บทความ Article

หงส์หามเต่า ที่ถูกเล่าไว้บนพระธาตุเมืองนคร (๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔) “Swans Carrying a Turtle” That Was Told on Phra Dhat Muang Nakorn (Aug 16, 2021)

หงส์หามเต่า ที่ถูกเล่าไว้บนพระธาตุเมืองนคร (๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔) “Swans Carrying a Turtle” That Was Told on Phra Dhat Muang Nakorn (Aug 16, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทองเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ก่อน (๘ ส.ค. ๒๕๖๔) ได้หนังสือมือหลังมา ๔ เล่ม ล้วนของเก่า ทุกเล่มมีเค้าว่าเป็นสมบัติจากหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช (หช.นศ.)...

ที่มาของพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช (๑) (๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔)  The Origin of the Brahmins of Nakorn Sri Dhammaraj (1) (Aug 13, 2021)

ที่มาของพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช (๑) (๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔) The Origin of the Brahmins of Nakorn Sri Dhammaraj (1) (Aug 13, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นครศรีธรรมราช เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ปรากฎร่องรอยของศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์เป็นจำนวนมาก ทั้งโบราณสถาน และ โบราณวัตถุ...

ทุ่งใหญ่ : เทวดาหนาน และ ศาสนาผีท้องถิ่น (๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔) Thung Yai:  Nan Angel and Local Animism (Aug 12, 2021)

ทุ่งใหญ่ : เทวดาหนาน และ ศาสนาผีท้องถิ่น (๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔) Thung Yai: Nan Angel and Local Animism (Aug 12, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทองเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระแสยอดนิยมของสังคมออนไลน์คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระสยามเทวาธิราชและเรื่องเล่าหลอน ๆ...

หนานรูปทุ่งใหญ่ ที่กำลังถูกพูดถึงในติ๊กต็อก (๕ ส.ค. ๒๕๖๔) Thung Yai Stone Carving That Are Being Talked About in Tiktok (Aug 5, 2021)

หนานรูปทุ่งใหญ่ ที่กำลังถูกพูดถึงในติ๊กต็อก (๕ ส.ค. ๒๕๖๔) Thung Yai Stone Carving That Are Being Talked About in Tiktok (Aug 5, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทองเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่ำวันก่อน ครูแอนส่งลิงก์ติ๊กต็อกมาทางเมสเซนเจอร์ หลังจากดูจบผมตอบไปทันทีว่า “กรมศิลป์เคยลงพื้นที่แล้วครับ”...

น้ำมนต์ คืออะไร ? (๓ ส.ค. ๒๕๖๔) What Is Holy Water? (Aug 3, 2021)

น้ำมนต์ คืออะไร ? (๓ ส.ค. ๒๕๖๔) What Is Holy Water? (Aug 3, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาของความหมายเครื่องประกอบในการทำน้ำมนต์ โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ การทำน้ำมนต์ของพราหมณาจารย์ หรือ เจ้าพิธีในทางภาคใต้นั้น เป็นการผนวกเอาคติทางพระเวท...

ลาวหลังพระธาตุ ความทรงจำที่กำลังถูกถมไปพร้อมสายคลอง (๒ ส.ค. ๒๕๖๔) Laos Behind the Relics: Memories That Are Filling up Along the Canal (Aug 2, 2021)

ลาวหลังพระธาตุ ความทรงจำที่กำลังถูกถมไปพร้อมสายคลอง (๒ ส.ค. ๒๕๖๔) Laos Behind the Relics: Memories That Are Filling up Along the Canal (Aug 2, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทองเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถมในที่นี้ชี้ไปในความหมายเดียวกับคำว่า “ลืม” ก็ถ้าไม่ได้คุยกับบังยมและคุณลุงชาวมะม่วงสองต้นอีกท่านที่มานั่งรอ “ปลาดุกคลองลาว” ตรงท่อระบายน้ำของร่องถนนพุทธภูมิ...

หน้าตาพราน (๑ ส.ค. ๒๕๖๔) Huntsman Face (Aug 1, 2021)

หน้าตาพราน (๑ ส.ค. ๒๕๖๔) Huntsman Face (Aug 1, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนึ่งในเอกลักษณ์ของโนรา นอกจากจะมีโนราที่เป็นตัวรำยืนพื้นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสีสันที่ขาดไม่ได้ทั้งในเชิงการแสดง และในเชิงพิธีกรรม นั่นคือ “ #นายพราน ”...

บายศรีในขนบโนรา (๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔) Bai Sri in Nora Tradition (Jul 31, 2021)

บายศรีในขนบโนรา (๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔) Bai Sri in Nora Tradition (Jul 31, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บายศรี ตามความเข้าใจแล้ว คือเครื่องบูชาประเภทหนึ่ง ที่เปรียบได้กับเขาพระสุเมร เป็นที่สถิตของเทวดาและครูอาจารย์ทั้งปวง...

เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ (๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔) Walk Step by Step, Eat One Bite at a Time (Jul 30, 2021)

เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ (๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔) Walk Step by Step, Eat One Bite at a Time (Jul 30, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : เกียรติรัตน์ จินดามณีเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อ. บุญเสริม แก้วพรหม ปั้นเยาวชนเป็นคนดี กวีน้อยเมืองนคร ฅนต้นแบบเมืองนคร แต่งกลอนสอนคน ถ้อยคำที่นำมาร้อยเรียงเกิดเป็นสุนทรียภาพทางภาษา...

เบญจธาตุ เบญจทิศ  คือสิ่งใดในหลักเมืองนครศรีธรรมราช (๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔) What Are Benjathatu Benjathisa in Nakorn Sri Dhammaraj City Pillar? (Jul 30, 2021)

เบญจธาตุ เบญจทิศ คือสิ่งใดในหลักเมืองนครศรีธรรมราช (๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔) What Are Benjathatu Benjathisa in Nakorn Sri Dhammaraj City Pillar? (Jul 30, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่หลักเมืองแห่งชาวศรีธรรมโศก ได้ประดิษฐานบนแผ่นพื้นพสุทธาเมืองนครศรีธรรมราช โดยการบัญชาขององค์จตุคามรามเทพ ที่สร้างศาลหลักเมือง...

คำอธิษฐาน บนยอดพระธาตุเมืองนคร (๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔) The Wishes on the Top of Phra Dhat Muang Nakhon (Jul 29, 2021)

คำอธิษฐาน บนยอดพระธาตุเมืองนคร (๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔) The Wishes on the Top of Phra Dhat Muang Nakhon (Jul 29, 2021)

ที่มา : https://nakhonsistation.com/…ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทองเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนยอดของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นเครื่องมหัฆภัณฑ์ ประกอบด้วยวัตถุห้อยแขวนประเภทเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ ปลายสุดประดิษฐ์อัญมณี แก้ว...

#แจกยาไทยและสมุนไพรไทย ฟรี (๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔) #Distribute Thai Medicine and Thai Herbs for Free (Jul 29, 2021)

#แจกยาไทยและสมุนไพรไทย ฟรี (๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔) #Distribute Thai Medicine and Thai Herbs for Free (Jul 29, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ #แจกยาไทยและสมุนไพรไทย ฟรี รับมือโควิด-๑๙ ด้วยยาไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยศาลามีชัยนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์แผนไทยศาลามีชัยนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งมากว่า ๔๐...