)

เจดีย์รายองค์หลัก องค์สำคัญ ที่หายไป (๒๗ ก.พ. ๒๕๖๔) The Lost Main-and-Important Encircled Pagoda (Feb 27, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เจดีย์รายที่หายไป จากบริเวณรอบองค์เจดีย์วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเจดีย์รายองค์หลักประจำทิศ มีขนาดใหญ่กว่าเจดีย์รายบริวาร...

“โนรา” : ศิลปะการรำ ร้องของชาวใต้ (๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔) “Nora”: Southern Dance and Singing Art (Feb 26, 2021)

“โนรา” : ศิลปะการรำ ร้องของชาวใต้ (๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔) “Nora”: Southern Dance and Singing Art (Feb 26, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/ThaiPerformancePracticeResearch… ผู้เขียน : พรรัตน์ ดำรุง เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ “โนรา” ศิลปะการรำ ร้องของชาวใต้ ที่คนกรุงเทพ ฯ อาจจะได้ชม ได้เห็น ไม่ว่าจะชมกี่ครั้งก็ยังติดตา-ตรึงใจด้วยความลีลาที่เข้มแข็ง...

ว่าด้วยเรื่องเมือง “พิปูน” รวมที่มาและข้อสันนิษฐาน (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔) About the City of “Phipun” Including the Origin and Assumptions (Feb 19, 2021)

ว่าด้วยเรื่องเมือง “พิปูน” รวมที่มาและข้อสันนิษฐาน (๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔) About the City of “Phipun” Including the Origin and Assumptions (Feb 19, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : กองบรรณาธฺิการสารนครศรีธรรมราช' ๓๗เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประวัติของบ้านเมืองในอดีต มักจะมีปัญหาเรื่องการจัดตั้ง ประวัติการปกครอง เหตุการณ์สำคัญ ๆ...

ตลาดท่าชี ที่ถูกชาวนครเรียกใหม่ว่า “ถนนตักบาตร” (๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔) Tha Chee Market Which Has Been Called “Tak Bat Road” by Local Residents (Feb 17, 2021)

ตลาดท่าชี ที่ถูกชาวนครเรียกใหม่ว่า “ถนนตักบาตร” (๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔) Tha Chee Market Which Has Been Called “Tak Bat Road” by Local Residents (Feb 17, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ “นครมีท่า-ตรังมีนา-สงขลามีบ่อ” สำนวนโบราณที่บอกเล่าความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติบนผืนแผ่นดินภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี้...

‘ทุ่งสง’ มาจากไหน ? (๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔) Where Does ‘Thung Song’ Come From? (Feb 16, 2021)

‘ทุ่งสง’ มาจากไหน ? (๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔) Where Does ‘Thung Song’ Come From? (Feb 16, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : เอื้อม อุบลพันธุ์ และ นะมา โสภาพงศ์เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ‘ทุ่งสง’ มาจากไหน ?เป็นไปและเป็นมาอย่างไรในอดีต พื้นที่ที่ตั้งอำเภอทุ่งสงในปัจจุบันนี้ ปรากฏตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่า...

ค่ำคืนนี้ กี่ทีละพี่ทิด ? (๑๔ ก.พ. ๒๕๖๔) How Many Times Tonight, Pee Thit? (Feb 14, 2021)

ค่ำคืนนี้ กี่ทีละพี่ทิด ? (๑๔ ก.พ. ๒๕๖๔) How Many Times Tonight, Pee Thit? (Feb 14, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : เมธาวี แก้วสนิท และ กรกฎ จำเนียร เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชวนมาส่องฉากเกี้ยวพาราสีของนกพิทิดผ่านการละเล่นพื้นบ้านชาวนบพิตำ “รำโทนนกพิทิด” เป็นการละเล่นพื้นถิ่นของตำบลกรุงชิง...

สิ่งนี้คือสิ่งใด ? เหตุใดถึงอยู่คู่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ? (๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔) What Is This Thing? Why Is It With Nakorn Sri Dhammaraj Relics? (Feb 12, 2021)

สิ่งนี้คือสิ่งใด ? เหตุใดถึงอยู่คู่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ? (๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔) What Is This Thing? Why Is It With Nakorn Sri Dhammaraj Relics? (Feb 12, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปฎิมากรรมปริศนาในวิหารพระทรงม้า วัดพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ วิหารพระทรงม้า หรือ พระวิหารภิเนกษกรมณ์...

ไม่บอกเนด ไม่รู้เนด ไม่เห็นเนด หม้ายเนด ฯลฯ อะไร ๆ ที่ลงท้ายด้วย ‘เนด’ ในสำนวนชาวท่าศาลา (๙ ก.พ. ๒๕๖๔) I Don’t Tell, Ned. I Don’t Know, Ned. I Don’t See, Ned. No, Ned. Any Phrases Ending With ‘Ned’ of Tha Sala People. (Feb 9, 2021)

ไม่บอกเนด ไม่รู้เนด ไม่เห็นเนด หม้ายเนด ฯลฯ อะไร ๆ ที่ลงท้ายด้วย ‘เนด’ ในสำนวนชาวท่าศาลา (๙ ก.พ. ๒๕๖๔) I Don’t Tell, Ned. I Don’t Know, Ned. I Don’t See, Ned. No, Ned. Any Phrases Ending With ‘Ned’ of Tha Sala People. (Feb 9, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อแรกได้ยินคำนี้ เดาความเอาโดยรูปศัพท์ว่า ‘เนด’ นี้ คงจะมาจาก ‘เนตร’ ที่แปลว่าดวงตากระมัง...

อิทธิพลจาก ปัญจวาทยะ กับ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดง เช่น หนังตะลุง โนรา หรือในพิธีกรรม (๘ ก.พ. ๒๕๖๔) Influence of Panchavadyam on Musical Instruments Used in the Shows Like Nang Talung, Nora or in Ritual (Feb 8, 2021)

อิทธิพลจาก ปัญจวาทยะ กับ เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดง เช่น หนังตะลุง โนรา หรือในพิธีกรรม (๘ ก.พ. ๒๕๖๔) Influence of Panchavadyam on Musical Instruments Used in the Shows Like Nang Talung, Nora or in Ritual (Feb 8, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ที่ใช้ประกอบในการแสดง เช่น หนังตะลุง โนรา หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในพิธีกรรม ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี ทั้ง ๕ ชนิด...

๑๐๐ ปีชาตกาล ครูจรัส เสือทอง (๗ ก.พ. ๒๕๖๔) 100 Years of Teacher Charat Sueathong (Feb 7, 2021)

๑๐๐ ปีชาตกาล ครูจรัส เสือทอง (๗ ก.พ. ๒๕๖๔) 100 Years of Teacher Charat Sueathong (Feb 7, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : กอง บ.ก. สารนครศรีธรรมราช '๓๘เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดบันทึกความในใจถึงลูกศิษย์ที่ถูกเขียนไว้ในโอกาสอายุย่างเข้าปีที่ ๗๖ ประวัติชีวิต การทำงาน และเกียรติคุณของอาจารย์จรัส...

เปิดบ้านขุนชำนาญ บ้านโบราณหลังงามกลางเมืองนคร (๗ ก.พ. ๒๕๖๔) Open House of Khun Chamnan, a Beautiful Ancient House in the Middle of Muang Nakorn (Feb 7, 2021)

เปิดบ้านขุนชำนาญ บ้านโบราณหลังงามกลางเมืองนคร (๗ ก.พ. ๒๕๖๔) Open House of Khun Chamnan, a Beautiful Ancient House in the Middle of Muang Nakorn (Feb 7, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เคยแต่ชะเง้อชะแง้แอบแลแอบชมอยู่ข้างนอก ถ่ายรูปโพสต์ไปครั้งหนึ่งนานแล้ว แรกนั้นนึกคิดเอาเองว่าคงเป็นบ้านของพระศิริธรรมบริรักษ์ (ถัด ณ...