รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปของทุกธนาคาร

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Planting Trees Building a Forest for Wat Sritawee. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakorn Sri Thammarat City Hall, Account Number: 389-0-22683-3, Account Name: Wat Sritawee, Swift Code: KRTHTHBK or scan the QR Code via any banking app.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ Jul 30, 2019      ๔ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 4, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/jangmunthana…

A new tree at Wat Sritawee on Saturday, July 18, 2020
Source: https://web.facebook.com/jangmunthana…

  watsritawee      ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๓ Jul 19, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new tree at Wat Sritawee on Tuesday, August 4, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๔ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 4, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new tree at Wat Sritawee on Wednesday, July 19, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 19, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, August 22, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 22, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, March 8, 2021
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 9, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๗ Detail 7

คณะคุณโยมผู้มีจิตศรัทธา มาปลูกจัดแต่งต้นสัปรดสีให้เรียบร้อย งดงาม ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุก ๆ ท่าน
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A group of devout Buddhists came to plant and arrange Urn Plants neatly and beautifully. I would like to thank everyone.
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 29, 2021

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, April 17, 2021

  watsritawee      ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 17, 2021

รายละเอียด ๙ Detail 9

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, July 28, 2021

  watsritawee      ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 29, 2021

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, August 4, 2021

  watsritawee      ๔ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 4, 2021