บทความ Article

ตักศิลาด้านแพทย์แผนไทย ที่ตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยแห่งแรกในภาคใต้ (๕ พ.ค. ๒๕๖๕) Taxila in Thai Traditional Medicine, the Location of the First Thai Traditional Medicine Center in the South (May 5, 2022)

ตักศิลาด้านแพทย์แผนไทย ที่ตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยแห่งแรกในภาคใต้ (๕ พ.ค. ๒๕๖๕) Taxila in Thai Traditional Medicine, the Location of the First Thai Traditional Medicine Center in the South (May 5, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ (๕ พ.ค. ๒๕๖๕) ได้ร่วมไหว้ครูแพทย์ไทยศาลามีชัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตักศิลาด้านแพทย์แผนไทยในทุกแขนง...

โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี ) และ คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) Phra Thepprasit Verse (Invite the Gods to Control the Ghosts) And the Spell That Must Be Used in Conjunction With the Verse (May 4, 2022)

โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี ) และ คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) Phra Thepprasit Verse (Invite the Gods to Control the Ghosts) And the Spell That Must Be Used in Conjunction With the Verse (May 4, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โองการพระเทพประสิทธิ์ ( เชิญเจ้าคุมผี ) และ คาถากำกับบทเชิญเจ้าคุมผี หากในการประกอบพิธีกรรมมีความจำเป็น ต้องเซ่นสังเวยที่เกี่ยวข้องกับผี...

ภายในกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตเป็นอย่างไร (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) What Was Inside the City Walls of Nakorn Sri Dhammaraj in the Past? (May 4, 2022)

ภายในกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตเป็นอย่างไร (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) What Was Inside the City Walls of Nakorn Sri Dhammaraj in the Past? (May 4, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตเป็นอย่างไร กว้างยาวแค่ไหน นครศรีธรรมราชหัวเมืองใหญ่ที่เคยเป็นประเทศราชมีกษัตริย์ในการปกครอง...

ป้าคร หนมบ้าน หนึ่งในแม่ค้าหาบเร่กลุ่มสุดท้ายของเมืองนคร (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) Paa-Korn Hnom-Baan, One of the Last Hawkers of Nakorn Sri Dhammaraj (May 4, 2022)

ป้าคร หนมบ้าน หนึ่งในแม่ค้าหาบเร่กลุ่มสุดท้ายของเมืองนคร (๔ พ.ค. ๒๕๖๕) Paa-Korn Hnom-Baan, One of the Last Hawkers of Nakorn Sri Dhammaraj (May 4, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กว่า ๓๖ ปีแล้วที่สองบ่าของป้าครสลับกันหาบ “หนมบ้าน” เที่ยวเร่ขายไปตามสองข้างทางถนนราชดำเนิน เมืองนครศรีธรรมราช...

โนรากับคาถาอาคม (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Nora and the Spell (May 2, 2022)

โนรากับคาถาอาคม (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Nora and the Spell (May 2, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โนรากับคาถาอาคม โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์   โนรา นาฎยะการแสดงประจำภาคที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องการร่ายรำที่สง่างาม...

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Thai Traditional Medicine Wai-Kru Ceremony (May 2, 2022)

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย (๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Thai Traditional Medicine Wai-Kru Ceremony (May 2, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ความกตัญญู กตเวที นำความเจริญและสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตของทุก ๆ คน ขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่าน ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ...

มุขชั้นสอง บ้านครูน้อม อุปรมัย ฯ (๑ พ.ค. ๒๕๖๕) Second Floor Porch, Kru Nom Uparamai House (May 1, 2022)

มุขชั้นสอง บ้านครูน้อม อุปรมัย ฯ (๑ พ.ค. ๒๕๖๕) Second Floor Porch, Kru Nom Uparamai House (May 1, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พี่ติ๋มเล่าให้ฟังว่า มุขนี้เด็ก ๆ จะขึ้นมาแล้วเข้าไปหามุมของศาสนาตนเอง เดิมผนังฝั่งซ้ายแขวนรูปกะอ์บะฮ์ ช่องกลางมีพระพุทธรูป ด้านขวาติดไม้กางเขนไว้...

วันนี้ชาวพุทธ ยึดหลักคำสอน จากพระธรรม หรือ คำพระสงฆ์ (๑ พ.ค. ๒๕๖๕) Today, Buddhists Adhere to the Teachings of the Dhamma or the Words of the Sangha. (May 1, 2022)

วันนี้ชาวพุทธ ยึดหลักคำสอน จากพระธรรม หรือ คำพระสงฆ์ (๑ พ.ค. ๒๕๖๕) Today, Buddhists Adhere to the Teachings of the Dhamma or the Words of the Sangha. (May 1, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันนี้ชาวพุทธ ยึดหลักคำสอน จากพระธรรม หรือ คำพระสงฆ์ หลักธรรมยังคงอยู่ พระสงฆ์ผู้ถือวัตร ปฏิบัติ...

พระห้ามสมุทรเมืองนครศรีธรรมราช (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) The Buddha Pacifying the Ocean, Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 30, 2022)

พระห้ามสมุทรเมืองนครศรีธรรมราช (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) The Buddha Pacifying the Ocean, Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Apr 30, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระห้ามสมุทรเมืองนครศรีธรรมราช “พระเหมชาลา” พระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทร พระพุทธรูปองค์สำคัญ มีความงดงามยิ่ง...

ประวัติอำเภอนาบอน ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) History of Na Bon District, Provincial Interior Edition (Apr 30, 2022)

ประวัติอำเภอนาบอน ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) History of Na Bon District, Provincial Interior Edition (Apr 30, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เหตุที่ได้จั่วหัวว่าเป็น “ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค” นั้น ด้วยคัดมาจากหนังสือ “ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช”...

ตำนาน “นางโดย” เรื่องเล่าท้องถิ่นตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) The Legend of “Nang Doi”, a Local Story in Klong Noi Subdistrict, Pak Phanang District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Apr 30, 2022)

ตำนาน “นางโดย” เรื่องเล่าท้องถิ่นตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕) The Legend of “Nang Doi”, a Local Story in Klong Noi Subdistrict, Pak Phanang District, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Apr 30, 2022)

ที่มา : https://nakhonsistation.com… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มเรื่องที่เพชรบุรีณ หมู่บ้านหนึ่งในเมืองเพชรบุรี ปรากฏครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งมีตาม่องล่ายเป็นหัวหน้าครอบครัว ภรรยาชื่อนางรำพึง โดยที่ “แม่นางโดย”...

หนมพิมพ์นางขี้หนอน ตัวนี้ราชสีห์ ตัวนี้ม้า : สามสิ่งที่เพิ่งได้รู้จักในวัยสามสิบ รวมถึงยายดื้อผู้เจ้าตำรับนี่ก็ด้วย (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Nom Pim Nang Khee Non, This Is a Lion, This Is a Horse: Three Desserts I Have Just Known in My Thirties, Including Yai Due–the Owner of This Recipe (Apr 29, 2022)

หนมพิมพ์นางขี้หนอน ตัวนี้ราชสีห์ ตัวนี้ม้า : สามสิ่งที่เพิ่งได้รู้จักในวัยสามสิบ รวมถึงยายดื้อผู้เจ้าตำรับนี่ก็ด้วย (๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕) Nom Pim Nang Khee Non, This Is a Lion, This Is a Horse: Three Desserts I Have Just Known in My Thirties, Including Yai Due–the Owner of This Recipe (Apr 29, 2022)

ที่มา : https://web.facebook.com/imvanpra…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หนมพิมพ์นางขี้หนอน ตัวนี้ราชสีห์ ตัวนี้ม้า สามสิ่งที่เพิ่งได้รู้จักในวัยสามสิบ รวมถึงยายดื้อผู้เจ้าตำรับนี่ก็ด้วย   จริง ๆ ไม่ได้สนใจหนมพิมพ์...