บทความ Article

เพียงใจที่สงบจะพบความสว่าง (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕) Just a Calm Mind Will Find the Light (Apr 23, 2022)

เพียงใจที่สงบจะพบความสว่าง (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕) Just a Calm Mind Will Find the Light (Apr 23, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพียงใจที่สงบ จิตจะพบความสว่าง   ความยิ่งใหญ่ในการเสียสละเพื่อบ้านเมืองของพระองค์ ยังคงอยู่ตลอดไป   ผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาสู่ดินแดนเมืองนครศรีธรรมราช...

บทอัญเชิญเทวดาทั้ง ๘ ทิศ (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕)Summoning the Gods of the Eight Directions (Apr 23, 2022)

บทอัญเชิญเทวดาทั้ง ๘ ทิศ (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕)Summoning the Gods of the Eight Directions (Apr 23, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประกอบพิธีกรรมใด ๆ โดยส่วนใหญ่เจ้าพิธีนั้นต้องอัญเชิญเทวดาประจำทั้ง ๘ ทิศ (ยกเว้นพิธีการใหญ่ เช่น การเปิดบ้านเมือง การทำบุญเมือง ฯลฯ...

ยิ่งหวงไว้ ยิ่งสูญหาย (๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕) The More You Hold, the More You Lose. (Apr 22, 2022)

ยิ่งหวงไว้ ยิ่งสูญหาย (๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕) The More You Hold, the More You Lose. (Apr 22, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   ยิ่งหวงไว้ ยิ่งสูญหาย   ทุกเล่มทุกตำรา ค้นคว้ามา เขียนขึ้นมาเพื่อมอบให้ (ทุก ๆ เล่มได้มอบให้ไปแล้ว)   ด้วยอายุที่มากขึ้น สุขภาพที่อ่อนล้าลง...

เมืองโมคลานมีจารึก (๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕) Mokhalan City Has Inscriptions. (Apr 22, 2022)

เมืองโมคลานมีจารึก (๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕) Mokhalan City Has Inscriptions. (Apr 22, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เมืองโมคลานมีจารึก   "ตั้งดิน ตั้งฟ้า ตั้งหญ้าเข็ดมอน โมคลานตั้งก่อน เมืองคอนตั้งหลัง"   จารึกแผ่นดินเผาโบราณสถานโมคลาน ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา...

ฟังประวัติโนรา จากโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง : กำเนิดโนรา (๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕) Listen to the History of Nora From Nora Sompongnoi Daorung: The Origin of Nora (Apr 21, 2022)

ฟังประวัติโนรา จากโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง : กำเนิดโนรา (๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕) Listen to the History of Nora From Nora Sompongnoi Daorung: The Origin of Nora (Apr 21, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   ฟังความรู้ประวัติโนรา จากโนราสมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง ว่าโนรามีที่มา มีการกำเนิดเกิดอย่างไร...

โองการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (กาพย์ฉบัง ๑๖) (๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕) Verses to Sacrifice Somdej Phra Chao Taksin the Great (Kap Chabang 16) (Apr 20, 2022)

โองการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กาพย์ฉบัง ๑๖) (๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕) Verses to Sacrifice Somdej Phra Chao Taksin the Great (Kap Chabang 16) (Apr 20, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โองการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (กาพย์ฉบัง ๑๖) โอมโลกนาถธาตรี ตัวข้าชุลี ระลึกพระปรเมศวร์ , เอกาทศะทรงเดช เป็นอมรเรศ พิเชษฐ์ปกป้องโลกา ,...

แลตะ เดินยังไม่ชับ แต่ออกพรานหรอยเกิน (๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Look, Although Not Good at Walking, He Can Perform Huntsman Dance Very Well. (Apr 19, 2022)

แลตะ เดินยังไม่ชับ แต่ออกพรานหรอยเกิน (๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Look, Although Not Good at Walking, He Can Perform Huntsman Dance Very Well. (Apr 19, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สายเลือดโนรา สายเลือดตาพราน พอเดินได้กะรำทันที ว่าเชื้อสายโนรามันมีมาตั้งแต่โหม่ง โจ้ง โจด ได้ยินเสี่ยงปี่ เสียงโหม่ง เสียงทับ เสียงกลอง ว่ารำทันที...

พระพุทธสิหิงค์ ท่ามกลางความจริง-ความปลอม ฯ (๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Phra Buddha Sihing Amid the Truth-the Fake (Apr 19, 2022)

พระพุทธสิหิงค์ ท่ามกลางความจริง-ความปลอม ฯ (๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Phra Buddha Sihing Amid the Truth-the Fake (Apr 19, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตีเอาอย่างกว้างแล้ว การจำลองพระพุทธสิหิงค์สกุลช่างนครศรีธรรมราชคงมีสองระลอกใหญ่ ลูกแรกทำหุ่นอย่างอิสระโดยมีพุทธลักษณะเป็นพื้น...

สีผึ้ง การสร้าง(หุง)ด้วยศาสตร์ทางวิชาอาคมและการทดสอบอิทธิคุณหลังเสร็จพิธี (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕) Beeswax, Making (Cooking) With the Science of Magic and Testing Its Power After the Ritual (Apr 18, 2022)

สีผึ้ง การสร้าง(หุง)ด้วยศาสตร์ทางวิชาอาคมและการทดสอบอิทธิคุณหลังเสร็จพิธี (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕) Beeswax, Making (Cooking) With the Science of Magic and Testing Its Power After the Ritual (Apr 18, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   ทุกศาสตร์วิชา โบราณกล่าวว่าต้องทดสอบได้ ได้คือได้ ไม่ได้เพียงเพียรพยายามต่อไปจนสำเร็จตามหลักวิชา ก่อนจะนำออกมาให้ใครนำไปใช้เพื่อการใด ๆ สีผึ้ง...

#พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สู่ มรดกโลก (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕) #Phra Borommadhat Nakorn Sri Dhammaraj to a World Heritage Site (Apr 18, 2022)

#พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สู่ มรดกโลก (๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕) #Phra Borommadhat Nakorn Sri Dhammaraj to a World Heritage Site (Apr 18, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/Ditladaproduction…ผู้เขียน : คิดถึงจัง เรดิโอ ออนไลน์เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   #พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สู่ มรดกโลก   เสวนา...

ศิลาจารึกที่มีการจารึกภาษาได้อย่างงดงามที่สุดของโลกชิ้นหนึ่งค้นพบที่ จ.นครศรีธรรมราช (๑๗ เม.ย. ๒๕๖๕) One of the World’s Most Beautifully Engraved Inscriptions Was Discovered at Nakorn Sri Dhammaraj Province (Apr 17, 2022)

ศิลาจารึกที่มีการจารึกภาษาได้อย่างงดงามที่สุดของโลกชิ้นหนึ่งค้นพบที่ จ.นครศรีธรรมราช (๑๗ เม.ย. ๒๕๖๕) One of the World’s Most Beautifully Engraved Inscriptions Was Discovered at Nakorn Sri Dhammaraj Province (Apr 17, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศิลาจารึกวัดมเหยงค์ อายุของศิลาจารึก = พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ประวัติการค้นพบ = เดิมศิลาจารึกหลักนี้ ถูกฝังที่ผนังด้านหน้าของตำหนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ...

รำหน้าพาทย์ตระโปรยข้าวตอก (๑๗ เม.ย. ๒๕๖๕) Ram Naphat Tra Proi Khao Tok (Apr 17, 2022)

รำหน้าพาทย์ตระโปรยข้าวตอก (๑๗ เม.ย. ๒๕๖๕) Ram Naphat Tra Proi Khao Tok (Apr 17, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/100008880610148… ผู้เขียน : Sodapop Sodapop เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   รำหน้าพาทย์ตระโปรยข้าวตอก   #โปรยข้าวตอก   ข้าวตอกได้จากข้าวเปลือกที่คั่วให้แตกออกเป็นดอกขาว ข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่ใช้ในการทำพิธีมงคล...