รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวี เพื่อใช้เป็นสถานที่บำรุงสุขภาพของผู้สูงวัย ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปของทุกธนาคาร

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee, to be used as a place for maintaining the health of the elderly. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakorn Sri Thammarat City Hall, Account Number: 389-0-22683-3, Account Name: Wat Sritawee, Swift Code: KRTHTHBK or scan the QR Code via any banking app.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 5, 2021      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024

รายละเอียด ๒-๕๐ Detail 2-50

กรุณากดลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียด ๒-๕๐
Please click the link below to see detail 2-50.

https://watsritawee.org/donate-7-1

  watsritawee      ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ Jun 6, 2024

รายละเอียด ๕๑ Detail 51

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, September 25, 2022

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 2, 2022

รายละเอียด ๕๒ Detail 52

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, November 10, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023

รายละเอียด ๕๓ Detail 53

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, November 20, 2022

  watsritawee      ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 1, 2023

รายละเอียด ๕๔ Detail 54

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee from December 27-30, 2023

  watsritawee      ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 15, 2024

รายละเอียด ๕๕ Detail 55

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Monday, January 15, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024