รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี ครั้งที่ ๒ ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Publishing the Chant Book of Wat Sritawee, 2nd edition. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Number: 801-1-41509-3, Account Name: Wat Sritawee and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ Oct 15, 2020      ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 11, 2024

รายละเอียด ๒ Detail 2

พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสกและอุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีขาล
Monks, Novices, Nekkhammas, Upasakas and Upasikas joined the evening chanting at the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, April 9, 2022. It is the 8th waxing moon of the 5th Thai lunar month in the year of the Tiger.

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022

รายละเอียด ๓ Detail 3

พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสกและอุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ในวันวิสาขบูชา อาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล
Monks, Novices, Nekkhammas, Upasakas and Upasikas joined the morning-evening chanting at the Sermon Hall of Wat Sritawee on Vesak day–Sunday, May 15, 2022. It is the 15th waxing moon of the 6th Thai lunar month in the year of the Tiger.

  watsritawee      ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ May 16, 2022

รายละเอียด ๔ Detail 4

วัดศรีทวีกำลังทบทวนและแก้ไขหนังสือสวดมนต์เพื่อการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒
Wat Sritawee is reviewing and editing the chant book for printing the 2nd edition.

  watsritawee      ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ May 20, 2022      ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 2, 2022

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Publishing Wat Sritawee Chant Book on Tuesday, July 12, 2022

  watsritawee      ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 14, 2022

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Publishing Wat Sritawee Chant Book on Thursday, July 14, 2022

  watsritawee      ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 21, 2022

รายละเอียด ๗ Detail 7

ความก้าวหน้างานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Publishing Wat Sritawee Chant Book on Friday, September 16, 2022

  watsritawee      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้างานพิมพ์หนังสือสวดมนต์วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Publishing Wat Sritawee Chant Book on Saturday, December 31, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023

รายละเอียด ๙ Detail 9

พุทธศาสนิกชนเข้าใช้งานหนังสือสวดมนต์ดิจิทัลของวัดศรีทวีในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
Buddhists accessed the digital chant book of Wat Sritawee in the New Year’s Eve chant activity on Saturday, December 31, 2023.

https://watsritawee.org/chant-book/

  watsritawee      ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 11, 2024