นานาหมรับที่ศรีทวี มีวิเศษ (๑๗ ก.ย. ๖๓) Hmrabs at Sri Tawee and Specialties (Sep 17, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๙๑๗_๔) ก่อนไปวัดจันวานนี้ ผมแวะเวียน วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่อยหนึ่งเป็นไปดังคาด...

สีมากถานี้ที่รับคืนมา จะเสวนาว่ามีคุณค่าสำคัญแค่ไหน บ่ายวันพุธนี้ (๒๐ ก.ค. ๖๓) This the Returned Sema Kata and This Wednesday Conference (Jul 20, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๒๐_๔) นี้ครับ การรับมอบและดำเนินการตอบขอบคุณและจัดเก็บที่...

การหารือครั้งท้าย ใต้ร่มบรมธาตุ ก่อนบอกสาธารณะรับรู้ (๑๘ ก.ค. ๖๓) The Final Preparation under the Great Stupa Shadow (Jul 18, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๘_๑) หลังการเกาะติด พยายามตาม บอกต่อ...

ศูนย์รับบิณฑบาตคืนหนังสือบุดสมุดข่อยจังหวัดนครศรีธรรมราช (๑๖ ก.ค. ๖๓) Alms Center for Returning Ancient Documents of Nakorn Sri Dhammaraj (Jul 16, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich… ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด พระอภิธรรม คัมภีร์พระมาลัย ตำราสีมากถา ตำราดูฤกษ์ยาม ตำรายา ตำราไพยสันตา ตำรายันต์ พระนิพพานโสตร พระศรีธรรมาโศก...

พระมาลัยวัดใหญ่ฉบับนี้ อยู่ที่ใครโปรดรีบคืน เดี๋ยวตายไปตกนรก พระมาลัยท่านจะไม่ไปโปรดนะครับ (๑๖ ก.ค. ๖๓) Who Got This Dhamma Text, Please Retun !!! (Jul 16, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๒๓ น. รายละเอียด ๑ (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๖_๓) เมื่อ ๒ ปีก่อนโน้น ท่านพระครู โสพิทร์ แซ่ภู่ กับพ่อ Surachet...

#เรื่องร้อนใจมากว่าเดือน ที่จะต้องบอกข่าวเสียที (๑๕ ก.ค. ๖๓) #TheMostAnxiousOfMineAndTimeToInform (Jul 15, 2020)

ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิชเผยแพร่ : วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด (bunchar.com เพื่อแผ่นดินเกิด ๒๐๒๐๐๗๑๕_๕) กว่าเดือนมาแล้วที่พวกเรากลุ่มหนึ่งมีความร้อนใจมาก...