วิดีโอ Video

พระพุทธิสารเมธีปรารภธรรม งานบำเพ็ญกุศลคุณแม่รัตนา พงษ์พานิช (๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙) Phra Puttisarametee Mentions Dhamma at the Final Ceremony of Khunmae Rattana Pongpanich (Oct 18, 2016)

พระพุทธิสารเมธีปรารภธรรม งานบำเพ็ญกุศลคุณแม่รัตนา พงษ์พานิช (๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙) Phra Puttisarametee Mentions Dhamma at the Final Ceremony of Khunmae Rattana Pongpanich (Oct 18, 2016)

ที่มา : https://youtu.be/AZYftzk-7mEช่อง : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA-เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙