รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ตารางเมตรละ ๑,๖๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee: 1,600 Thai Baht per square meter or as much as you would like to. You could make a donation at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Number: 801-1-41509-3, Account Name: Wat Sritawee and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ May 19, 2020      ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 6, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ร้อยตำรวจตรีหญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน บริจาคเป็นทุนปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขออุโมทนาบุญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

Police Sub-Lieutenant Arbhorn Sitdhisanguan (Woman in the Royal Thai Police) donated 1,000,000 Thai Baht for Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee.

We rejoice in your merit.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 12, 2021      ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 9, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, March 3, 2021

  watsritawee      ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 3, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, March 5, 2021

  watsritawee      ๕ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 5, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

วัดศรีทวีเริ่มปูพื้นรอบนอกศาลาการเปรียญในวันนี้
Wat Sritawee begins laying tiles on the external floor of the sermon hall today.

  watsritawee      ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 14, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ขณะนี้เป็นเช้าของวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายงานการปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

คุณโยมป้าอาภรณ์ (รตต.หญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน) ได้ถวายเงิน ปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พื้นภายในศาลาปูเสร็จเรียบร้อย ยังตกแต่ง จะสวยสมบูรณ์

ตอนนี้กำลังปูพื้นภายนอกศาลา แต่ยังเปิดให้ศรัทธาญาติโยมบริจาคเพื่อสมทบทุนปูภายนอก :
– บริจาคเป็นตารางเมตร ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท
– บริจาคตามกำลังศรัทธา

ติดต่อบริจาคได้ที่วัดศรีทวี หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑๑๔๑๕๐๙๓

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

Right Now, it is the morning of Wednesday, March 17, the Buddhist Era 2564.

Report on Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee

Khun Yom Pa Arbhorn (WPol.Sub.Lt. Arbhorn Sitdhisanguan) provided a budget of 1,000,000 Thai Baht for this project.

The interior floor of the hall has been filled. There are some decorations left before it is complete.

At this moment, we are flooring the exterior of the hall. If you would like to make a contribution for this part, please:
– donate 1,600 Thai Baht for each square meter or
– donate as much as you would like to.

The donation could be made at Wat Sritawee or via Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Name: Wat Sritawee, Account Number: 801-1-41509-3 and Swift Code: KRTHTHBK.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 17, 2021

รายละเอียด ๗ Detail 7

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, March 20, 2021

  watsritawee      ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 20, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, March 26, 2021

  watsritawee      ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 27, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๙ Detail 9

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ : กำลังปูพื้นรอบนอก และ ตกแต่งเสากับผิวผนังบางส่วน
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, March 30, 2021: Covering the outer floor and decorating columns and some parts of the wall

  watsritawee      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, April 2, 2021

  watsritawee      ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 2, 2021

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, April 17, 2021

  watsritawee      ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 17, 2021

รายละเอียด ๑๒ Detail 12

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, April 22, 2021

  watsritawee      ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 23, 2021

รายละเอียด ๑๓ Detail 13

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 26, 2021

  watsritawee      ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 26, 2021

รายละเอียด ๑๔ Detail 14

เช้าของวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วัดศรีทวีขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ได้สมทบทุนปูพื้นศาลาการเปรียญจนแล้วเสร็จ

ขอนำเสนอภาพพื้นศาลา “พระครูเหมเจติยานุรักษ์” วัดศรีทวี

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

The morning of Thursday, April 29, the Buddhist Era 2564.

Wat Sritawee would like to express gratitude to everyone who has contributed to the completion of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee.

These photos show the floor of the sermon hall. This hall is also called “Phrakru Hemjetiyanurak” Wat Sritawee Pavilion.

Source : https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 30, 2021

รายละเอียด ๑๕ Detail 15

เริ่มงานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Start Decorating Door Frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, June 18, 2021

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ Jun 18, 2021      ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 12, 2021

รายละเอียด ๑๖ Detail 16

ติดตั้งราวบันไดศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Install railings of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, August 12, 2021

  watsritawee      ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 12, 2021

รายละเอียด ๑๗ Detail 17

จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Place plant pots next to the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, August 17, 2021

  watsritawee      ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 19, 2021

รายละเอียด ๑๘ Detail 18

จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Place plant pots next to the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, September 20, 2021

  watsritawee      ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 6, 2021