รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี หรือสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปของทุกธนาคาร

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Planting Trees Building a Forest for Wat Sritawee. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakorn Sri Thammarat City Hall, Account Number: 389-0-22683-3, Account Name: Wat Sritawee, Swift Code: KRTHTHBK or scan the QR Code via any banking app.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒ Jul 30, 2019      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024

รายละเอียด ๒ Detail 2

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/jangmunthana…

A new tree at Wat Sritawee on Saturday, July 18, 2020
Source: https://web.facebook.com/jangmunthana…

  watsritawee      ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๓ Jul 19, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new tree at Wat Sritawee on Tuesday, August 4, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๔ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 4, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new tree at Wat Sritawee on Wednesday, July 19, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 19, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, August 22, 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 22, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, March 8, 2021
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 9, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๗ Detail 7

คณะคุณโยมผู้มีจิตศรัทธา มาปลูกจัดแต่งต้นสัปรดสีให้เรียบร้อย งดงาม ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุก ๆ ท่าน
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A group of devout Buddhists came to plant and arrange Urn Plants neatly and beautifully. I would like to thank everyone.
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 29, 2021

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, April 17, 2021

  watsritawee      ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 17, 2021

รายละเอียด ๙ Detail 9

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, July 28, 2021

  watsritawee      ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 29, 2021

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, August 4, 2021

  watsritawee      ๔ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 4, 2021

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, August 7, 2021

  watsritawee      ๘ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 8, 2021

รายละเอียด ๑๒ Detail 12

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, August 18, 2021

  watsritawee      ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 19, 2021

รายละเอียด ๑๓ Detail 13

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Thursday, August 19, 2021

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 22, 2021

รายละเอียด ๑๔ Detail 14

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, August 23, 2021

  watsritawee      ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 23, 2021

รายละเอียด ๑๕ Detail 15

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, August 26, 2021

  watsritawee      ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 27, 2021

รายละเอียด ๑๖ Detail 16

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, September 9, 2021

  watsritawee      ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ Sep 9, 2021

รายละเอียด ๑๗ Detail 17

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, September 25, 2021

  watsritawee      ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ Sep 25, 2021

รายละเอียด ๑๘ Detail 18

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, October 1, 2021

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 2, 2021

รายละเอียด ๑๙ Detail 19

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 6, 2021

  watsritawee      ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 6, 2021

รายละเอียด ๒๐ Detail 20

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, October 16, 2021

  watsritawee      ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 17, 2021

รายละเอียด ๒๑ Detail 21

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Tuesday, October 19, 2021

  watsritawee      ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 19, 2021

รายละเอียด ๒๒ Detail 22

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 27, 2021

  watsritawee      ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 27, 2021

รายละเอียด ๒๓ Detail 23

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, November 19, 2021

  watsritawee      ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 19, 2021

รายละเอียด ๒๔ Detail 24

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, November 20, 2021

  watsritawee      ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 20, 2021

รายละเอียด ๒๕ Detail 25

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, November 22, 2021

  watsritawee      ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 23, 2021

รายละเอียด ๒๖ Detail 26

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, November 30, 2021

  watsritawee      ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 30, 2021

รายละเอียด ๒๗ Detail 27

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new tree at Wat Sritawee on Wednesday, December 1, 2021

  watsritawee      ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 1, 2021

รายละเอียด ๒๘ Detail 28

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, December 9, 2021

  watsritawee      ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 10, 2021

รายละเอียด ๒๙ Detail 29

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, December 11, 2021

  watsritawee      ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 11, 2021

รายละเอียด ๓๐ Detail 30

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, December 13, 2021

  watsritawee      ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 14, 2021

รายละเอียด ๓๑ Detail 31

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, December 14, 2021

  watsritawee      ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 16, 2021

รายละเอียด ๓๒ Detail 32

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, December 16, 2021

  watsritawee      ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 16, 2021

รายละเอียด ๓๓ Detail 33

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, December 20, 2021

  watsritawee      ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 20, 2021

รายละเอียด ๓๔ Detail 34

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, December 22, 2021

  watsritawee      ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 22, 2021

รายละเอียด ๓๕ Detail 35

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, December 24, 2021

  watsritawee      ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 24, 2021

รายละเอียด ๓๖ Detail 36

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, December 27, 2021

  watsritawee      ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 28, 2021

รายละเอียด ๓๗ Detail 37

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, December 30, 2021

  watsritawee      ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ Dec 30, 2021

รายละเอียด ๓๘ Detail 38

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, January 11, 2022

  watsritawee      ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ Jan 11, 2022

รายละเอียด ๓๙ Detail 39

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, March 7, 2022

  watsritawee      ๗ มี.ค. ๒๕๖๕ Mar 7, 2022

รายละเอียด ๔๐ Detail 40

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, March 9, 2022

  watsritawee      ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕ Mar 10, 2022

รายละเอียด ๔๑ Detail 41

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, March 16, 2022

  watsritawee      ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕ Mar 21, 2022

รายละเอียด ๔๒ Detail 42

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, April 13, 2022

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 13, 2022

รายละเอียด ๔๓ Detail 43

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, April 16, 2022

  watsritawee      ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 16, 2022

รายละเอียด ๔๔ Detail 44

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, April 20, 2022

  watsritawee      ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 21, 2022

รายละเอียด ๔๕ Detail 45

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 8, 2022

  watsritawee      ๘ พ.ค. ๒๕๖๕ May 8, 2022

รายละเอียด ๔๖ Detail 46

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, May 12, 2022

  watsritawee      ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕ May 12, 2022

รายละเอียด ๔๗ Detail 47

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 15, 2022

  watsritawee      ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ May 16, 2022

รายละเอียด ๔๘ Detail 48

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, May 19, 2022

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ May 19, 2022

รายละเอียด ๔๙ Detail 49

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 22, 2022

  watsritawee      ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕ May 22, 2022

รายละเอียด ๕๐ Detail 50

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, May 24, 2022

  watsritawee      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ May 24, 2022

รายละเอียด ๕๑ Detail 51

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 29, 2022

  watsritawee      ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕ May 29, 2022

รายละเอียด ๕๒ Detail 52

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, May 30, 2022

  watsritawee      ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ May 30, 2022

รายละเอียด ๕๓ Detail 53

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, May 31, 2022

  watsritawee      ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ May 31, 2022

รายละเอียด ๕๔ Detail 54

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, June 2, 2022

  watsritawee      ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 2, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๕ Detail 55

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, June 3, 2022

  watsritawee      ๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 3, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๖ Detail 56

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, June 7, 2022

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 18, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๗ Detail 57

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, June 22, 2022

  watsritawee      ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 22, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๘ Detail 58

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, June 26, 2022

  watsritawee      ๖ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 6, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๕๙ Detail 59

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, June 29, 2022

  watsritawee      ๖ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 6, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๐ Detail 60

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, July 12, 2022

  watsritawee      ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 14, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๑ Detail 61

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, July 14, 2022

  watsritawee      ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 21, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๒ Detail 62

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, July 15, 2022

  watsritawee      ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 21, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๓ Detail 63

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 17, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๔ Detail 64

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 17, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๕ Detail 65

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 24, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๖ Detail 66

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, July 28, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 30, 2022      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๗ Detail 67

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, August 3, 2022

  watsritawee      ๗ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 7, 2022

รายละเอียด ๖๘ Detail 68

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, August 13, 2022

  watsritawee      ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 20, 2022

รายละเอียด ๖๙ Detail 69

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, August 14, 2022

  watsritawee      ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 21, 2022

รายละเอียด ๗๐ Detail 70

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, August 16, 2022

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 22, 2022

รายละเอียด ๗๑ Detail 71

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, August 23, 2022

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 24, 2022

รายละเอียด ๗๒ Detail 72

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, September 13, 2022

  watsritawee      ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 13, 2022

รายละเอียด ๗๓ Detail 73

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, September 14, 2022

  watsritawee      ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 14, 2022      ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 15, 2022

รายละเอียด ๗๔ Detail 74

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Thursday, September 15, 2022

  watsritawee      ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 15, 2022

รายละเอียด ๗๕ Detail 75

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, September 16, 2022

  watsritawee      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 17, 2022

รายละเอียด ๗๖ Detail 76

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, September 18, 2022

  watsritawee      ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 18, 2022

รายละเอียด ๗๗ Detail 77

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, September 19, 2022

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ Sep 30, 2022

รายละเอียด ๗๘ Detail 78

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, September 24, 2022

  watsritawee      ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 1, 2022

รายละเอียด ๗๙ Detail 79

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, October 2, 2022

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 3, 2022

รายละเอียด ๘๐ Detail 80

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, October 3, 2022

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 3, 2022

รายละเอียด ๘๑ Detail 81

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, October 4, 2022

  watsritawee      ๔ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 4, 2022

รายละเอียด ๘๒ Detail 82

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 5, 2022

  watsritawee      ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 5, 2022

รายละเอียด ๘๓ Detail 83

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, November 3, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023

รายละเอียด ๘๔ Detail 84

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, November 11, 2022

  watsritawee      ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 1, 2023

รายละเอียด ๘๕ Detail 85

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, November 14, 2022

  watsritawee      ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 2, 2023

รายละเอียด ๘๖ Detail 86

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, November 16, 2022

  watsritawee      ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 2, 2023

รายละเอียด ๘๗ Detail 87

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, November 17, 2022

  watsritawee      ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 3, 2023

รายละเอียด ๘๘ Detail 88

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, November 20, 2022

  watsritawee      ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 3, 2023

รายละเอียด ๘๙ Detail 89

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, November 26, 2022

  watsritawee      ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖ Mar 18, 2023

รายละเอียด ๙๐ Detail 90

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, February 6, 2023

  watsritawee      ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖ Oct 14, 2023

รายละเอียด ๙๑ Detail 91

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, February 8, 2023

  watsritawee      ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖ Oct 14, 2023

รายละเอียด ๙๒ Detail 92

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, February 9, 2023

  watsritawee      ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๖ Oct 14, 2023

รายละเอียด ๙๓ Detail 93

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, January 11, 2024

  watsritawee      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 12, 2024

รายละเอียด ๙๔ Detail 94

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, January 15, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024

รายละเอียด ๙๕ Detail 95

ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, January 19, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024