บทความ Article

หลายปริศนาอัศจรรย์แห่งองค์พระลากศรีทวี (๑๔ ต.ค. ๖๒) Many Mysteries of Sritawee Phralarg (Oct 14, 2019)

หลายปริศนาอัศจรรย์แห่งองค์พระลากศรีทวี (๑๔ ต.ค. ๖๒) Many Mysteries of Sritawee Phralarg (Oct 14, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดคืนจนตื่นมานี้ผมได้ยินเสียคุมพระ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เสมอจึงขอเสนอปริศนาสำคัญ ๘ อย่างของพระลากองค์นี้ ๑) ทั้งองค์...

มหกรรมชักพระออกพรรษาแห่งเมืองนคร ที่คนนอกไม่ค่อยได้เห็น … บ่ายนี้ใครจะไปกับผมบ้าง ? (๑๓ ต.ค. ๖๒) Who Will Join This Afternoon Excursion with Me? (Oct 13, 2019)

มหกรรมชักพระออกพรรษาแห่งเมืองนคร ที่คนนอกไม่ค่อยได้เห็น … บ่ายนี้ใครจะไปกับผมบ้าง ? (๑๓ ต.ค. ๖๒) Who Will Join This Afternoon Excursion with Me? (Oct 13, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วันนี้วันพระ พรุ่งนี้ออกพรรษาแล้วเมืองนครบ้านผมนั้น มีมหกรรมที่ผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนเท่าชี้แนะนำเสนอมาปากเปียกปากแฉะ แต่ก็ยังงั้น ๆ ครับ...

นี้พรวิเศษ เมื่อเริ่มสร้างสวนโมกข์กรุงเทพ กะว่าจะเอามาประกอบการปรับที่เมืองนครรอบนี้ด้วยครับ (๑๓ ต.ค. ๖๒) The Master Blessing for All to be Done (Oct 13, 2019)

นี้พรวิเศษ เมื่อเริ่มสร้างสวนโมกข์กรุงเทพ กะว่าจะเอามาประกอบการปรับที่เมืองนครรอบนี้ด้วยครับ (๑๓ ต.ค. ๖๒) The Master Blessing for All to be Done (Oct 13, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/BUNCHAR2500/...ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่วงที่กำลังเริ่มก่อร่างสร้าง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ ฯ นั้นผมได้รับเมตตาให้ได้เข้าพบ...

แล้วก็ยกหมฺรฺับ…ถวายพระกะตั้งเปรต (๒๘ ก.ย. ๖๒) The Ancestor Offering (Sep 28, 2019)

แล้วก็ยกหมฺรฺับ…ถวายพระกะตั้งเปรต (๒๘ ก.ย. ๖๒) The Ancestor Offering (Sep 28, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในฐานะที่สมอ้างว่าเป็นเด็ก(หลาย)วัดเมืองนคร เมื่อวานนี้ จึงขอโอกาสประกาศบางอย่างแก่ญาติมิตรชาววัดจัน ว่าอย่างนี้ … ๑)...

อีกหมุดหมายพระพุทธศาสนาใจกลางเมืองพระ (๑๕ มิ.ย. ๖๒) On NST New Buddhist Landmark (Jun 15, 2019)

อีกหมุดหมายพระพุทธศาสนาใจกลางเมืองพระ (๑๕ มิ.ย. ๖๒) On NST New Buddhist Landmark (Jun 15, 2019)

ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบ่ายวานนี้นั้น พวกเราหารือกันที่วัดศรีทวี ซึ่งผมเกิดความคิดและรู้สึกวิเศษว่า … นี้คือหมุดหมายใหม่แห่งเมืองนครแน่แล้ว ๑) โดยท่านเจ้าคุณ วัดศรีทวี...

พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่วัดศรีทวี (๔ เม.ย. ๖๒) King Sri Dhamma Sokaraj at Wat Sritawee (Apr 4, 2019)

พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่วัดศรีทวี (๔ เม.ย. ๖๒) King Sri Dhamma Sokaraj at Wat Sritawee (Apr 4, 2019)

ที่มา : ดร.ศานติ โบดินันท์ และ ดร.สมจิตร ยิ้มสุด, ตามรอยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่เมืองนครศรีธรรมราช, ครั้งที่ ๑ (นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, ๒๕๖๒), หน้า ๑๐๖-๑๒๒.ผมกลับจากการสำรวจพระบรมธาตุในตัวเมืองนครศรีธรรมราชด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น...

เปิดตัวโครงการ “วัดบันดาลใจ” ๙ วัดต้นแบบพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ (๑๐ มี.ค. ๖๒) Launch the “Inspiring Temple” Project: 9 pilot temples changing life area creatively (Mar 10, 2019)

เปิดตัวโครงการ “วัดบันดาลใจ” ๙ วัดต้นแบบพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ (๑๐ มี.ค. ๖๒) Launch the “Inspiring Temple” Project: 9 pilot temples changing life area creatively (Mar 10, 2019)

โครงการ “วัดบันดาลใจ” ริเริ่ม ๙ วัดนำร่องต้นแบบในการพลิกพื้นที่ชีวิตอย่างสร้างสรรค์พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และแรงบันดาลใจสู่วัดทั่วประเทศ ที่มา : http://www.bia.or.th/html_th/…ผู้เผยแพร่ : หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญสำเนาข้อมูล : วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒...

โยงใยแห่งราชาธิวาสกับเมืองนครนี้ที่สุดสำคัญ ถึงกับแว่นท่านพระครู ฯ ตก (๕ ม.ค. ๖๑) The Raja Thiwas & NaKorn Connection: The Most Sacred Evidences (Jan 5, 2018)

โยงใยแห่งราชาธิวาสกับเมืองนครนี้ที่สุดสำคัญ ถึงกับแว่นท่านพระครู ฯ ตก (๕ ม.ค. ๖๑) The Raja Thiwas & NaKorn Connection: The Most Sacred Evidences (Jan 5, 2018)

ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอบันทึกไว้ก่อนที่จะลืมเสีย ถึงหนังสือบุดดำสุดสำคัญ ๔ เล่มนี้ที่วัดศรีทวี ซึ่งแม้จะขาดหายไป ๒ เล่ม คือ ๒ กับ ๕ แต่ที่มีคือ ๑ – ๓ – ๔ – ๖ ก็สำคัญมาก ๆ...

“วัดท่ามอญ” ต้นตระกูลคนมอญ ตั้งชุมชนที่ตำบลท่าประตูช้าง (๒๔ เม.ย. ๖๐) Wat Tha Mon: Mon people settled at Tha Pratu Chang (Apr 24, 2017)

“วัดท่ามอญ” ต้นตระกูลคนมอญ ตั้งชุมชนที่ตำบลท่าประตูช้าง (๒๔ เม.ย. ๖๐) Wat Tha Mon: Mon people settled at Tha Pratu Chang (Apr 24, 2017)

ที่มา : https://www.technologychaoban.com/thai-local-wisdom/…ผู้เขียน : รศ.บุญยงค์ เกศเทศเผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐           คุณโสมชยา ธนังกุล ได้เขียน ต้นตระกูลมอญในนครศรีธรรมราช ไว้ในวารสารเสียงรามัญ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ –...

โร่ม่าย … ไซ๋ชื่อนี้ ? (๑๓ พ.ค. ๕๙) Should You Know, Why Name This? (May 13, 2016)

โร่ม่าย … ไซ๋ชื่อนี้ ? (๑๓ พ.ค. ๕๙) Should You Know, Why Name This? (May 13, 2016)

ที่มา : https://web.facebook.com/pg/BUNCHAR2500/…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พอดีเมื่อวานนี้เจอพี่เหลิมที่พระธาตุกับพ่อเอกที่หลักเมือง แล้วพี่เหลิมบอกว่า นัดคนสนใจที่จะอาสาหรืออยากแลกเปลี่ยน มาพบกันครั้งแรกวันอาทิตย์ ๑๕ พ.ค....