รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปของทุกธนาคาร

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Planting Trees Building a Forest for Wat Sritawee. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakorn Sri Thammarat City Hall, Account Number: 389-0-22683-3, Account Name: Wat Sritawee, Swift Code: KRTHTHBK or scan the QR Code via any banking app.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ Jul 30, 2019      ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 1, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/jangmunthana…

A new tree at Wat Sritawee on Saturday, July 18, 2020
Source: https://web.facebook.com/jangmunthana…

  watsritawee      ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๓ Jul 19, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new tree at Wat Sritawee on Tuesday, August 4, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๔ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 4, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new tree at Wat Sritawee on Wednesday, July 19, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 19, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, August 22, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 22, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, March 8, 2021
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 9, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๗ Detail 7

คณะคุณโยมผู้มีจิตศรัทธา มาปลูกจัดแต่งต้นสัปรดสีให้เรียบร้อย งดงาม ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุก ๆ ท่าน
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A group of devout Buddhists came to plant and arrange Urn Plants neatly and beautifully. I would like to thank everyone.
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 29, 2021

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, April 17, 2021

  watsritawee      ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 17, 2021

รายละเอียด ๙ Detail 9

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, July 28, 2021

  watsritawee      ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 29, 2021

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, August 4, 2021

  watsritawee      ๔ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 4, 2021

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, August 7, 2021

  watsritawee      ๘ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 8, 2021

รายละเอียด ๑๒ Detail 12

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, August 18, 2021

  watsritawee      ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 19, 2021

รายละเอียด ๑๓ Detail 13

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Thursday, August 19, 2021

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 22, 2021

รายละเอียด ๑๔ Detail 14

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, August 23, 2021

  watsritawee      ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 23, 2021

รายละเอียด ๑๕ Detail 15

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, August 26, 2021

  watsritawee      ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 27, 2021

รายละเอียด ๑๖ Detail 16

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, September 9, 2021

  watsritawee      ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ Sep 9, 2021

รายละเอียด ๑๗ Detail 17

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, September 25, 2021

  watsritawee      ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ Sep 25, 2021

รายละเอียด ๑๘ Detail 18

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, October 1, 2021

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 2, 2021

รายละเอียด ๑๙ Detail 19

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 6, 2021

  watsritawee      ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 6, 2021

รายละเอียด ๒๐ Detail 20

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, October 16, 2021

  watsritawee      ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 17, 2021

รายละเอียด ๒๑ Detail 21

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Tuesday, October 19, 2021

  watsritawee      ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 19, 2021

รายละเอียด ๒๒ Detail 22

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 27, 2021

  watsritawee      ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 27, 2021

รายละเอียด ๒๓ Detail 23

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, November 19, 2021

  watsritawee      ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 19, 2021

รายละเอียด ๒๔ Detail 24

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, November 20, 2021

  watsritawee      ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 20, 2021

รายละเอียด ๒๕ Detail 25

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, November 22, 2021

  watsritawee      ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 23, 2021

รายละเอียด ๒๖ Detail 26

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, November 30, 2021

  watsritawee      ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 30, 2021

รายละเอียด ๒๗ Detail 27

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new tree at Wat Sritawee on Wednesday, December 1, 2021

  watsritawee      ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 1, 2021