รายละเอียด ๑ Detail 1

งานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Building a Fence and Landscape in Front of Wat Sritawee has been successfully completed. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Friday, February 5, 2021. Wishing blessings to everyone and may Phra Sri Rattana Tri bless you all to be happy and fulfilled in all respects.

  watsritawee      ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 17, 2020      ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 11, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
The progress of Building a Fence and Landscape in Front of Wat Sritawee on Sunday, November 22, 2020

  watsritawee      ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๓ Nov 22, 2020      ๓ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 3, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Fence and Landscape in Front of Wat Sritawee on Thursday, January 14, 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ Jan 20, 2021      ๓ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 3, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Fence and Landscape in Front of Wat Sritawee on Monday, January 18, 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ Jan 20, 2021      ๓ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 3, 2021

รายละเอียด ๕ Detail 5

ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Building a Fence and Landscape in Front of Wat Sritawee on Tuesday, January 19, 2021

  watsritawee      ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ Jan 20, 2021      ๓ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 3, 2021

รายละเอียด ๖ Detail 6

ความก้าวหน้างานสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าวัดศรีทวีเมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขออนุโมทนาท่านนายกเทศมนตรี กองช่างเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ช่วยปรับพื้นที่ภายนอก และฟุตบาททางเท้ารอบสวนภูมิทัศน์หน้าวัด

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

The progress of Building a Fence and Landscape in Front of Wat Sritawee on Wednesday, January 27, 2021.

We would like to thank the mayor. The Division of Public Works, Nakorn Sri Dhammaraj City Municipality, has helped develop the external area and the footpaths around our front park.

Source: https://web.facebook.com/Suwittanty…

  watsritawee      ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๔ Jan 30, 2021      ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ Jul 9, 2021