ขนมจีนดารา ชื่อนี้มีอะไรมากกว่าฉายาในวงการ (๑๗ เม.ย. ๖๔) Dara Rice Noodle, There Is More to This Name Than It Is Called. (Apr 17, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/NakhonsiStation…ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดาเผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด ขนมจีนดารา ร้านนี้คือ “ดาราขนมจีน” เช้านี้ชวนไปชิมขนมจีนสัญชาตินครศรีธรรมราชที่แท้ทรูกันแถวย่านท่าชี กับการการันตีด้วยคำว่า...

ขุนพังพการ วีระบุรุษผู้กอบกู้เมืองนคร ภาค ๑ : ตักศิลามหาเวทยาลัย (๑๗ เม.ย. ๖๔) Khun Phang Phakan, The Hero Who Saves Muang Nakorn, Part 1: Taxila Mahavedalaya (Apr 17, 2021)

ที่มา : โอม ชานตี, ขุนพังพการ วีระบุรุษผู้กอบกู้เมืองนคร ตอน ตักศิลามหาเวทยาลัย, ครั้งที่ ๑ (นครศรีธรรมราช : เสือผินการพิมพ์, ๒๕๖๔), หน้า ๕-๖. อารัมภบท ขุนพังพการ เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ในยุคสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจันทรภาณุ เป็นผู้ครองนคร...

งานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee

รายละเอียด ๑ Detail 1 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ตารางเมตรละ ๑,๖๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓...

กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee

รายละเอียด ๑ Detail 1 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ หรือคิวอาร์โค้ด...

วันเจ้าเมืองเก่า วันเจ้าเมืองใหม่ รอยสงกรานต์เมืองนคร … (๑๕ เม.ย. ๖๔) Old Governor’s Day, New Governor’s Day, The Clue of Songkran Muang Nakorn … (Apr 15, 2021)

ที่มา : https://web.facebook.com/NakhonsiStation… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด มองทั่วไปอาจดูเหมือนพระราชพิธีของศูนย์กลางอำนาจ ส่งอิทธิพลต่อประเพณีของเมืองนครศรีธรรมราช แต่กลับกันเมื่อพบข้อความในตำรา ๑๒ เดือน...