ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…
ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด

ความภาคภูมิใจของลูกหลานโนรา
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนราธรรมนิตย์ ดำรงศิลป์ (สงวนศิลป์) ศ.สาโรช) ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)
ครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันทุก ๆ คนในวงการโนราเป็นอย่างดีว่าท่านนั้น มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในด้านโนราเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นครูที่ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อโนรามาอย่างต่อเนื่อง สอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยหลักคุณธรรม พร้อมใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานโนราในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ การรำโนราของท่าน สื่อให้เห็นถึงจิตวิญญาณความเป็นโนรา ซึ่งท่านใดที่ได้ชมจะรับรู้ได้ถึง ความงดงาม ความนิ่ง แต่แฝงไปด้วยความเข้มขลัง ตามรูปแบบของโนรา ที่มีความงดงามบนความแข็งแรงที่แท้จริง ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
 
ด้วยความเคารพ
ภูมิ จิระเดชวงศ์