ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

(bunchar.com การพระศาสนา ๒๐๒๐๐๖๒๙_๑)

ที่เก็บดอกจำปาหรือจำปีสีทองในบ้าน ไปถวายหลวงพ่อ
วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหว้พระวานนี้นั้น

หลังโควิดนี้ กิจพระศาสนาที่ศรีทวี เข้าที่หลายเพลาแล้ว
และเชื่อว่าจะทบทวีอย่างต่อเนื่องครับ

๒๙ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๖.๑๖ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร