ที่มา : https://web.facebook.com/100066460641533…
ผู้เขียน : Nikkasit Photography
เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

 
“เพลงโนรา Nora Dance History”
———————————-
ครบรอบ ๑ ปีการเฉลิมฉลอง โนราสู่มรดกวัฒนธรรมโลก Unesco
(วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
 
การสร้างสรรค์ผลงานของ Film ชุดนี้ได้บันทึกเรื่องราวไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๒ เกือบ ๓ ปีที่ค่อย ๆ บันทึก ค่อย ๆ เก็บที่ละเล็กทีละน้อย ผ่านเวลา ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในหลาย ๆเหตุการณ์ ผมได้นำมาเรียบเรียงเป็น Clip สั้น ๆ ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลง โนรา Nora Dance History ของคุณตุด นาคอน และที่ปรึกษาคุณภูมิ จีระเดชวงศ์
 
Film ชุดนี้คือหมุดแห่งศรัทธาที่ผมมีต่อบรรพชนโนรา
ขอขอบคุณโนรา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 
Special Thank
มโนราห์กลอยใจ หทัยศิลป์
Zack Horsenantez
Kriangdej Thepsattha
โนราห์นทีมณีศิลป์ ศ.ยกชูบัว
วราภรณ์ อ๋องเซ่ง
GameJa Cda
ภูมิ จิระเดชวงศ์
ตาพราน หลำ
—————————
เนื้อเพลง “โนรา Nora Dance History”
—————————
ว่า ออ ออ โนราของภาคใต้
เป็นมรดกยิ่งใหญ่ในนาฏศิลป์
เป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ปราณีตงดงามคู่แผ่นดิน
นาฏยะจากสวรรค์ชั้นเทวา
รำสิบสองท่าบูชาครู
ทรงเทริดทับทรวงสร้อยสังวาลย์
ว่าบทออกพรานให้ท่านดู
ครูหมอโนราแต่โบราณ
มุตโตขับขานวิถีคน
ปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย
สืบทอดเชื้อสายผู้วายชนม์
โนราวันนี้ยังทำท่า
หลากหลายลีลามีมนต์
สร้างสรรค์สืบสานในคุณค่า
ของโนราบรรพชน
ในคาบสมุทรสทิงพระ
พุทธศาสนากระจายไกล
ตะวันตกเลสาบตั้งเวียงชัย
นามก้องไกรพาราเวียงบางแก้ว
ยุคเจ้าพญาสายฟ้าฟาด
มเหสีงามนาฏศรีมาลา
พระธิดางามผ่องนวลทองสำลี
สิริโฉมสตรีศรีราชา
ท่ารำทรงคิดจากนิมิตฝัน
แล้วทรงครรภ์เทวาน่าสงสัย
ผิดกฏบ้านเมืองเรื่องอาเพศ
จึงลอยแพเนรเทศติดเกาะใหญ่
มีพรานทิพย์พรานเทพรับเลี้ยงดู
จนกำเนิดราชครูเทพสิงหร
ได้ถ่ายทอดการรำกระบวนท่า
กระจ่างแจ้งโนรานาฏกร
ชายน้อยสงสัยชาติเกิดกำเหนิดตน
ออกเดินทางดั้นด้นสืบเชื้อสาย
รำท่าที่แม่สอนใช้หากิน
ชื่อเสียงยลยินกระจายไกล
ครั้นแม่ศรีมาลาทรงพระประชวร
จะรักษาด้วยกระบวนใดไม่หาย
ตาขุนโหรทายทักตระหนักว่า
มีนักรำโนรารักษาได้
เมื่อทรงเห็นท่ารำอันจับจิตร
รู้ชัดแจ้งเป็นศิษย์นวลทองสำลี
เมื่อสืบประวัติว่าเป็นหลานตน
จึงได้อัญเชิญเข้าธานี
ทรงเทริดแต่งองค์ทรงกษัตริย์
เป็นขุนศรีศรัทธาโนราต้น
ประโคมทับฉิ่งโหม่งเป่าปี่
ตราบจนวันนี้ยังมีมนต์
ว่า ออ ออ ออ ออ
ว่าพ่อขุนศรีศรัทธา
ว่า ออ ออ ออ อา
ว่าโนราโรงครู
——————–