ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียด

มาเตรียมการงานมงคลดี ๆ กันอีกครั้ง ณ ที่นี้ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (พระเจ้าพงษาสุระ) กษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรศรีวิชัย