รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปของทุกธนาคาร

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Planting Trees Building a Forest for Wat Sritawee. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakorn Sri Thammarat City Hall, Account Number: 389-0-22683-3, Account Name: Wat Sritawee, Swift Code: KRTHTHBK or scan the QR Code via any banking app.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ Jul 30, 2019      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024

รายละเอียด ๒-๕๐ Detail 2-50

กรุณากดลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียด ๒-๕๐
Please click the link below to see detail 2-50.

https://watsritawee.org/donate-2-1

  watsritawee      ๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ Jun 6, 2024

รายละเอียด ๕๑ Detail 51

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 29, 2022

  watsritawee      ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕ May 29, 2022

รายละเอียด ๕๒ Detail 52

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, May 30, 2022

  watsritawee      ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ May 30, 2022

รายละเอียด ๕๓ Detail 53

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, May 31, 2022

  watsritawee      ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ May 31, 2022

รายละเอียด ๕๔ Detail 54

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, June 2, 2022

  watsritawee      ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 2, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๕ Detail 55

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, June 3, 2022

  watsritawee      ๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 3, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๖ Detail 56

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, June 7, 2022

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 18, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๗ Detail 57

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, June 22, 2022

  watsritawee      ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 22, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๘ Detail 58

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, June 26, 2022

  watsritawee      ๖ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 6, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๙ Detail 59

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, June 29, 2022

  watsritawee      ๖ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 6, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๐ Detail 60

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, July 12, 2022

  watsritawee      ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 14, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๑ Detail 61

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, July 14, 2022

  watsritawee      ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 21, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๒ Detail 62

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, July 15, 2022

  watsritawee      ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 21, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๓ Detail 63

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 17, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๔ Detail 64

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 17, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๕ Detail 65

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 24, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๖ Detail 66

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, July 28, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๗ Detail 67

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, August 3, 2022

  watsritawee      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๘ Detail 68

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, August 13, 2022

  watsritawee      ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 20, 2022

รายละเอียด ๖๙ Detail 69

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, August 14, 2022

  watsritawee      ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 21, 2022

รายละเอียด ๗๐ Detail 70

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, August 16, 2022

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 22, 2022

รายละเอียด ๗๑ Detail 71

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, August 23, 2022

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 24, 2022

รายละเอียด ๗๒ Detail 72

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, September 13, 2022

  watsritawee      ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 13, 2022

รายละเอียด ๗๓ Detail 73

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, September 14, 2022

  watsritawee      ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 14, 2022      ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 15, 2022

รายละเอียด ๗๔ Detail 74

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Thursday, September 15, 2022

  watsritawee      ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 15, 2022

รายละเอียด ๗๕ Detail 75

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, September 16, 2022

  watsritawee      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๗๖ Detail 76

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, September 18, 2022

  watsritawee      ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 18, 2022

รายละเอียด ๗๗ Detail 77

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, September 19, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 30, 2022

รายละเอียด ๗๘ Detail 78

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, September 24, 2022

  watsritawee      ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 1, 2022

รายละเอียด ๗๙ Detail 79

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, October 2, 2022

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 3, 2022

รายละเอียด ๘๐ Detail 80

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, October 3, 2022

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 3, 2022

รายละเอียด ๘๑ Detail 81

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, October 4, 2022

  watsritawee      ๔ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 4, 2022

รายละเอียด ๘๒ Detail 82

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 5, 2022

  watsritawee      ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 5, 2022

รายละเอียด ๘๓ Detail 83

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, November 3, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023

รายละเอียด ๘๔ Detail 84

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, November 11, 2022

  watsritawee      ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 1, 2023

รายละเอียด ๘๕ Detail 85

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, November 14, 2022

  watsritawee      ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 2, 2023

รายละเอียด ๘๖ Detail 86

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, November 16, 2022

  watsritawee      ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 2, 2023

รายละเอียด ๘๗ Detail 87

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, November 17, 2022

  watsritawee      ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 3, 2023

รายละเอียด ๘๘ Detail 88

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, November 20, 2022

  watsritawee      ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 3, 2023

รายละเอียด ๘๙ Detail 89

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, November 26, 2022

  watsritawee      ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖ Mar 18, 2023

รายละเอียด ๙๐ Detail 90

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, February 6, 2023

  watsritawee      ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖ Oct 14, 2023

รายละเอียด ๙๑ Detail 91

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, February 8, 2023

  watsritawee      ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖ Oct 14, 2023

รายละเอียด ๙๒ Detail 92

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, February 9, 2023

  watsritawee      ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖ Oct 14, 2023

รายละเอียด ๙๓ Detail 93

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, January 11, 2024

  watsritawee      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 12, 2024

รายละเอียด ๙๔ Detail 94

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, January 15, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024

รายละเอียด ๙๕ Detail 95

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, January 19, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024