รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงานปูพื้นภายในวัดศรีทวี ตารางเมตรละ ๑,๖๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Flooring Inside Wat Sritawee: 1,600 Thai Baht per square meter or as much as you would like to. You could make a donation at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Number: 801-1-41509-3, Account Name: Wat Sritawee and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ May 19, 2020      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานปูภายในวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Flooring Inside Wat Sritawee on Wednesday, November 2, 2022

  watsritawee      ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖ Mar 18, 2023      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานปูพื้นภายในวัดศรีทวี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Flooring Inside Wat Sritawee in November 2022

  watsritawee      ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖ Apr 12, 2023      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานปูพื้นภายในวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Flooring Inside Wat Sritawee on Sunday, January 14, 2024

  watsritawee      ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 15, 2024      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานปูพื้นภายในวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Flooring Inside Wat Sritawee on Monday, January 15, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, January 19, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024      ๖ พ.ค. ๒๕๖๗ May 6, 2024