รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนงานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวี เพื่อใช้เป็นสถานที่บำรุงสุขภาพของผู้สูงวัย ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปของทุกธนาคาร

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee, to be used as a place for maintaining the health of the elderly. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakorn Sri Thammarat City Hall, Account Number: 389-0-22683-3, Account Name: Wat Sritawee, Swift Code: KRTHTHBK or scan the QR Code via any banking app.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๕ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 5, 2021      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, February 12, 2021

  watsritawee      ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 12, 2021      ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, February 25, 2021

  watsritawee      ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 25, 2021      ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Monday, March 1, 2021

  watsritawee      ๑ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 1, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, March 3, 2021

  watsritawee      ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 3, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, March 12, 2021

  watsritawee      ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 12, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๗ Detail 7

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Saturday, March 13, 2021

  watsritawee      ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 13, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Saturday, March 20, 2021

  watsritawee      ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 20, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๙ Detail 9

สวน ภัทรธรรม ณ วัดศรีทวี เป็นอุทยานเพื่อสุขภาพ ขณะนี้กำลังดำเนินการ ทาสีเสา ปรับพื้นที่ และ วางระบบทางเท้า
Suan Bhataradham at Wat Sritawee is a park for health. Right now, its columns are being painted, its area is being reconfigured and its sidewalk system is being laid.

  watsritawee      ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 27, 2021      ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, April 1, 2021

  watsritawee      ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 1, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Saturday, April 11, 2021

  watsritawee      ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 11, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๑๒ Detail 12

กิจกรรมตักบาตรในสวนภัทรธรรม หน้าวัดศรีทวี เนื่องในวันสงกรานต์สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
Giving Alms in Bhataradham Park in Front of Wat Sritawee on Songkran Day has been completed successfully.

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 13, 2021    ๕ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 5, 2021

รายละเอียด ๑๓ Detail 13

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, April 14, 2021

  watsritawee      ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 14, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๑๔ Detail 14

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, April 16, 2021

  watsritawee      ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 16, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๑๕ Detail 15

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, April 22, 2021

  watsritawee      ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 23, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๑๖ Detail 16

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Monday, April 26, 2021

  watsritawee      ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 26, 2021    ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๑๗ Detail 17

แผนพัฒนาวัดศรีทวี ด้านภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ โดยรื้ออาคารหน้าวัด เป็นสวน สวนภัทรธรรม เพื่อเป็นทัศนายภาพให้กับวัดสำเร็จเรียบร้อย ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านที่ร่วมกันบริจาคทุนในครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ ขอความสุขความเจริญจงเกิดมีกับทุก ๆ ท่าน

Wat Sritawee development plan in landscape and scenery has successfully replaced our front building with a park, Bhataradham Park, for our new outlook. We would like to thank everyone who has contributed to making the donation in this time. Sadhu, Sadhu, Sadhu, may happiness and prosperity be with you all.

  watsritawee      ๘ พ.ค. ๒๕๖๔ May 8, 2021

รายละเอียด ๑๘ Detail 18

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, July 9, 2021

  watsritawee      ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021

รายละเอียด ๑๙ Detail 19

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, August 15, 2021

  watsritawee      ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 16, 2021

รายละเอียด ๒๐ Detail 20

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, October 5, 2021

  watsritawee      ๕ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 5, 2021

รายละเอียด ๒๑ Detail 21

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, October 6, 2021

  watsritawee      ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 6, 2021

รายละเอียด ๒๒ Detail 22

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ : งานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีกำลังใกล้จะแล้วเสร็จ เหลือเพียงแค่ติดตั้งโคมไฟภายในสวน
Tuesday, October 19, 2021: Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee is nearly complete. All that is left is to install lamps inside the park.

  watsritawee      ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 19, 2021

รายละเอียด ๒๓ Detail 23

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Saturday, November 6, 2021

  watsritawee      ๘ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 8, 2021

รายละเอียด ๒๔ Detail 24

งานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งภายในและภายนอกสวน เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยยอดเงินบริจาคทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

ขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้งานสวนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย หรือการปฏิบัติธรรม เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม เป็นต้น

วัดศรีทวียินดีเปิดรับบริจาคเพื่อการซ่อมบำรุงและการตกแต่งเพิ่มเติมเล็ก ๆ น้อย ๆ

Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee has been successfully completed both inside and outside the park on Wednesday, November 10, 2021 with a total donation amount of approximately 300,000 Thai Bahts. Wishing blessings to everyone and may Phra Sri Rattana Tri bless you all to be happy and fulfilled in all respects.

We invite everyone to use the park for relaxing, exercising, or practicing dhamma like sitting meditation, walking meditation, etc.

Wat Sritawee is happy to accept donations for maintenance and a little more decoration.

  watsritawee      ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 11, 2021      ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕ May 11, 2022

รายละเอียด ๒๕ Detail 25

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, December 23, 2021

  watsritawee      ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 23, 2021

รายละเอียด ๒๖ Detail 26

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : จัดเตรียมสถานที่สำหรับประเพณีให้ทานไฟ ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, January 4, 2022: Preparing a place for the giving-fire tradition 2022

  watsritawee      ๔ ม.ค. ๒๕๖๕ Jan 4, 2022      ๕ ม.ค. ๒๕๖๕ Jan 5, 2022

รายละเอียด ๒๗ Detail 27

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ประเพณีให้ทานไฟ ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, January 5, 2022: The giving-fire tradition 2022

  watsritawee      ๕ ม.ค. ๒๕๖๕ Jan 5, 2022

รายละเอียด ๒๘ Detail 28

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, March 9, 2022

  watsritawee      ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ Mar 10, 2022

รายละเอียด ๒๙ Detail 29

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, April 20, 2022

  watsritawee      ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 21, 2022

รายละเอียด ๓๐ Detail 30

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, April 24, 2022

  watsritawee      ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 24, 2022

รายละเอียด ๓๑ Detail 31

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, May 5, 2022

  watsritawee      ๕ พ.ค. ๒๕๖๕ May 5, 2022

รายละเอียด ๓๒ Detail 32

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, May 8, 2022

  watsritawee      ๘ พ.ค. ๒๕๖๕ May 8, 2022

รายละเอียด ๓๓ Detail 33

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, May 15, 2022

  watsritawee      ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ May 16, 2022

รายละเอียด ๓๔ Detail 34

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Monday, May 23, 2022

  watsritawee      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ May 24, 2022

รายละเอียด ๓๕ Detail 35

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Monday, May 30, 2022

  watsritawee      ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ May 30, 2022

รายละเอียด ๓๖ Detail 36

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, May 31, 2022

  watsritawee      ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ May 31, 2022

รายละเอียด ๓๗ Detail 37

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, June 3, 2022

  watsritawee      ๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 3, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๓๘ Detail 38

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, June 15, 2022

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 18, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๓๙ Detail 39

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, June 26, 2022

  watsritawee      ๖ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 6, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๐ Detail 40

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, June 30, 2022

  watsritawee      ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 7, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๑ Detail 41

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, July 12, 2022

  watsritawee      ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 14, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๒ Detail 42

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, July 17, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๓ Detail 43

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, July 28, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๔ Detail 44

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Saturday, August 6, 2022

  watsritawee      ๖ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 6, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๕ Detail 45

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, August 16, 2022

  watsritawee      ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 20, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๖ Detail 46

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, August 23, 2022

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 24, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๗ Detail 47

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, August 24, 2022

  watsritawee      ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 25, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๘ Detail 48

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Wednesday, September 14, 2022

  watsritawee      ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 14, 2022      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๔๙ Detail 49

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Friday, September 16, 2022

  watsritawee      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๕๐ Detail 50

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Tuesday, September 20, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 30, 2022

รายละเอียด ๕๑ Detail 51

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, September 25, 2022

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 2, 2022

รายละเอียด ๕๒ Detail 52

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Thursday, November 10, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023

รายละเอียด ๕๓ Detail 53

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Sunday, November 20, 2022

  watsritawee      ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 1, 2023

รายละเอียด ๕๔ Detail 54

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee from December 27-30, 2023

  watsritawee      ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 15, 2024

รายละเอียด ๕๕ Detail 55

ความก้าวหน้างานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee on Monday, January 15, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024