ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

“วิชาอาคมถมถนำ เวลาค่ำควรคิดเป็นนิจสิน”

ถึงกาลเวลาที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
ยิ่งหวงไว้ ยิ่งสูญหาย เพิ่มเติมจากเดิมที่แจ้งไปอีก ๑๑ เนื้อหา ทุกเนื้อหานั้นได้นำไปประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มาแล้วทั้งหมด
ตามที่แจ้งไปครับว่าด้วยอายุที่มากขึ้น สุขภาพที่อ่อนล้าลง ความจำที่เริ่มรับรู้ได้ถึงการช้าลงมาก
แต่ทุก ๆ วัน ยังคงเขียน เรียบเรียง ตำรา คาถาอาคม โองการต่าง ๆ ตลอดจนค้นคว้างานประวัติศาสตร์ทุก ๆ แขนง
เพื่อมอบให้ท่านที่สนใจ ตั้งใจ ในศาสตร์ด้านนี้จริง ๆ

ด้วยความเคารพ ภูมิ จิระเดชวงศ์