ท่านพุทธทาส ๐๒๕ Buddhadasa 025

รายละเอียด ทุกคน เกิดมา เป็นคน … ชั่วดีมีจน เป็นผล แห่งกรรม ทำเอง ถือธรรม เชื่อกรรม ยำเยง … บาปชั่วกลัวเกรง ทำแต่ กรรมดี ทวีพร ฯ พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ : สแกนคิวอาร์โค้ดนี้...

ท่านพุทธทาส ๐๒๔ Buddhadasa 024

รายละเอียด คนชั่ว คอยแต่จะโฆษณาความชั่วของผู้อื่น เพราะเขา รู้จักแต่ความชั่วของผู้อื่น ไม่รู้จักความดีของใคร พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ : สแกนคิวอาร์โค้ดนี้...

ท่านพุทธทาส ๐๒๒ Buddhadasa 022

รายละเอียด ในโลกกลม ๆ ใบนี้ … ไม่มีคำว่า แน่นอน คนเราเมื่อตัวตาย … ก็ต้องลงดิน ท้อแท้ได้ … แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้ … แต่อย่าริษยา พักได้ … แต่อย่าหยุด พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ :...

ท่านพุทธทาส ๐๒๐ Buddhadasa 020

รายละเอียด “คนฉลาด” ไม่ใช่แค่…ฉลาดพูดเท่านั้น ต้องรู้จัก “นิ่งอย่างมีสติ” ให้เป็นด้วย ต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด พุทธทาสภิกขุ เติมบุญ :...