ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

พรุ่งนี้ (๖ มี.ค. ๒๕๖๖) ไปแห่ห่มพระบรมธาตุ ระมัดระวังอย่าเผลอไปเหยียบธรณีประตู
 
ความเชื่อเรื่องการ “ ห้ามเหยียบธรณีประตู ” โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์
 
ธรณีประตู คือส่วนที่โผล่ขวางกึ่งกลางประตู ในการสร้างประตูในยุคโบราณ ทำจากไม้ขนาดใหญ่ ไสตบแต่งทาสี ฝังลงใจกลางของประตูในแนวขวาง ทำหน้าที่ดักร่องประตูด้านล่าง เพื่อไม่ให้สัตว์หรือแมลงตัวเล็ก ๆ ลอดเข้ามาได้
 
แต่ในด้านของความเชื่อ ธรณีประตู คือที่สิงสถิตย์ของ “พระแม่ธรณี” เทพยดาผู้รักษาผืนแผ่นดิน ที่จะทำหน้าที่อภิบาลรักษาผู้คนในสถานที่นั้น ๆ ให้ได้รับความอยู่เย็นเป็นสุข บางท่าน ก็มีความเชื่อว่า ผู้ที่สิงสถิตย์อยู่ที่ธรณีประตู เป็นพระภูมิองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นบริวารของพระภูมิหลักที่ประจำอยู่สถานที่แห่งนั้น คอยทำหน้าที่คุ้มครองทวารบ้านเรือน เรียกขนานนามกันว่า “ พระภูมิประตู ” มีที่สถิตย์อยู่ที่ธรณีประตู
 
ดังนั้น จึงเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องของการ “ห้ามเหยียบธรณีประตู” เพื่อเป็นความสำรวมทางมารยาทอย่างหนึ่ง และ เป็นการให้ความเคารพต่อพระภูมิผู้สถิตย์ที่ ธรณีประตูแห่งนั้น ผู้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสถานที่ให้บังเกิดความสวัสดี คนโบราณจึงนิยมที่เลือกจะ “ข้าม” ธรณีประตู เพื่อแสดงความให้เกียรติต่ออารักษ์ผู้พิทักษ์ทวาร ในสถานที่ และ เป็นกุศโลบายป้องกันการหกล้มจากการสะดุดธรณีประตู