‘ท่อม’ กับวิถีชีวิตคนใต้ (๒๗ ม.ค. ๖๔) ‘Mitragyna speciosa’ and the Southern Lifestyle (Jan 27, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat…ผู้เขียน : ชาลี ศิลปรัศมีเผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด ‘ท่อม’ กับวิถีชีวิตคนใต้ใครสอนให้เอ็งเรียก ‘กระท่อม’ หาไอ้ทิด ?? หลังจากวันนี้มีข่าวว่าสภาผู้แทนราษฎร โหวตผ่านร่างกฎหมาย ปลดล็อคพืช...

เจดีย์ที่หายไป … หายไปได้อย่างไร ? และ หายไปตอนไหน ? (๒๔ ม.ค. ๖๔) The Lost Pagoda … How and When Did It Disappeared? (Jan 24, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด เจดีย์ที่หายไปของวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช … หายไปได้อย่างไร ? และ หายไปตอนไหน ? พระวิหารหลวง...

พระธาตุไร้เงา อัศจรรย์หรือแค่คำคนโฉดเขลาเล่าลือกันไป (๒๓ ม.ค. ๖๔) Shadowless Relics, Miraculous or Just the Word of the Fool (Jan 23, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด...

คำว่า “สวัสดี” มีต้นเค้าไปจากเมืองนครศรีธรรมราช (๒๒ ม.ค. ๖๔) The Word “Sawasdee” Originated From Muang Nakorn Sri Dhammaraj (Jan 22, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/SanNakhonsithammarat… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด คำว่า “สวัสดี” ถูกใช้อย่างไม่เป็นทางการแพร่ไปในหมู่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม...

เหตุใดพระธาตุต้องมีกาเฝ้าทั้งสี่ทิศ ? (๒๒ ม.ค. ๖๔) Why Does the Stupa Need a Crow in All Four Directions? (Jan 22, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด เหตุใด ? พระธาตุถึงต้องมีกาเฝ้าทั้งสี่ทิศ พระครูสี่กา พระครูผู้พิทักษ์พระบรมธาตุ โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์ พระบรมธาตุ...