บทความ Article

ประวัติอำเภอนาบอน ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) History of Na Bon District, Provincial Interior Edition (Apr 30, 2022)

ประวัติอำเภอนาบอน ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) History of Na Bon District, Provincial Interior Edition (Apr 30, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เหตุที่ได้จั่วหัวว่าเป็น “ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค” นั้น ด้วยคัดมาจากหนังสือ “ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช”...

ตำนาน “นางโดย” เรื่องเล่าท้องถิ่นตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) The Legend of “Nang Doi”, a Local Story in Klong Noi Subdistrict, Pak Phanang District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Apr 30, 2022)

ตำนาน “นางโดย” เรื่องเล่าท้องถิ่นตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) The Legend of “Nang Doi”, a Local Story in Klong Noi Subdistrict, Pak Phanang District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Apr 30, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มเรื่องที่เพชรบุรีณ หมู่บ้านหนึ่งในเมืองเพชรบุรี ปรากฏครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งมีตาม่องล่ายเป็นหัวหน้าครอบครัว ภรรยาชื่อนางรำพึง โดยที่ “แม่นางโดย”...

หนมพิมพ์นางขี้หนอน ตัวนี้ราชสีห์ ตัวนี้ม้า : สามสิ่งที่เพิ่งได้รู้จักในวัยสามสิบ รวมถึงยายดื้อผู้เจ้าตำรับนี่ก็ด้วย (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Nom Pim Nang Khee Non, This Is a Lion, This Is a Horse: Three Desserts I Have Just Known in My Thirties, Including Yai Due–the Owner of This Recipe (Apr 29, 2022)

หนมพิมพ์นางขี้หนอน ตัวนี้ราชสีห์ ตัวนี้ม้า : สามสิ่งที่เพิ่งได้รู้จักในวัยสามสิบ รวมถึงยายดื้อผู้เจ้าตำรับนี่ก็ด้วย (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Nom Pim Nang Khee Non, This Is a Lion, This Is a Horse: Three Desserts I Have Just Known in My Thirties, Including Yai Due–the Owner of This Recipe (Apr 29, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หนมพิมพ์นางขี้หนอน ตัวนี้ราชสีห์ ตัวนี้ม้า สามสิ่งที่เพิ่งได้รู้จักในวัยสามสิบ รวมถึงยายดื้อผู้เจ้าตำรับนี่ก็ด้วย   จริง ๆ ไม่ได้สนใจหนมพิมพ์...

ภาพถ่ายชุดที่ ๑ : บัวบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชศรี (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Photographs Set 1: The Lotus Containing the Relics of Somdej Phra Sangharaja Sri (Apr 29, 2022)

ภาพถ่ายชุดที่ ๑ : บัวบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชศรี (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Photographs Set 1: The Lotus Containing the Relics of Somdej Phra Sangharaja Sri (Apr 29, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ่งสำคัญที่หลาย ๆ ท่านไม่ทราบถึงที่มา   สิ่งดี ๆ ที่ตั้งใจกลับมาร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านเกิด (ภาพถ่ายชุดที่ ๑ บัวบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชศรี)  ...

ประวัติอำเภอพรหมคีรี ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕) History of Phrom Khiri District, Provincial Interior Edition (Apr 28, 2022)

ประวัติอำเภอพรหมคีรี ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕) History of Phrom Khiri District, Provincial Interior Edition (Apr 28, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เหตุที่ได้จั่วหัวว่าเป็น “ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค” นั้น ด้วยคัดมาจากหนังสือ “ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช”...

พระครูผู้ให้ความรู้ ในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕) Teachers Who Give Knowledge in Religion and History (Apr 28, 2022)

พระครูผู้ให้ความรู้ ในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕) Teachers Who Give Knowledge in Religion and History (Apr 28, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวาน (๒๘ เม.ย. ๖๕) ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูง จากท่านพระครูโสภณประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดนารายณิการาม (วัดเหล) ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และ...

ประวัติศาสตร์ จากวรรณกรรมเมืองนครศรีธรรมราช (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕) History From the Literature of Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 27, 2022)

ประวัติศาสตร์ จากวรรณกรรมเมืองนครศรีธรรมราช (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕) History From the Literature of Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 27, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาว่าด้วยวรรณกรรมเมืองนครศรีธรรมราช ที่หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช...

ความภาคภูมิใจของลูกหลานโนรา (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕) Nora Children’s Pride (Apr 27, 2022)

ความภาคภูมิใจของลูกหลานโนรา (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕) Nora Children’s Pride (Apr 27, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ความภาคภูมิใจของลูกหลานโนรา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนราธรรมนิตย์ ดำรงศิลป์ (สงวนศิลป์) ศ.สาโรช)...

ถึงกาลเวลาที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕) It’s Time to Pass This on to the Next Generation. (Apr 26, 2022)

ถึงกาลเวลาที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕) It’s Time to Pass This on to the Next Generation. (Apr 26, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ "วิชาอาคมถมถนำ เวลาค่ำควรคิดเป็นนิจสิน" ถึงกาลเวลาที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปยิ่งหวงไว้ ยิ่งสูญหาย เพิ่มเติมจากเดิมที่แจ้งไปอีก ๑๑ เนื้อหา...

อนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา (ผู้ให้กำเนิดโนรา) (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕) The Monument of 4 Khru-Ton Noras (Nora Founders) (Apr 26, 2022)

อนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา (ผู้ให้กำเนิดโนรา) (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕) The Monument of 4 Khru-Ton Noras (Nora Founders) (Apr 26, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา (ผู้ให้กำเนิดโนรา) ปัจจุบันตั้งอยู่เมืองเวียงบางแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองเก่า (พุทธศักราชที่ ๑๒๐๐) ซึ่งมีหลักฐานต่าง ๆ...

๔ วัด ๔ เสมา ศาสตร์แห่งการสร้างเมือง (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) 4 Temples, 4 Semas, the Science of City Building (Apr 25, 2022)

๔ วัด ๔ เสมา ศาสตร์แห่งการสร้างเมือง (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) 4 Temples, 4 Semas, the Science of City Building (Apr 25, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดพระเงิน หรือ วัดเสมาเงิน (ปัจจุบันเรียกว่า เจดีย์ยักษ์) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ความตั้งใจจะเดินทางไปสวดมนต์และประกอบพิธีเล็ก ๆ ให้ครบทั้ง ๔ เสมา...

รำขอเทริด ฯ (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) Dance for the Crown (Apr 25, 2022)

รำขอเทริด ฯ (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) Dance for the Crown (Apr 25, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รำขอเทริดคณะโนราเจษฎา โสภาศิลป์ในการประชันโนราชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ...