บทความ Article Home

‘พระยาวิไชเยนทร์’ ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่สำหรับชุมชน ‘เครื่องถมทอง’ ? (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๖) ‘Phraya Wichayen’, the Villain in History but Not for the ‘Gold Niello’ Community? (May 21, 2023)

‘พระยาวิไชเยนทร์’ ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่สำหรับชุมชน ‘เครื่องถมทอง’ ? (๒๑ พ.ค. ๒๕๖๖) ‘Phraya Wichayen’, the Villain in History but Not for the ‘Gold Niello’ Community? (May 21, 2023)

ที่มา : https://www.silpa-mag.com… ผู้เขียน : ธีรยุทธ บัวทอง เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ‘พระยาวิไชเยนทร์’ ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่สำหรับชุมชน ‘เครื่องถมทอง’ ? เครื่องถม หมายถึง ภาชนะหรือเครื่องประดับที่มีลวดลาย...

เจาะลึกโขนละคร วังพระเจ้านครศรีธรรมราช จากกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖) Delve Into Phra Chao Nakorn Sri Dhammaraj Palace Pantomime Drama From Krung Dhonburi to Rattanakosin (Apr 23, 2023)

เจาะลึกโขนละคร วังพระเจ้านครศรีธรรมราช จากกรุงธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖) Delve Into Phra Chao Nakorn Sri Dhammaraj Palace Pantomime Drama From Krung Dhonburi to Rattanakosin (Apr 23, 2023)

ที่มา : https://www.silpa-mag.com… ผู้เขียน : วันพระ สืบสกุลจินดา เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ละครชาตรีโบราณเริ่มมีแพร่หลายในเมืองนครศรีธรรมราชมาช้านานเท่าใดนั้นยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทว่าในยุคหนึ่ง นาฏกรรมอีกประเภท คือ โขนละคร...

งานแถลงข่าวนางดาน อลังการเมืองนคร (๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖) Nang-Darn Press Conference, Muang Nakorn Ornamentation (Mar 29, 2023)

งานแถลงข่าวนางดาน อลังการเมืองนคร (๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖) Nang-Darn Press Conference, Muang Nakorn Ornamentation (Mar 29, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/NBTnakhonsithammarat… ผู้เขียน : NBT Nakhonsithammarat เผยแพร่ : วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖     งานแถลงข่าวนางดาน อลังการเมืองนคร THE ONLY IN THAILAND การแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ จัดเต็ม พรุดอกไม้ไฟ ไฟโรเทคนิค และ Projection Mapping...