บทความ Article Home

ความเชื่อเรื่องการ “ห้ามเหยียบธรณีประตู” (๕ มี.ค. ๒๕๖๖) Belief About “Do Not Step on the Threshold” (Mar 5, 2023)

ความเชื่อเรื่องการ “ห้ามเหยียบธรณีประตู” (๕ มี.ค. ๒๕๖๖) Belief About “Do Not Step on the Threshold” (Mar 5, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong…ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พรุ่งนี้ (๖ มี.ค. ๒๕๖๖) ไปแห่ห่มพระบรมธาตุ ระมัดระวังอย่าเผลอไปเหยียบธรณีประตู   ความเชื่อเรื่องการ “ ห้ามเหยียบธรณีประตู ” โดย ภูมิ จิระเดชวงศ์  ...

วังโบราณ ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖) Ancient Palace, Lan Saka, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Feb 28, 2023)

วังโบราณ ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖) Ancient Palace, Lan Saka, Nakorn Sri Dhammaraj Province (Feb 28, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเตรียมการงานมงคลดี ๆ กันอีกครั้ง ณ ที่นี้ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (พระเจ้าพงษาสุระ)...

จารึกและเอกสารโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อาณาจักรศรีวิชัย (๗ ม.ค. ๒๕๖๖) Ancient Inscriptions and Documents in Southeast Asia: Srivijaya Kingdom (Jan 7, 2023)

จารึกและเอกสารโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อาณาจักรศรีวิชัย (๗ ม.ค. ๒๕๖๖) Ancient Inscriptions and Documents in Southeast Asia: Srivijaya Kingdom (Jan 7, 2023)

ที่มา : https://web.facebook.com/jiradejwong… ผู้เขียน : ภูมิ จิระเดชวงศ์ เผยแพร่ : วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖     ทุกเรื่องราวย่อมมีที่มา ทุกการค้นคว้าย่อมมีคำตอบ   การเคลื่อนกองทัพทางทะเลครั้งใหญ่ ที่นำโดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (จันทรภาณุ) ไปตีเมืองลังกา...