ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

(bunchar.com บัญชาชีวิต ๒๐๒๐๐๖๒๘_๔)

วันนี้ ลูกพี่พ่อบ้าน มีเวรกับลูกเมีย ไม่อยู่เรือนนี้
หน้าที่เราเก็บดอกจำปาเอง ได้มาเกือบ ๓๐ ดอกจากต้นเดียว
นอกนั้นปล่อยไว้บนต้นเขาอีกสองต้น

เกินกว่ารหัสธรรม จำปาสามดอก แห่งวิมุติมรรค

หลังน้าพากินเสร็จ ก็พับกรวยใส่ ๒ กระทง
” … เอาไปหวายหลวงพ่อ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหว้พระ … “

ตอนนี้น่าจะกำลังบิณฑบาตแล้วครับ

๒๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๑.๐๕ น.
บ้านบวรรัตน์ ท่าวัง เมืองนคร