บทความ Article

ลายไม้หน้าบันพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕) Wooden Sculpture on the Gable of Phra Viharn Luang, Wat Phra Mahadhat Woramahawihara, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Mar 14, 2022)

ลายไม้หน้าบันพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕) Wooden Sculpture on the Gable of Phra Viharn Luang, Wat Phra Mahadhat Woramahawihara, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Mar 14, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลายไม้หน้าบันพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายไว้เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วย iPhone 12 Pro Max...

ประวัติการรำโนรา (๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕) Nora Dance History (Mar 13, 2022)

ประวัติการรำโนรา (๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕) Nora Dance History (Mar 13, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/nikkasit…ผู้เขียน : Nikkasit Motographerเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ N o r a D a n c e H i s t o r y บทเพลง : ตุด นาคอน ที่ปรึกษา : ภูมิ จิระเดชวงศ์ โนรา : Zack Zack Horsenantez ภาพ : Nikkasit Motographer...

คนนี้ครับที่ทำให้เราได้เปิดบ้านแต่เช้า (๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕) ThisOneMakeWeOpenInTheMorning (Mar 13, 2022)

คนนี้ครับที่ทำให้เราได้เปิดบ้านแต่เช้า (๑๓ มี.ค. ๒๕๖๕) ThisOneMakeWeOpenInTheMorning (Mar 13, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   คนนี้ครับที่ทำให้เราได้เปิดบ้านแต่เช้า ThisOneMakeWeOpenInTheMorning (bunchar.com บัญชาชีวิต 20220313_4)   น้าพาครับ แม่ครับ เมื่อเช้านี้พี่...

ฉีกทุกตำรา (๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕) Tear Every Textbook (Mar 12, 2022)

ฉีกทุกตำรา (๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕) Tear Every Textbook (Mar 12, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกวันนี้มีความเข้าใจดีในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ไปตามยุคสมัย แต่เราต้องมองด้วยว่าสิ่งไหนที่ปรับได้และสิ่งไหนที่ปรับไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องพิธีกรรม...

เจ้าแม่อ่างทอง วัดเสมาชัย เมืองนครศรีธรรมราช (๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕) Chao Mae Angthong, Wat Semachai, Nakorn Sri Dhammaraj (Mar 11, 2022)

เจ้าแม่อ่างทอง วัดเสมาชัย เมืองนครศรีธรรมราช (๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕) Chao Mae Angthong, Wat Semachai, Nakorn Sri Dhammaraj (Mar 11, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งชื่อเจ้าแม่และวัดนี้ มีนัยยะสำคัญอย่างมาก น่าเสียดายที่ความทรงจำได้จางเคลื่อนเลือนหายไปแล้วเกือบหมดสิ้น ทิ้งไว้เพียงรอยจาง ๆ...

อัญเชิญ “ทวดนวลทองสำลี” ในรอบ ๒ ปี “เฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่น (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Summons “Great-Grandmother Nuan Thong Samlee” in 2 Year Cycle “Celebrating Nora Wisdom of the Land” (Mar 10, 2022)

อัญเชิญ “ทวดนวลทองสำลี” ในรอบ ๒ ปี “เฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่น (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Summons “Great-Grandmother Nuan Thong Samlee” in 2 Year Cycle “Celebrating Nora Wisdom of the Land” (Mar 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/ArtandCultureThaiPBS… ผู้เขียน : ไทยบันเทิง ThaiPBS เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากพูดถึงความทรงจำของลูกหลาน “โนรา” และคนสงขลาแล้ว ชื่อของ “ทวดนวลทองสำลี” หรือ “ทวดยายหฺมฺลี” พระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องสมัยอยุธยา...

บันทึก ภาคบ่าย : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย” (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Afternoon Session Notes: National Academic Conference on “Status, Knowledge, Written Documents vs. The Humanities, Social Sciences and Sciences in Thai Society” (Mar 10, 2022)

บันทึก ภาคบ่าย : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย” (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Afternoon Session Notes: National Academic Conference on “Status, Knowledge, Written Documents vs. The Humanities, Social Sciences and Sciences in Thai Society” (Mar 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/folkloremuseum.ists… ผู้เขียน : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บันทึก ภาคบ่าย วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ : การสัมมนาวิชาการ และนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ "สถานภาพ ความรู้...

พิธีวางศิลาฤกษ์ (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Foundation Stone Laying Ceremony (Mar 10, 2022)

พิธีวางศิลาฤกษ์ (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Foundation Stone Laying Ceremony (Mar 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นพิธีที่นิยมกระทำเมื่อมีการก่อสร้างถาวรวัตถุขนาดใหญ่ เป็นที่สาธารณะ หรือ ชนหมู่มากใช้สอย อยู่ร่วมอาศัย เช่น ศาลาการเปรียญ , อุโบสถ ,...

บันทึก ภาคเช้า : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย” (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Morning Session Notes: National Academic Conference on “Status, Knowledge, Written Documents vs. The Humanities, Social Sciences and Sciences in Thai Society” (Mar 10, 2022)

บันทึก ภาคเช้า : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย” (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Morning Session Notes: National Academic Conference on “Status, Knowledge, Written Documents vs. The Humanities, Social Sciences and Sciences in Thai Society” (Mar 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/folkloremuseum.ists…ผู้เขียน : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บันทึก ภาคเช้า วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ : การสัมมนาวิชาการ และนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ "สถานภาพ ความรู้...

เมื่อพร้อมใจกันร่วมค้นหา สิ่งที่ได้มาคือข้อมูลสายตระกูลโนรา ที่ทรงคุณค่ายิ่ง (๘ มี.ค. ๒๕๖๕) When Working Together to Find, What We Obtained Is Invaluable Information About Nora Family. (Mar 8, 2022)

เมื่อพร้อมใจกันร่วมค้นหา สิ่งที่ได้มาคือข้อมูลสายตระกูลโนรา ที่ทรงคุณค่ายิ่ง (๘ มี.ค. ๒๕๖๕) When Working Together to Find, What We Obtained Is Invaluable Information About Nora Family. (Mar 8, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ (วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕) การประชุม เรื่อง สายตระกูลโนรามีที่มาเป็นอย่างไร ซึ่งจัดโดยคณะวิจัยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน...

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญลูกหลานสายตระกูลโนราทุกสายตระกูลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในเรื่อง #สายตระกูลโนรามีที่มาเป็นอย่างไร (๖ มี.ค. ๒๕๖๕) Tuesday, March 8, 2022, We Invite All Descendants of the Nora Family and Everyone Who Is Interested in Attending the Meeting on #WhereDoesTheNoraFamilyLineComeFrom? (Mar 6, 2022)

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญลูกหลานสายตระกูลโนราทุกสายตระกูลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในเรื่อง #สายตระกูลโนรามีที่มาเป็นอย่างไร (๖ มี.ค. ๒๕๖๕) Tuesday, March 8, 2022, We Invite All Descendants of the Nora Family and Everyone Who Is Interested in Attending the Meeting on #WhereDoesTheNoraFamilyLineComeFrom? (Mar 6, 2022)

ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ยิ่งนานวัน ยิ่งเลือนหาย   วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญลูกหลานสายตระกูลโนราทุกสายตระกูลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในเรื่อง...

กว่า ๑๐๐ ปี ที่ไม่ได้มีการประกอบพิธีที่โบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราช (๔ มี.ค. ๒๕๖๕) Over 100 Years That No Ceremony Has Been Performed at the Brahmin Church–Nakorn Sri Dhammaraj (Mar 4, 2022)

กว่า ๑๐๐ ปี ที่ไม่ได้มีการประกอบพิธีที่โบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราช (๔ มี.ค. ๒๕๖๕) Over 100 Years That No Ceremony Has Been Performed at the Brahmin Church–Nakorn Sri Dhammaraj (Mar 4, 2022)

ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ การเริ่มต้นพิธีพราหมณ์ ณ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.ขอเชิญทุกท่าน...