บทความ Article

ประวัติอำเภอพรหมคีรี ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕) History of Phrom Khiri District, Provincial Interior Edition (Apr 28, 2022)

ประวัติอำเภอพรหมคีรี ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕) History of Phrom Khiri District, Provincial Interior Edition (Apr 28, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เหตุที่ได้จั่วหัวว่าเป็น “ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค” นั้น ด้วยคัดมาจากหนังสือ “ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช”...

พระครูผู้ให้ความรู้ ในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕) Teachers Who Give Knowledge in Religion and History (Apr 28, 2022)

พระครูผู้ให้ความรู้ ในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕) Teachers Who Give Knowledge in Religion and History (Apr 28, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวาน (๒๘ เม.ย. ๖๕) ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูง จากท่านพระครูโสภณประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดนารายณิการาม (วัดเหล) ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และ...

ประวัติศาสตร์ จากวรรณกรรมเมืองนครศรีธรรมราช (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕) History From the Literature of Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 27, 2022)

ประวัติศาสตร์ จากวรรณกรรมเมืองนครศรีธรรมราช (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕) History From the Literature of Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 27, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาว่าด้วยวรรณกรรมเมืองนครศรีธรรมราช ที่หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช...

ความภาคภูมิใจของลูกหลานโนรา (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕) Nora Children’s Pride (Apr 27, 2022)

ความภาคภูมิใจของลูกหลานโนรา (๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕) Nora Children’s Pride (Apr 27, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ความภาคภูมิใจของลูกหลานโนรา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนราธรรมนิตย์ ดำรงศิลป์ (สงวนศิลป์) ศ.สาโรช)...

ถึงกาลเวลาที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕) It’s Time to Pass This on to the Next Generation. (Apr 26, 2022)

ถึงกาลเวลาที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕) It’s Time to Pass This on to the Next Generation. (Apr 26, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ "วิชาอาคมถมถนำ เวลาค่ำควรคิดเป็นนิจสิน" ถึงกาลเวลาที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปยิ่งหวงไว้ ยิ่งสูญหาย เพิ่มเติมจากเดิมที่แจ้งไปอีก ๑๑ เนื้อหา...

อนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา (ผู้ให้กำเนิดโนรา) (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕) The Monument of 4 Khru-Ton Noras (Nora Founders) (Apr 26, 2022)

อนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา (ผู้ให้กำเนิดโนรา) (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕) The Monument of 4 Khru-Ton Noras (Nora Founders) (Apr 26, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ อนุสาวรีย์ ๔ ครูต้นโนรา (ผู้ให้กำเนิดโนรา) ปัจจุบันตั้งอยู่เมืองเวียงบางแก้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองเก่า (พุทธศักราชที่ ๑๒๐๐) ซึ่งมีหลักฐานต่าง ๆ...

๔ วัด ๔ เสมา ศาสตร์แห่งการสร้างเมือง (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) 4 Temples, 4 Semas, the Science of City Building (Apr 25, 2022)

๔ วัด ๔ เสมา ศาสตร์แห่งการสร้างเมือง (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) 4 Temples, 4 Semas, the Science of City Building (Apr 25, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดพระเงิน หรือ วัดเสมาเงิน (ปัจจุบันเรียกว่า เจดีย์ยักษ์) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ความตั้งใจจะเดินทางไปสวดมนต์และประกอบพิธีเล็ก ๆ ให้ครบทั้ง ๔ เสมา...

รำขอเทริด ฯ (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) Dance for the Crown (Apr 25, 2022)

รำขอเทริด ฯ (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) Dance for the Crown (Apr 25, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รำขอเทริดคณะโนราเจษฎา โสภาศิลป์ในการประชันโนราชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ...

ต้นรุทรักษะหรือต้นน้ำตาพระศิวะ มีอยู่จริงในนครศรีธรรมราช (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) Rudraksha Tree or Lord Shiva’s Tear Tree Actually Exists in Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 25, 2022)

ต้นรุทรักษะหรือต้นน้ำตาพระศิวะ มีอยู่จริงในนครศรีธรรมราช (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) Rudraksha Tree or Lord Shiva’s Tear Tree Actually Exists in Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 25, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้นรุทรักษะหรือต้นน้ำตาพระศิวะ มีอยู่จริงในนครศรีธรรมราช พรุ่งนี้เดินทางขึ้นเขาไปดูอีกครั้ง (ไปดูมาเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา) เขาไม่สูงมากพอเดินไหว...

ดวงชะตา ราศี ศาสตร์ที่มีความเชื่อกันทั่วโลก (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) Horoscope and Zodiac: Sciences Which Are Believed Around the World (Apr 25, 2022)

ดวงชะตา ราศี ศาสตร์ที่มีความเชื่อกันทั่วโลก (๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕) Horoscope and Zodiac: Sciences Which Are Believed Around the World (Apr 25, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โองการมหาจักรดารา (บูชาเทวะราศี) เป็นตำราที่ผู้เขียนนั้นได้เขียนไว้เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมงานด้านมงคลเพื่อบูชาเทวะราศีในหลาย ๆ พิธีมาเป็นเวลานาน...

สิ่งเคารพสักการะที่สำคัญยิ่งคู่แผ่นดิน (๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕) The Most Important Worshiping Things of the Land (Apr 24, 2022)

สิ่งเคารพสักการะที่สำคัญยิ่งคู่แผ่นดิน (๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕) The Most Important Worshiping Things of the Land (Apr 24, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ บนยอดเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนั้น เมื่อเปิดออกแล้วพบสิ่งมหามงคลใด ? ขอบพระคุณภาพจากหนังสือ การบูรณะปลียอดทองคำ...

เพียงใจที่สงบจะพบความสว่าง (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕) Just a Calm Mind Will Find the Light (Apr 23, 2022)

เพียงใจที่สงบจะพบความสว่าง (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๕) Just a Calm Mind Will Find the Light (Apr 23, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพียงใจที่สงบ จิตจะพบความสว่าง   ความยิ่งใหญ่ในการเสียสละเพื่อบ้านเมืองของพระองค์ ยังคงอยู่ตลอดไป   ผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาสู่ดินแดนเมืองนครศรีธรรมราช...