รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Decorating Door Frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Number: 801-1-41509-3, Account Name: Wat Sritawee and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ Jun 29, 2021      ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 11, 2024

รายละเอียด ๒ Detail 2

ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวที่ได้จัดพิธีมงคลสมรส ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Congratulations to the newlyweds for organizing the wedding ceremony according to the current situation at the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, August 9, 2021

  watsritawee      ๙ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 9, 2021      ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ Mar 10, 2022

รายละเอียด ๓ Detail 3

จัดวางตั่งบันไดหน้าประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Place stair stools in front of the doors of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, September 25, 2021

  watsritawee      ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ Sep 25, 2021      ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ Mar 10, 2022

รายละเอียด ๔ Detail 4

ประดับกระถางดอกไม้หน้าประตูและข้างบันไดศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
Decorate flower pots in front of the door and beside the stairs of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, March 9, 2022

  watsritawee      ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ Mar 10, 2022

รายละเอียด ๕ Detail 5

จัดวางตู้รับบริจาคสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี
Place a donation box for contributing to building the Sermon Hall of Wat Sritawee

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, April 13, 2022

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 13, 2022

รายละเอียด ๗ Detail 7

ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 24, 2022

  watsritawee      ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 24, 2022

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, August 16, 2022

  watsritawee      ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 20, 2022

รายละเอียด ๙ Detail 9

ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, August 21, 2022

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 22, 2022

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, November 23, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ความก้าวหน้างานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of decorating door frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, December 31, 2023

  watsritawee      ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 11, 2024