ท่านพุทธทาส ๐๒๖ Buddhadasa 026

รายละเอียด ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ … สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Through any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๒๕ Buddhadasa 025

รายละเอียด ทุกคน เกิดมา เป็นคน … ชั่วดีมีจน เป็นผล แห่งกรรม ทำเอง ถือธรรม เชื่อกรรม ยำเยง … บาปชั่วกลัวเกรง ทำแต่ กรรมดี ทวีพร ฯ พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Through any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๒๔ Buddhadasa 024

รายละเอียด คนชั่ว คอยแต่จะโฆษณาความชั่วของผู้อื่น เพราะเขา รู้จักแต่ความชั่วของผู้อื่น ไม่รู้จักความดีของใคร พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Through any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๒๓ Buddhadasa 023

รายละเอียด อันตรายที่สุด คือ การคาดหวัง พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Through any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๒๒ Buddhadasa 022

รายละเอียด ในโลกกลม ๆ ใบนี้ … ไม่มีคำว่า แน่นอน คนเราเมื่อตัวตาย … ก็ต้องลงดิน ท้อแท้ได้ … แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้ … แต่อย่าริษยา พักได้ … แต่อย่าหยุด พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Through any banking...

ท่านพุทธทาส ๐๒๑ Buddhadasa 021

รายละเอียด จงอย่าใช้ปาก เป็นหอก ไปทิ่มแทงคนอื่น พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ : ผ่านแอปของทุกธนาคารDonate: Through any banking...