รายละเอียด ๑

ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการ การพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ได้ทุกวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีทวี วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

รายละเอียด ๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม มีการถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

  watsritawee      ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔      ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓

วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม มีการถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน

  watsritawee      ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕      ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิด ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๗ ก.พ. ๒๕๖๕      ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ ได้รับเงินทำบุญจำนวน ๒๐๐,๖๔๔ บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้ สาธุ

  watsritawee      ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕      ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖

วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประดับดอกไม้หน้าพระประธานในศาลาการเปรียญและจัดเตรียมภาชนะบรรจุอาหารสำหรับงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระพุทธิสารเมธี วันพรุ่งนี้

  watsritawee      ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕      ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗

วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า : งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระพุทธิสารเมธี ณ อาคารพระครูเหมเจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม วุฑฺฒิํกโร) ช่วงบ่าย : คณะพระภิกษุ สามเณร เนกขัมมนารี อุบาสก อุบาสิกา น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ ร่วมกันถวายแจกันดอกไม้ และรับฟังโอวาทธรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระพุทธิสารเมธี ณ กุฏิเจ้าอาวาสและสำนักงานวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕      ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘

วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙

วันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันสงกรานต์ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐

วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันพัฒนาวัดเตรียมจัดงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ที่จะถึงนี้

  watsritawee      ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๓

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ก่อนงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคีในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้

  watsritawee      ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๔

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะพระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมงานบำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๕

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๖

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๘ พ.ค. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๗

ในวันธรรมดา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี (ภาพบน) วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพล่าง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  watsritawee      ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๘

วันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีนิทรรศการแสดงภาพโปสเตอร์ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา” ณ สวนพุทธธรรม วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันวิสาขบูชา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสกและอุบาสิกา ร่วมงานภาคกลางวัน ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันวิสาขบูชา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสกและอุบาสิกา ร่วมงานภาคกลางคืน ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันอัฏฐมีบูชา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญ แล้วเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๕

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา ฟังธรรมและถวายสังฆทาน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๖

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๒๗

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๘

วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรในสวนเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินี ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ มิ.ย. ๒๕๖๕      ๙ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒๙

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๐

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ ในช่วงเช้า พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๑

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ ในช่วงบ่าย พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๒

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ ในช่วงค่ำ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๓

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ ในช่วงค่ำ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๕

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๗ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๗

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๗ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๘

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมช่วงเช้าภายในวัดศรีทวี

  watsritawee      ๗ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓๙

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรในสวนเดือนพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๙ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๐

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๑

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บวชเนกขัมมะและอุบาสิกา ร่วมกันทำความสะอาดรอบพระอุโบสถวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดศรีทวีดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในบริเวณวัด

  watsritawee      ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๕

วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๖

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเย็น ผู้สมัครปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา กลุ่มที่ ๒ เข้าร่วมพิธีบวชเนกขัมมะ ณ สำนักงานและกุฏิเจ้าอาวาสวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๗

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำและปฏิบัติธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๘

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันอาสาฬหบูชา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญ แล้วเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๔๙

วันพฤหับสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันเข้าพรรษา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา สวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๐

วันพฤหับสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันเข้าพรรษา หลังทำวัตรค่ำ พระภิกษุและสามเณรปวารณาตัวจำพรรษา ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๑

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๒

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า อาจารย์อมร เมืองโต ถวายพระพุทธสิหิงค์ หน้าตัก ๙ นิ้ว และพระเครื่อง จำนวน ๒ ถุง ให้วัดศรีทวี ณ อาคารสำนักงานและกุฏิเจ้าอาวาสวัดศรีทวี ต่อจากนั้น คณะพุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ อาคารโรงฉันวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๕

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๖

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๗

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๕๙

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พุทธศาสนิกชนถวายทรายถมหลุมบนถนนภายในวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๑

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๔

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วัดศรีทวีดำเนินการปรับปรุงถนนรอบศาลารู้คุณธรรม

  watsritawee      ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๕

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๖

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังทำวัตรค่ำ พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๗

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรในสวนเดือนพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๘

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๖๙

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๐

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๑

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังทำวัตรค่ำ พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๒

วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังทำวัตรค่ำ พระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จ.สุราษฎร์ธานี ให้การอบรมธรรมะแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเนื่องในกาลวันแม่แห่งชาติ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๔

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๕

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มเยาวชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดลานวัดบริเวณสวนภัทรกิจ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๖

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ งานบรรพชาอุปสมบทพระใหม่ ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๗

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๘

วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๗๙

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความก้าวหน้างานปรับปรุงถนนรอบศาลารู้คุณธรรม วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๑

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๒

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๓

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๕

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ หลังทำวัตรค่ำ พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายและเกลี่ยทรายเติมสวนพุทธธรรม วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๗

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๘

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธ เดือนเกิด ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๓ ก.ย. ๒๕๖๕      ๔ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๘๙

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๐

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ หลังทำวัตรค่ำ พระอาจารย์มานพ มานิโต วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จ.สุราษฎร์ธานี ให้การอบรมธรรมะแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ สวนพุทธกิจ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๑

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๒

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๖ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๓

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๗ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๔

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า-ค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า งานทำบุญรับตายาย ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕      ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ความก้าวหน้าลานจอดรถข้างศาลารู้คุณธรรม วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๘

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๙๙

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงบ่าย พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๒

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำกิจกรรมวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า คณะพุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายพระพุทธรูปเพื่อเป็นพระประธานในห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๖

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเที่ยง พุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาวัดตามหลักสัปปายะ ๔ ณ ศาลาพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๗

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๘

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๐๙

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลภาพถ่าย ๙ วัน ของผู้บวชเนกขัมมะนารี ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๐

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๑

วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พุทธศานิกชนร่วมกันทำบุญยกหมรับ เตรียมส่งตายาย ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเช้า พุทธศานิกชนร่วมกันทำบุญวันส่งตายาย ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระและวันส่งตายาย พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๔

วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมตักบาตรแบบวิถีพุทธและตักบาตรเดือนเกิด ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๒ ต.ค. ๒๕๖๕      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๕

วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๖

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๗

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๘

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๙ ต.ค. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๑๑๙

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๐

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันพระก่อนออกพรรษา พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ในช่วงท้ายของกิจกรรม ทางวัดได้มอบรางวัลยกย่องจูงใจให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่ได้เข้าร่วมทำกิจวัตรตลอดสามเดือน

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๑

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันออกพรรษา (ช่วงเช้ามืด) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๒

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันออกพรรษา (ช่วงสาย) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกิจกรรมจับสลากภัต ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๓

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันออกพรรษา (ช่วงกลางวัน) ทางวัดได้ล้างและทำสีพระพุทธรูปและอนุสาวรีย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๔

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันออกพรรษา (ช่วงค่ำ) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถวัดศรีทวี

  watsritawee      ๔ ก.พ. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๑๒๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงบ่าย พระพุทธิสารเมธีให้การอบรมแก่นักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมวิถีพุทธ ซึ่งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารปฏิบัติธรรมพ่อท่านจุฬ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๒๖

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงบ่าย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับธนาคารออมสินดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ (Big Cleaning Day) ณ วัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๒๗

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงค่ำ (เริ่ม ๑๗.๕๕ น.) พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๒๘

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงค่ำ (เริ่ม ๑๙.๐๐ น.) พิธีบวชเนกขัมมะในโครงการปฏิบัติธรรมในกาลออกพรรษา

  watsritawee      ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๒๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำลังช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำภายในวัดศรีทวี

  watsritawee      ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียด ๑๓๐

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันพระ พระภิกษุ สามเณร ผู้บวชเนกขัมมะ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรค่ำ ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗