ที่มา : https://nakhonsistation.com…
ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาว่าด้วยวรรณกรรมเมืองนครศรีธรรมราช ที่หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ถ้าจำไม่ผิดคงเป็นห้วงสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ในกำหนดการปลายเปิดไว้สำหรับการแสดงทัศนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่างทัศนะประพันธ์เป็นร้อยกรองและร้อยแก้วแล้วขึ้นแลกเปลี่ยนด้วย ซึ่งยังหลวม ๆ ไม่วิชาการ อาจดูทะเล่อทะล่าแสดงความเขลาตามประสาเด็กซนบ้างก็กราบขออภัย มีว่าดังนี้

อ่านต่อได้ที่ https://nakhonsistation.com/ประวัติศาสตร์/