รายละเอียด ๑ Detail 1

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนงานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ตารางเมตรละ ๑,๖๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช เลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Flooring Around the Sermon Hall of Wat Sritawee: 1,600 Thai Baht per square meter or as much as you would like to. You could make a donation at Wat Sritawee or through Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Number: 801-1-41509-3, Account Name: Wat Sritawee and Swift Code: KRTHTHBK.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ May 19, 2020      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024

รายละเอียด ๒ Detail 2

ร้อยตำรวจตรีหญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน บริจาคเป็นทุนปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขออุโมทนาบุญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

Police Sub-Lieutenant Arbhorn Sitdhisanguan (Woman in the Royal Thai Police) donated 1,000,000 Thai Baht for Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee.

We rejoice in your merit.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔ Feb 12, 2021      ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 9, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, March 3, 2021

  watsritawee      ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 3, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, March 5, 2021

  watsritawee      ๕ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 5, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

วัดศรีทวีเริ่มปูพื้นรอบนอกศาลาการเปรียญในวันนี้
Wat Sritawee begins laying tiles on the external floor of the sermon hall today.

  watsritawee      ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 14, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ขณะนี้เป็นเช้าของวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายงานการปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี

คุณโยมป้าอาภรณ์ (รตต.หญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน) ได้ถวายเงิน ปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พื้นภายในศาลาปูเสร็จเรียบร้อย ยังตกแต่ง จะสวยสมบูรณ์

ตอนนี้กำลังปูพื้นภายนอกศาลา แต่ยังเปิดให้ศรัทธาญาติโยมบริจาคเพื่อสมทบทุนปูภายนอก :
– บริจาคเป็นตารางเมตร ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท
– บริจาคตามกำลังศรัทธา

ติดต่อบริจาคได้ที่วัดศรีทวี หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๘๐๑๑๔๑๕๐๙๓

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

Right Now, it is the morning of Wednesday, March 17, the Buddhist Era 2564.

Report on Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee

Khun Yom Pa Arbhorn (WPol.Sub.Lt. Arbhorn Sitdhisanguan) provided a budget of 1,000,000 Thai Baht for this project.

The interior floor of the hall has been filled. There are some decorations left before it is complete.

At this moment, we are flooring the exterior of the hall. If you would like to make a contribution for this part, please:
– donate 1,600 Thai Baht for each square meter or
– donate as much as you would like to.

The donation could be made at Wat Sritawee or via Krungthai Bank–Nakhon Si Thammarat, Account Name: Wat Sritawee, Account Number: 801-1-41509-3 and Swift Code: KRTHTHBK.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 17, 2021

รายละเอียด ๗ Detail 7

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, March 20, 2021

  watsritawee      ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 20, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๘ Detail 8

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, March 26, 2021

  watsritawee      ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 27, 2021      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๙ Detail 9

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ : กำลังปูพื้นรอบนอก และ ตกแต่งเสากับผิวผนังบางส่วน
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, March 30, 2021: Covering the outer floor and decorating columns and some parts of the wall

  watsritawee      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๑๐ Detail 10

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, April 2, 2021

  watsritawee      ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 2, 2021

รายละเอียด ๑๑ Detail 11

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, April 17, 2021

  watsritawee      ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 17, 2021

รายละเอียด ๑๒ Detail 12

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, April 22, 2021

  watsritawee      ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 23, 2021

รายละเอียด ๑๓ Detail 13

ความก้าวหน้างานปูพื้นศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 26, 2021

  watsritawee      ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 26, 2021

รายละเอียด ๑๔ Detail 14

เช้าของวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วัดศรีทวีขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่ได้สมทบทุนปูพื้นศาลาการเปรียญจนแล้วเสร็จ

ขอนำเสนอภาพพื้นศาลา “พระครูเหมเจติยานุรักษ์” วัดศรีทวี

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

The morning of Thursday, April 29, the Buddhist Era 2564.

Wat Sritawee would like to express gratitude to everyone who has contributed to the completion of Flooring the Sermon Hall of Wat Sritawee.

These photos show the floor of the sermon hall. This hall is also called “Phrakru Hemjetiyanurak” Wat Sritawee Pavilion.

Source : https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ Apr 30, 2021

รายละเอียด ๑๕ Detail 15

เริ่มงานตกแต่งกรอบประตูศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Start Decorating Door Frames of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, June 18, 2021

  watsritawee      ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ Jun 18, 2021      ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 12, 2021

รายละเอียด ๑๖ Detail 16

ติดตั้งราวบันไดศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Install railings of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, August 12, 2021

  watsritawee      ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 12, 2021

รายละเอียด ๑๗ Detail 17

จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Place plant pots next to the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, August 17, 2021

  watsritawee      ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔ Aug 19, 2021

รายละเอียด ๑๘ Detail 18

จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
Place plant pots next to the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, September 20, 2021

  watsritawee      ๖ ต.ค. ๒๕๖๔ Oct 6, 2021

รายละเอียด ๑๙ Detail 19

จัดวางกระถางต้นไม้ข้างศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
Place plant pots next to the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, March 7, 2022

  watsritawee      ๗ มี.ค. ๒๕๖๕ Mar 7, 2022

รายละเอียด ๒๐ Detail 20

วัดศรีทวีกำลังดำเนินการติดตั้งฐานบัวรอบข้างศาลาการเปรียญ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
Wat Sritawee is installing a floor cornice of the Sermon Hall. It is scheduled to be completed by April, 2022.

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022

รายละเอียด ๒๑ Detail 21

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 10, 2022

  watsritawee      ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 10, 2022

รายละเอียด ๒๒ Detail 22

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, April 12, 2022

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 13, 2022

รายละเอียด ๒๓ Detail 23

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, April 16, 2022

  watsritawee      ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 16, 2022

รายละเอียด ๒๔ Detail 24

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 17, 2022

  watsritawee      ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 18, 2022

รายละเอียด ๒๕ Detail 25

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 18, 2022

  watsritawee      ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 18, 2022

รายละเอียด ๒๖ Detail 26

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, April 20, 2022

  watsritawee      ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 21, 2022

รายละเอียด ๒๗ Detail 27

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, April 24, 2022

  watsritawee      ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 24, 2022

รายละเอียด ๒๘ Detail 28

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, April 25, 2022

  watsritawee      ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 25, 2022

รายละเอียด ๒๙ Detail 29

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, April 26, 2022

  watsritawee      ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 26, 2022

รายละเอียด ๓๐ Detail 30

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, April 28, 2022

  watsritawee      ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 28, 2022

รายละเอียด ๓๑ Detail 31

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, April 29, 2022

  watsritawee      ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ Apr 30, 2022

รายละเอียด ๓๒ Detail 32

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, May 3, 2022

  watsritawee      ๓ พ.ค. ๒๕๖๕ May 3, 2022

รายละเอียด ๓๓ Detail 33

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, May 5, 2022

  watsritawee      ๕ พ.ค. ๒๕๖๕ May 5, 2022

รายละเอียด ๓๔ Detail 34

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 15, 2022

  watsritawee      ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ May 16, 2022

รายละเอียด ๓๕ Detail 35

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, May 19, 2022

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕ May 19, 2022      ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ May 20, 2022

รายละเอียด ๓๖ Detail 36

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, May 20, 2022

  watsritawee      ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕ May 20, 2022

รายละเอียด ๓๗ Detail 37

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, May 21, 2022

  watsritawee      ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕ May 21, 2022

รายละเอียด ๓๘ Detail 38

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 22, 2022

  watsritawee      ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕ May 22, 2022

รายละเอียด ๓๙ Detail 39

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Tuesday, May 24, 2022

  watsritawee      ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ May 24, 2022

รายละเอียด ๔๐ Detail 40

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, June 30, 2022

  watsritawee      ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 7, 2022

รายละเอียด ๔๑ Detail 41

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, July 10, 2022

  watsritawee      ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ Jul 12, 2022

รายละเอียด ๔๒ Detail 42

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, October 5, 2022

  watsritawee      ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 5, 2022

รายละเอียด ๔๓ Detail 43

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, October 6, 2022

  watsritawee      ๖ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 6, 2022

รายละเอียด ๔๔ Detail 44

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, October 8, 2022

  watsritawee      ๙ ต.ค. ๒๕๖๕ Oct 9, 2022

รายละเอียด ๔๕ Detail 45

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Thursday, October 13, 2022

  watsritawee      ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ Jan 31, 2023

รายละเอียด ๔๖ Detail 46

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Saturday, October 15, 2022

  watsritawee      ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 1, 2023

รายละเอียด ๔๗ Detail 47

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 16, 2022

  watsritawee      ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 2, 2023

รายละเอียด ๔๘ Detail 48

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, October 19, 2022

  watsritawee      ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 2, 2023

รายละเอียด ๔๙ Detail 49

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, October 23, 2022

  watsritawee      ๓ ก.พ. ๒๕๖๖ Feb 3, 2023

รายละเอียด ๕๐ Detail 50

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Wednesday, November 2, 2022

  watsritawee      ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖ Mar 18, 2023

รายละเอียด ๕๑ Detail 51

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee in November 2022

  watsritawee      ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖ Apr 12, 2023

รายละเอียด ๕๒ Detail 52

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, January 14, 2024

  watsritawee      ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 15, 2024

รายละเอียด ๕๓ Detail 53

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, January 15, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024

รายละเอียด ๕๔ Detail 54

ความก้าวหน้างานปูพื้นรอบศาลาการเปรียญวัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
The progress of flooring around the Sermon Hall of Wat Sritawee on Friday, January 19, 2024

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๗ Jan 20, 2024