รายละเอียด ๑ Detail 1

งานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee has been successfully completed. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Saturday, July 18, 2020. Wishing blessings to everyone and may Phra Sri Rattana Tri bless you all to be happy and fulfilled in all respects.​

  watsritawee      ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๒ Apr 13, 2019      ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔ Nov 11, 2021

รายละเอียด ๒ Detail 2

ความก้าวหน้างานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานบำเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี พระพุทธิสารเมธี
The progress of Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Monday, March 9, 2020: The 69th birthday of Phra Puttisarametee

  watsritawee      ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ Mar 17, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๓ Detail 3

ความก้าวหน้างานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : กำลังดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน
The progress of Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, May 17, 2020: Painting the ceiling

  watsritawee      ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ May 19, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021

รายละเอียด ๔ Detail 4

ฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานทอดผ้าป่าสามัคคี
The Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee on Sunday, August 9, 2020: Making an off-season offering of robes and other needs to monks

  watsritawee      ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๓ Aug 15, 2020      ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ Mar 30, 2021