บทความ Article

พิธีสวดมนต์บูชารับพรมงคลความสำเร็จให้ชีวิต จากองค์มหาเทพ (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Chanting Ceremony to Receive Blessings and Success in Life From the Great Gods (May 7, 2022)

พิธีสวดมนต์บูชารับพรมงคลความสำเร็จให้ชีวิต จากองค์มหาเทพ (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Chanting Ceremony to Receive Blessings and Success in Life From the Great Gods (May 7, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) ได้ร่วมพิธีสวดมนต์บูชารับพรมงคลความสำเร็จให้ชีวิต จากองค์มหาเทพ (พระพิฆเนศ พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระนารายณ์ พระแม่ลักษมี ฯลฯ) ณ...

ท้าวเวสสุวรรณ/เวสสุวัณ มีที่มาเป็นอย่างไร ใช้โองการใดในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Thao Wessuwan: Where Did He Come From? What Verses Have Been Used in the Rituals Involved? (May 7, 2022)

ท้าวเวสสุวรรณ/เวสสุวัณ มีที่มาเป็นอย่างไร ใช้โองการใดในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๗ พ.ค. ๒๕๖๕) Thao Wessuwan: Where Did He Come From? What Verses Have Been Used in the Rituals Involved? (May 7, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อารยธรรมและคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์จากบริเวณอินเดียใต้ เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่าพุทธศตวรรษที่ ๑๒...

สิ่งที่บันทึกและบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่องกันมานับ ๑๐๐๐ ปี (๖ พ.ค. ๒๕๖๕) Things That Have Been Recorded and Told Continuously for Over 1000 Years (May 6, 2022)

สิ่งที่บันทึกและบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่องกันมานับ ๑๐๐๐ ปี (๖ พ.ค. ๒๕๖๕) Things That Have Been Recorded and Told Continuously for Over 1000 Years (May 6, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ่งที่บันทึกและบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่องกันมานับ ๑๐๐๐ ปี หากมีใจที่ศรัทธา ท่านจะได้รับความเมตตาและได้รับพรดังใจประสงค์   ขอเชิญทุกท่าน...

ตักศิลาด้านแพทย์แผนไทย ที่ตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยแห่งแรกในภาคใต้ (๕ พ.ค. ๒๕๖๕) Taxila in Thai Traditional Medicine, the Location of the First Thai Traditional Medicine Center in the South (May 5, 2022)

ตักศิลาด้านแพทย์แผนไทย ที่ตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยแห่งแรกในภาคใต้ (๕ พ.ค. ๒๕๖๕) Taxila in Thai Traditional Medicine, the Location of the First Thai Traditional Medicine Center in the South (May 5, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ (๕ พ.ค. ๒๕๖๕) ได้ร่วมไหว้ครูแพทย์ไทยศาลามีชัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตักศิลาด้านแพทย์แผนไทยในทุกแขนง...

โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี ) และ คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) Phra Thepprasit Verse (Invite the Gods to Control the Ghosts) And the Spell That Must Be Used in Conjunction With the Verse (May 4, 2022)

โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี ) และ คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) Phra Thepprasit Verse (Invite the Gods to Control the Ghosts) And the Spell That Must Be Used in Conjunction With the Verse (May 4, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี ) และ คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี หากในการประกอบพิธีกรรมมีความจำเป็น ต้องเซ่นสังเวยที่เกี่ยวข้องกับผี...

ภายในกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตเป็นอย่างไร (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) What Was Inside the City Walls of Nakorn Sri Dhammaraj in the Past? (May 4, 2022)

ภายในกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตเป็นอย่างไร (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) What Was Inside the City Walls of Nakorn Sri Dhammaraj in the Past? (May 4, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตเป็นอย่างไร กว้างยาวแค่ไหน นครศรีธรรมราชหัวเมืองใหญ่ที่เคยเป็นประเทศราชมีกษัตริย์ในการปกครอง...

ป้าคร หนมบ้าน หนึ่งในแม่ค้าหาบเร่กลุ่มสุดท้ายของเมืองนคร (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) Paa-Korn Hnom-Baan, One of the Last Hawkers of Nakorn Sri Dhammaraj (May 4, 2022)

ป้าคร หนมบ้าน หนึ่งในแม่ค้าหาบเร่กลุ่มสุดท้ายของเมืองนคร (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) Paa-Korn Hnom-Baan, One of the Last Hawkers of Nakorn Sri Dhammaraj (May 4, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กว่า ๓๖ ปีแล้วที่สองบ่าของป้าครสลับกันหาบ “หนมบ้าน” เที่ยวเร่ขายไปตามสองข้างทางถนนราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราช...

โนรากับคาถาอาคม (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Nora and the Spell (May 2, 2022)

โนรากับคาถาอาคม (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Nora and the Spell (May 2, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โนรากับคาถาอาคม โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์   โนรา นาฎยะการแสดงประจำภาคที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องการร่ายรำที่สง่างาม...

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Thai Traditional Medicine Wai-Kru Ceremony (May 2, 2022)

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Thai Traditional Medicine Wai-Kru Ceremony (May 2, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ความกตัญญู กตเวที นำความเจริญและสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตของทุก ๆ คน ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ...

มุขชั้นสอง บ้านครูน้อม อุปรมัย ฯ (๑ พ.ค. ๒๕๖๕) Second Floor Porch, Kru Nom Uparamai House (May 1, 2022)

มุขชั้นสอง บ้านครูน้อม อุปรมัย ฯ (๑ พ.ค. ๒๕๖๕) Second Floor Porch, Kru Nom Uparamai House (May 1, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พี่ติ๋มเล่าให้ฟังว่า มุขนี้เด็ก ๆ จะขึ้นมาแล้วเข้าไปหามุมของศาสนาตนเอง เดิมผนังฝั่งซ้ายแขวนรูปกะอ์บะฮ์ ช่องกลางมีพระพุทธรูป ด้านขวาติดไม้กางเขนไว้...

วันนี้ชาวพุทธ ยึดหลักคำสอน จากพระธรรม หรือ คำพระสงฆ์ (๑ พ.ค. ๒๕๖๕) Today, Buddhists Adhere to the Teachings of the Dhamma or the Words of the Sangha. (May 1, 2022)

วันนี้ชาวพุทธ ยึดหลักคำสอน จากพระธรรม หรือ คำพระสงฆ์ (๑ พ.ค. ๒๕๖๕) Today, Buddhists Adhere to the Teachings of the Dhamma or the Words of the Sangha. (May 1, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ชาวพุทธ ยึดหลักคำสอน จากพระธรรม หรือ คำพระสงฆ์ หลักธรรมยังคงอยู่ พระสงฆ์ผู้ถือวัตร ปฏิบัติ...

พระห้ามสมุทรเมืองนครศรีธรรมราช (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) The Buddha Pacifying the Ocean, Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 30, 2022)

พระห้ามสมุทรเมืองนครศรีธรรมราช (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) The Buddha Pacifying the Ocean, Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 30, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระห้ามสมุทรเมืองนครศรีธรรมราช “พระเหมชาลา” พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปองค์สำคัญ มีความงดงามยิ่ง...