วิดีโอ Video

บริหารสมอง ฝนตกเปาะแปะ ค่ายทักษะชีวิต : สพป.นศ. ๔ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) Brain Exercise: Light rain, Life Skill Camp, Nakorn Sri Dhammaraj Primary Educational Service Area Office 4 (Jun 23, 2016)

บริหารสมอง ฝนตกเปาะแปะ ค่ายทักษะชีวิต : สพป.นศ. ๔ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) Brain Exercise: Light rain, Life Skill Camp, Nakorn Sri Dhammaraj Primary Educational Service Area Office 4 (Jun 23, 2016)

ที่มา : https://youtu.be/Z6ohPDzftukช่อง : บ้านใส่ใจ นคร๔ : BanSaiijaiiเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

บริหารสมอง The sea the sand the sun ค่ายทักษะชีวิต : สพป.นศ. ๔ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) Brain Exercise: The sea the sand the sun, Life Skill Camp, Nakorn Sri Dhammaraj Primary Educational Service Area Office 4 (Jun 23, 2016)

บริหารสมอง The sea the sand the sun ค่ายทักษะชีวิต : สพป.นศ. ๔ (๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๙) Brain Exercise: The sea the sand the sun, Life Skill Camp, Nakorn Sri Dhammaraj Primary Educational Service Area Office 4 (Jun 23, 2016)

ที่มา : https://youtu.be/dPc4oldDRPsช่อง : บ้านใส่ใจ นคร๔ : BanSaiijaiiเผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙