บทความ Article

ฉีกทุกตำรา (๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕) Tear Every Textbook (Mar 12, 2022)

ฉีกทุกตำรา (๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕) Tear Every Textbook (Mar 12, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกวันนี้มีความเข้าใจดีในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ไปตามยุคสมัย แต่เราต้องมองด้วยว่าสิ่งไหนที่ปรับได้และสิ่งไหนที่ปรับไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องพิธีกรรม...

เจ้าแม่อ่างทอง วัดเสมาชัย เมืองนครศรีธรรมราช (๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕) Chao Mae Angthong, Wat Semachai, Nakorn Sri Dhammaraj (Mar 11, 2022)

เจ้าแม่อ่างทอง วัดเสมาชัย เมืองนครศรีธรรมราช (๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕) Chao Mae Angthong, Wat Semachai, Nakorn Sri Dhammaraj (Mar 11, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งชื่อเจ้าแม่และวัดนี้ มีนัยยะสำคัญอย่างมาก น่าเสียดายที่ความทรงจำได้จางเคลื่อนเลือนหายไปแล้วเกือบหมดสิ้น ทิ้งไว้เพียงรอยจาง ๆ...

อัญเชิญ “ทวดนวลทองสำลี” ในรอบ ๒ ปี “เฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่น (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Summons “Great-Grandmother Nuan Thong Samlee” in 2 Year Cycle “Celebrating Nora Wisdom of the Land” (Mar 10, 2022)

อัญเชิญ “ทวดนวลทองสำลี” ในรอบ ๒ ปี “เฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่น (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Summons “Great-Grandmother Nuan Thong Samlee” in 2 Year Cycle “Celebrating Nora Wisdom of the Land” (Mar 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/ArtandCultureThaiPBS… ผู้เขียน : ไทยบันเทิง ThaiPBS เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หากพูดถึงความทรงจำของลูกหลาน “โนรา” และคนสงขลาแล้ว ชื่อของ “ทวดนวลทองสำลี” หรือ “ทวดยายหฺมฺลี” พระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องสมัยอยุธยา...

บันทึก ภาคบ่าย : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย” (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Afternoon Session Notes: National Academic Conference on “Status, Knowledge, Written Documents vs. The Humanities, Social Sciences and Sciences in Thai Society” (Mar 10, 2022)

บันทึก ภาคบ่าย : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย” (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Afternoon Session Notes: National Academic Conference on “Status, Knowledge, Written Documents vs. The Humanities, Social Sciences and Sciences in Thai Society” (Mar 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/folkloremuseum.ists… ผู้เขียน : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บันทึก ภาคบ่าย วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ : การสัมมนาวิชาการ และนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ "สถานภาพ ความรู้...

พิธีวางศิลาฤกษ์ (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Foundation Stone Laying Ceremony (Mar 10, 2022)

พิธีวางศิลาฤกษ์ (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Foundation Stone Laying Ceremony (Mar 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นพิธีที่นิยมกระทำเมื่อมีการก่อสร้างถาวรวัตถุขนาดใหญ่ เป็นที่สาธารณะ หรือ ชนหมู่มากใช้สอย อยู่ร่วมอาศัย เช่น ศาลาการเปรียญ , อุโบสถ ,...

บันทึก ภาคเช้า : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย” (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Morning Session Notes: National Academic Conference on “Status, Knowledge, Written Documents vs. The Humanities, Social Sciences and Sciences in Thai Society” (Mar 10, 2022)

บันทึก ภาคเช้า : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย” (๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕) Morning Session Notes: National Academic Conference on “Status, Knowledge, Written Documents vs. The Humanities, Social Sciences and Sciences in Thai Society” (Mar 10, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/folkloremuseum.ists…ผู้เขียน : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บันทึก ภาคเช้า วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ : การสัมมนาวิชาการ และนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ "สถานภาพ ความรู้...

เมื่อพร้อมใจกันร่วมค้นหา สิ่งที่ได้มาคือข้อมูลสายตระกูลโนรา ที่ทรงคุณค่ายิ่ง (๘ มี.ค. ๒๕๖๕) When Working Together to Find, What We Obtained Is Invaluable Information About Nora Family. (Mar 8, 2022)

เมื่อพร้อมใจกันร่วมค้นหา สิ่งที่ได้มาคือข้อมูลสายตระกูลโนรา ที่ทรงคุณค่ายิ่ง (๘ มี.ค. ๒๕๖๕) When Working Together to Find, What We Obtained Is Invaluable Information About Nora Family. (Mar 8, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ (วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕) การประชุม เรื่อง สายตระกูลโนรามีที่มาเป็นอย่างไร ซึ่งจัดโดยคณะวิจัยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน...

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญลูกหลานสายตระกูลโนราทุกสายตระกูลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในเรื่อง #สายตระกูลโนรามีที่มาเป็นอย่างไร (๖ มี.ค. ๒๕๖๕) Tuesday, March 8, 2022, We Invite All Descendants of the Nora Family and Everyone Who Is Interested in Attending the Meeting on #WhereDoesTheNoraFamilyLineComeFrom? (Mar 6, 2022)

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญลูกหลานสายตระกูลโนราทุกสายตระกูลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในเรื่อง #สายตระกูลโนรามีที่มาเป็นอย่างไร (๖ มี.ค. ๒๕๖๕) Tuesday, March 8, 2022, We Invite All Descendants of the Nora Family and Everyone Who Is Interested in Attending the Meeting on #WhereDoesTheNoraFamilyLineComeFrom? (Mar 6, 2022)

ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ยิ่งนานวัน ยิ่งเลือนหาย   วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญลูกหลานสายตระกูลโนราทุกสายตระกูลและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในเรื่อง...

กว่า ๑๐๐ ปี ที่ไม่ได้มีการประกอบพิธีที่โบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราช (๔ มี.ค. ๒๕๖๕) Over 100 Years That No Ceremony Has Been Performed at the Brahmin Church–Nakorn Sri Dhammaraj (Mar 4, 2022)

กว่า ๑๐๐ ปี ที่ไม่ได้มีการประกอบพิธีที่โบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราช (๔ มี.ค. ๒๕๖๕) Over 100 Years That No Ceremony Has Been Performed at the Brahmin Church–Nakorn Sri Dhammaraj (Mar 4, 2022)

ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ การเริ่มต้นพิธีพราหมณ์ ณ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.ขอเชิญทุกท่าน...

เมื่อโควิด-๑๙ จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น (รักษาตัวเองที่บ้านได้) ยาไทยตำรับใดที่เราต้องมีติดบ้านติดเรือน (๓ มี.ค. ๒๕๖๕) When COVID-19 Will Become Endemic (You Can Treat Yourself at Home) What Thai Medicines Do We Need to Have In Our House? (March 3, 2022)

เมื่อโควิด-๑๙ จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น (รักษาตัวเองที่บ้านได้) ยาไทยตำรับใดที่เราต้องมีติดบ้านติดเรือน (๓ มี.ค. ๒๕๖๕) When COVID-19 Will Become Endemic (You Can Treat Yourself at Home) What Thai Medicines Do We Need to Have In Our House? (March 3, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นคือ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ให้บุคคลที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ (ไม่รุนแรง) รักษาตนเองที่บ้านได้...

ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายโนราภาคใต้ จัด“งานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” (๒ มี.ค. ๒๕๖๕) Cultural Arts and Media Center in Collaboration With the Southern Nora Network Organizing the “Celebration for Nora, Wisdom of the Land” (Mar 2, 2022)

ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายโนราภาคใต้ จัด“งานเฉลิมฉลองโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” (๒ มี.ค. ๒๕๖๕) Cultural Arts and Media Center in Collaboration With the Southern Nora Network Organizing the “Celebration for Nora, Wisdom of the Land” (Mar 2, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/ArtandCultureThaiPBS…ผู้เขียน : ไทยบันเทิง ThaiPBSเผยแพร่ : วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พบการรวมตัวครั้งสำคัญของศิลปินโนราพื้นบ้านภาคใต้ วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา -...

โบราณสถานโบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราช ศาสนสถานสำคัญคู่แผ่นดิน (๒ มี.ค. ๒๕๖๕) Ancient Brahmin Church–Nakorn Sri Dhammaraj: An Important Place of Worship of the Land (Mar 2, 2022)

โบราณสถานโบสถ์พราหมณ์นครศรีธรรมราช ศาสนสถานสำคัญคู่แผ่นดิน (๒ มี.ค. ๒๕๖๕) Ancient Brahmin Church–Nakorn Sri Dhammaraj: An Important Place of Worship of the Land (Mar 2, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โบสถ์พราหมณ์ เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์แห่งหนึ่งในเมืองนครศรีธรรมราช จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าโบสถ์พราหมณ์น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา...