รายละเอียด ๑

สร้างศาสนทายาท ในทางพระพุทธศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมส่งบุตรหลานของท่านบรรพชาเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๒

สามเณรใหม่จำนวน ๓ รูป ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕

รายละเอียด ๓

สามเณรใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  watsritawee      ๕ เม.ย. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๔

  watsritawee      ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๕

สามเณรใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  watsritawee      ๘ พ.ค. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๖

สามเณรใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  watsritawee      ๘ พ.ค. ๒๕๖๖

รายละเอียด ๗

สามเณรใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  watsritawee      ๙ พ.ค. ๒๕๖๖