รายละเอียด

ขณะเสด็จกลับจากโปรดพระมารดา ทรงเปิดสวรรค์ นรกและโลก ทำให้ชาวสามโลกสามารถมองเห็นกันได้ทั้งหมด


บริจาค : ผ่านแอปของทุกธนาคาร
Donate: Via any banking app