บทความ Article

หยิบหลากแจกภัตต์ ๒๒ วัดเมืองคอน (๑๕ ต.ค. ๖๒) The Sangha Contribution (Oct 15, 2019)

หยิบหลากแจกภัตต์ ๒๒ วัดเมืองคอน (๑๕ ต.ค. ๖๒) The Sangha Contribution (Oct 15, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เมื่อวานนี้ มีนี้ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเจ้าคุณ ฯ บอกว่าทางภาคเหนือเขามีงานตานก๋วยสลากในวงการสงฆ์นั้น ก็มีสลากภัต...

วานนี้ก่อนเที่ยง ถูกจุฬานครบุก แล้วผมก็แพ้หมาหมอ (๑๔ ต.ค. ๖๒) Yesterday CU Nakorn Visited (Oct 14, 2019)

วานนี้ก่อนเที่ยง ถูกจุฬานครบุก แล้วผมก็แพ้หมาหมอ (๑๔ ต.ค. ๖๒) Yesterday CU Nakorn Visited (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เมื่อวานนี้ก่อนเที่ยง เจอคณะนี้ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าจะมาหาน้าพา ชวนไปงานชุมนุมจุฬานคร ๑๙ ตุลานี้...

สองพระลากวัดวัง ที่ลองเอาเสื้อพระลากวัดจันลองสรวม (๑๔ ต.ค. ๖๒) Other Two Phralargs of Wat Wang Western (Oct 14, 2019)

สองพระลากวัดวัง ที่ลองเอาเสื้อพระลากวัดจันลองสรวม (๑๔ ต.ค. ๖๒) Other Two Phralargs of Wat Wang Western (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ส่วนที่วัดวังตะวันตกนั้น มีพระลากบุเงินอยู่ ๒ องค์องค์หนึ่งจีวรริ้วอย่างสมัยหลังชฎามงกุฎสุดยอดงาม แม้จะดูเล็กไปสักนิดเพิ่งเห็นถนัด ๆ...

อย่างกะพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาโปรด (๑๔ ต.ค. ๖๒) Seemingly Our Buddha Are Visiting (Oct 14, 2019)

อย่างกะพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาโปรด (๑๔ ต.ค. ๖๒) Seemingly Our Buddha Are Visiting (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒บรรยากาศที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเช้านี้นั้นจากจุดที่ผมลงนั่งพับเพียบที่หน้าพระ และภาวนาอยู่กับลมหายใจมีเบื้องหน้าคือพระลากองค์งามนี้...

เสร็จให้ทานใส่บาตร ก็ไปหาอะไรทานกันหน่อย (๑๔ ต.ค. ๖๒) Breakfast After Morning Dana (Oct 14, 2019)

เสร็จให้ทานใส่บาตร ก็ไปหาอะไรทานกันหน่อย (๑๔ ต.ค. ๖๒) Breakfast After Morning Dana (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒หลังเสร็จใส่บาตรพระลากเพียง ๒ วัดเมื่อเช้าด้วยรอกรวดน้ำรับพรอยู่ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช จนเสร็จสรรพ...

คือประเพณีใส่บาตรหน้าล้อ-พระลากเมืองนคร (๑๔ ต.ค. ๖๒) The End of Vassa Merit @ Muang Nakorn (Oct 14, 2019)

คือประเพณีใส่บาตรหน้าล้อ-พระลากเมืองนคร (๑๔ ต.ค. ๖๒) The End of Vassa Merit @ Muang Nakorn (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒การออกพรรษาของนครเมืองพระบ้านผมนั้นงดงามและสนุกสนานไม่มีที่ไหนเหมือนหลังจากที่เมื่อวานนี้ ผ่านบุญวันพระมหาปวารณาสุดท้ายแห่งพรรษาโดยแต่ละวัด...

หลายปริศนาอัศจรรย์แห่งองค์พระลากศรีทวี (๑๔ ต.ค. ๖๒) Many Mysteries of Sritawee Phralarg (Oct 14, 2019)

หลายปริศนาอัศจรรย์แห่งองค์พระลากศรีทวี (๑๔ ต.ค. ๖๒) Many Mysteries of Sritawee Phralarg (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ตลอดคืนจนตื่นมานี้ผมได้ยินเสียคุมพระ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เสมอจึงขอเสนอปริศนาสำคัญ ๘ อย่างของพระลากองค์นี้ ๑) ทั้งองค์...

มหกรรมชักพระออกพรรษาแห่งเมืองนคร ที่คนนอกไม่ค่อยได้เห็น … บ่ายนี้ใครจะไปกับผมบ้าง ? (๑๓ ต.ค. ๖๒) Who Will Join This Afternoon Excursion with Me? (Oct 13, 2019)

มหกรรมชักพระออกพรรษาแห่งเมืองนคร ที่คนนอกไม่ค่อยได้เห็น … บ่ายนี้ใครจะไปกับผมบ้าง ? (๑๓ ต.ค. ๖๒) Who Will Join This Afternoon Excursion with Me? (Oct 13, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒วันนี้วันพระ พรุ่งนี้ออกพรรษาแล้วเมืองนครบ้านผมนั้น มีมหกรรมที่ผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนเท่าชี้แนะนำเสนอมาปากเปียกปากแฉะ แต่ก็ยังงั้น ๆ ครับ...

นี้พรวิเศษ เมื่อเริ่มสร้างสวนโมกข์กรุงเทพ กะว่าจะเอามาประกอบการปรับที่เมืองนครรอบนี้ด้วยครับ (๑๓ ต.ค. ๖๒) The Master Blessing for All to be Done (Oct 13, 2019)

นี้พรวิเศษ เมื่อเริ่มสร้างสวนโมกข์กรุงเทพ กะว่าจะเอามาประกอบการปรับที่เมืองนครรอบนี้ด้วยครับ (๑๓ ต.ค. ๖๒) The Master Blessing for All to be Done (Oct 13, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/BUNCHAR2500/...ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ช่วงที่กำลังเริ่มก่อร่างสร้าง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ ฯ นั้นผมได้รับเมตตาให้ได้เข้าพบ...

แล้วก็ยกหมฺรฺับ…ถวายพระกะตั้งเปรต (๒๘ ก.ย. ๖๒) The Ancestor Offering (Sep 28, 2019)

แล้วก็ยกหมฺรฺับ…ถวายพระกะตั้งเปรต (๒๘ ก.ย. ๖๒) The Ancestor Offering (Sep 28, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ในฐานะที่สมอ้างว่าเป็นเด็ก(หลาย)วัดเมืองนคร เมื่อวานนี้ จึงขอโอกาสประกาศบางอย่างแก่ญาติมิตรชาววัดจัน ว่าอย่างนี้ … ๑)...

อีกหมุดหมายพระพุทธศาสนาใจกลางเมืองพระ (๑๔ มิ.ย. ๖๒) On NST New Buddhist Landmark (Jun 14, 2019)

อีกหมุดหมายพระพุทธศาสนาใจกลางเมืองพระ (๑๔ มิ.ย. ๖๒) On NST New Buddhist Landmark (Jun 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒เมื่อบ่ายวานนี้นั้น พวกเราหารือกันที่วัดศรีทวี ซึ่งผมเกิดความคิดและรู้สึกวิเศษว่า … นี้คือหมุดหมายใหม่แห่งเมืองนครแน่แล้ว ๑) โดยท่านเจ้าคุณ วัดศรีทวี...

พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่วัดศรีทวี (๔ เม.ย. ๖๒) King Sri Dhamma Sokaraj at Wat Sritawee (Apr 4, 2019)

พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่วัดศรีทวี (๔ เม.ย. ๖๒) King Sri Dhamma Sokaraj at Wat Sritawee (Apr 4, 2019)

ที่มา : ดร.ศานติ โบดินันท์ และ ดร.สมจิตร ยิ้มสุด, ตามรอยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่เมืองนครศรีธรรมราช, ครั้งที่ ๑ (นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, ๒๕๖๒), หน้า ๑๐๖-๑๒๒.ผมกลับจากการสำรวจพระบรมธาตุในตัวเมืองนครศรีธรรมราชด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น...