รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงานตกแต่งหน้ามุขและซ่อมหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee. You could make a donation as much as you would like to at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Number: 801-1-41509-3, Account Name: Wat Sritawee and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 16, 2021      ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๖ Oct 13, 2023

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, October 27, 2021

  watsritawee      ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 27, 2021      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, November 28, 2021

  watsritawee      ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 28, 2021      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022

รายละเอียด ๔ Detail 4

รอยรั่วซึมที่หลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี
Leaks at the roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 29, 2022

  watsritawee      ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕ May 29, 2022

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, May 31, 2022

  watsritawee      ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ May 31, 2022

รายละเอียด ๗ Detail 7

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, June 5, 2022

  watsritawee      ๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 5, 2022

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, June 22, 2022

  watsritawee      ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ Jun 22, 2022

รายละเอียด ๙ Detail 9

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, June 26, 2022

  watsritawee      ๖ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 6, 2022

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, July 12, 2022

  watsritawee      ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 14, 2022

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, August 25, 2022

  watsritawee      ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ Aug 25, 2022

รายละเอียด ๑๒ Detail 12

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 2, 2022

  watsritawee      ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 3, 2022

รายละเอียด ๑๓ Detail 13

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, December 26, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023

รายละเอียด ๑๔ Detail 14

ความก้าวหน้างานตกแต่งหน้ามุขและหลังคาศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
The progress of Decorating the Porch and Repairing the Roof of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 8, 2023

  watsritawee      ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๖ Oct 13, 2023