รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัด ผู้สนใจเชิญบริจาคได้ที่เลขบัญชีวัดศรีทวี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ ธนาคารกรุงไทย หรือคิวอาร์โค้ด

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all Buddhists to contribute to Planting Trees Building a Forest for a Buddhist Temple. You can make a donation at Wat Sritawee Account Number 389-0-22683-3, Krungthai Bank, Swift Code: KRTHTHBK, or the QR Code.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๓๐ ก.ค. ๖๒ Jul 30, 2019      ๒๖ ส.ค. ๖๓ Aug 26, 2020

รายละเอียด ๒ Detail 2

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/jangmunthana…

A new tree at Wat Sritawee on Saturday, 18 July 2020
Source: https://web.facebook.com/jangmunthana…

  watsritawee      ๑๙ ก.ค. ๖๓ Jul 19, 2020      ๒๒ ส.ค. ๖๓ Aug 22, 2020

รายละเอียด ๓ Detail 3

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new tree at Wat Sritawee on Tuesday, 4 August 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๔ ส.ค. ๖๓ Aug 4, 2020      ๒๒ ส.ค. ๖๓ Aug 22, 2020

รายละเอียด ๔ Detail 4

ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new tree at Wat Sritawee on Wednesday, 19 July 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๙ ส.ค. ๖๓ Aug 19, 2020      ๒๒ ส.ค. ๖๓ Aug 22, 2020

รายละเอียด ๕ Detail 5

ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, 22 August 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๒๒ ส.ค. ๖๓ Aug 22, 2020