บทความ Article

สีมากถานี้ที่รับคืนมา จะเสวนาว่ามีคุณค่าสำคัญแค่ไหน บ่ายวันพุธนี้ (๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓) This the Returned Sema Kata and This Wednesday Conference (Jul 20, 2020)

สีมากถานี้ที่รับคืนมา จะเสวนาว่ามีคุณค่าสำคัญแค่ไหน บ่ายวันพุธนี้ (๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓) This the Returned Sema Kata and This Wednesday Conference (Jul 20, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๒๐_๔) นี้ครับ การรับมอบและดำเนินการตอบขอบคุณและจัดเก็บที่...

การหารือครั้งท้าย ใต้ร่มบรมธาตุ ก่อนบอกสาธารณะรับรู้ (๑๘ ก.ค. ๒๕๖๓) The Final Preparation under the Great Stupa Shadow (Jul 18, 2020)

การหารือครั้งท้าย ใต้ร่มบรมธาตุ ก่อนบอกสาธารณะรับรู้ (๑๘ ก.ค. ๒๕๖๓) The Final Preparation under the Great Stupa Shadow (Jul 18, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๘_๑) หลังการเกาะติด พยายามตาม บอกต่อ และพลิกกลยุทธมาไม่รู้กี่กระบวน#ท่ามกลางโควิดที่ระบาดอย่างอกสั่นขวัญแขวน...

ความหมายของเครื่องทรงองค์ครูต้นโนรา #พระเทพสิงหร/หล ( #ขุนศรีศรัทธา) (๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓) The Meaning of Nora Founder’s Costume #Phra Thep Singhara/Hala (#Khun Sri Sattha) (July 17, 2020)

ความหมายของเครื่องทรงองค์ครูต้นโนรา #พระเทพสิงหร/หล ( #ขุนศรีศรัทธา) (๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓) The Meaning of Nora Founder’s Costume #Phra Thep Singhara/Hala (#Khun Sri Sattha) (July 17, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ความหมายของเครื่องทรงองค์ครูต้นโนรา #พระเทพสิงหร/หล ( #ขุนศรีศรัทธา)โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ ตามตำนานการให้กำเนิดโนรา...

ศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓) Alms Center for Returning Ancient Documents of Nakorn Sri Dhammaraj (Jul 16, 2020)

ศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓) Alms Center for Returning Ancient Documents of Nakorn Sri Dhammaraj (Jul 16, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พระอภิธรรม คัมภีร์พระมาลัย ตำราสีมากถา ตำราดูฤกษ์ยาม ตำรายา ตำราไพยสันตา ตำรายันต์ พระนิพพานโสตร พระศรีธรรมาโศก วรรณกรรมประโลมโลกมากมายครัน...

พระมาลัยวัดใหญ่ฉบับนี้ อยู่ที่ใครโปรดรีบคืน เดี๋ยวตายไปตกนรก พระมาลัยท่านจะไม่ไปโปรดนะครับ (๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓) Who Got This Dhamma Text, Please Retun !!! (Jul 16, 2020)

พระมาลัยวัดใหญ่ฉบับนี้ อยู่ที่ใครโปรดรีบคืน เดี๋ยวตายไปตกนรก พระมาลัยท่านจะไม่ไปโปรดนะครับ (๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓) Who Got This Dhamma Text, Please Retun !!! (Jul 16, 2020)

ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๒๓ น. (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๖_๓) เมื่อ ๒ ปีก่อนโน้น ท่านพระครู โสพิทร์ แซ่ภู่ กับพ่อ Surachet...

#เรื่องร้อนใจมากว่าเดือน ที่จะต้องบอกข่าวเสียที (๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓) #TheMostAnxiousOfMineAndTimeToInform (Jul 15, 2020)

#เรื่องร้อนใจมากว่าเดือน ที่จะต้องบอกข่าวเสียที (๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓) #TheMostAnxiousOfMineAndTimeToInform (Jul 15, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ #เรื่องร้อนใจมากว่าเดือน ที่จะต้องบอกข่าวเสียที #TheMostAnxiousOfMineAndTimeToInform (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๕_๕)  ...

#ขุนโขลง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อารามแห่งสงคราม ความทรงจำที่ไร้การบันทึก (๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓) #Khun Khlong, Tha Sala District, Nakorn Sri Dhammaraj Province–a Monastery of War, Unrecorded Memories (Jul 10, 2020)

#ขุนโขลง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อารามแห่งสงคราม ความทรงจำที่ไร้การบันทึก (๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓) #Khun Khlong, Tha Sala District, Nakorn Sri Dhammaraj Province–a Monastery of War, Unrecorded Memories (Jul 10, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ #ขุนโขลง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อารามแห่งสงคราม ความทรงจำที่ไร้การบันทึกโดย ภูมิ จิระเดชวงศ์   #วัดขุนโขลง หรือ แหล่งโบราณสถานบ้านขุนโขลง...

กิจพระศาสนาที่ศรีทวี จะยิ่งทบทวี (๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓) More Buddhist Activities of SriTawee (Jun 29, 2020)

กิจพระศาสนาที่ศรีทวี จะยิ่งทบทวี (๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓) More Buddhist Activities of SriTawee (Jun 29, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (bunchar.com การพระศาสนา ๒๐๒๐๐๖๒๙_๑) ที่เก็บดอกจำปาหรือจำปีสีทองในบ้าน ไปถวายหลวงพ่อวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหว้พระวานนี้นั้น หลังโควิดนี้...

กลับมาเก็บดอกจำปาถวายหลวงพ่อไหว้พระ (๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๓) The Champaka for Master (Jun 28, 2020)

กลับมาเก็บดอกจำปาถวายหลวงพ่อไหว้พระ (๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๓) The Champaka for Master (Jun 28, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (bunchar.com บัญชาชีวิต ๒๐๒๐๐๖๒๘_๔) วันนี้ ลูกพี่พ่อบ้าน มีเวรกับลูกเมีย ไม่อยู่เรือนนี้หน้าที่เราเก็บดอกจำปาเอง ได้มาเกือบ ๓๐...

พิธีไหว้ครู ตอนที่ ๑ (๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) Wai Khru Ceremony Part 1 (June 16, 2020)

พิธีไหว้ครู ตอนที่ ๑ (๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓) Wai Khru Ceremony Part 1 (June 16, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การไหว้ครู – ครอบครู พิธีแห่งการแสดงความนอบน้อม รำลึกนึกถึงครู และการมอบตัวเป็น “ ศิษย์ ”...

ปืนใหญ่โบราณวัดศรีทวี (๔ มิ.ย. ๒๕๖๓) Wat Sritawee Ancient Cannons (Jun 4, 2020)

ปืนใหญ่โบราณวัดศรีทวี (๔ มิ.ย. ๒๕๖๓) Wat Sritawee Ancient Cannons (Jun 4, 2020)

ผู้บันทึก : พระพุทธิสารเมธีเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปืนใหญ่นี้มีทั้งหมด ๕ กระบอก ชาวนา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขุดพบในบริเวณห่างจากคลองท่าซักประมาณ ๑๐๐ เมตร แล้วนำมาถวายพระภัทรธรรมธาดา (ฮั้ว โสภิโต) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี...

ไหงได้ชื่อว่า #พญาปีกเหล็ก ? (๑ มิ.ย. ๒๕๖๓) Why #TheIronWing? (Jun 1, 2020)

ไหงได้ชื่อว่า #พญาปีกเหล็ก ? (๑ มิ.ย. ๒๕๖๓) Why #TheIronWing? (Jun 1, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไหงได้ชื่อว่า #พญาปีกเหล็ก ? Why #TheIronWing ? (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๖๐๑_๓)   ที่ถามทิ้งไว้เมื่อคืน ก่อนไปอ่านหนังสือ นอน หลับ...