ที่มา : https://web.facebook.com/bunchar.pongpanich…
ผู้เขียน : บัญชา พงษ์พานิช
เผยแพร่ : วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

เมื่อหลายเดือนก่อน หลังการหารือหลายอย่างกับ วัดบันดาลใจ
ที่ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมพู่ Pariyaporn Sukgul ก็ชวนหารือกับท่านเจ้าคุณ
เพื่อขอร่วมถวายงานให้เป็นวัดศูนย์เรียนรู้ในโครงการรอบใหม่

ซึ่งผมสนับสนุน โดยกะว่าจะมาร่วมด้วย
เพื่อขยายวงในแวดวงวัดเมืองนครที่ตอนนี้ก็เข้าขบวนแล้วหลายวัด
อาทิ วัดพระธาตุ Siridhammapirat Yodkhun พระอนุรักษ์ อนุรกฺขิโต (อนุรักษ์ รัฐธรรม) โสพิทร์ แซ่ภู่ นิธิศฉลอง จิตรประดิษฐ์ พระมหาสมชาย ปภากโร
วัดวังตะวันตก Chai Choti และยังอื่น ๆ อีก
โดยหวังว่าจะได้ร่วมกันฟื้นคืน #นครเมืองพระ

ทราบมาว่า ทาง วัดบันดาลใจ มีนัดหารือนี้กับทางวัดเมื่อวันก่อน
แต่ไม่ได้บอกให้ผมรู้ ประกอบกับติดกิจอยู่ที่อีสาน

เมื่อวันก่อน น้อง ๆ เขาไปหารือกันที่ สโมสรธรรมทาน – co dhamma space
ก็เลยขอฟังด้วย

๑) น้อง ๆ เขาลงพื้นที่สำรวจและคิดกันไปเยอะ ได้อะไรมาไม่น้อย ทั้งเรื่องเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ SWOT analysis etc.
๒) แต่ผมขอเห็นต่างบางประเด็น ดังนี้ …

๒.๑) อย่าลืมว่า การเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ว่า
คือที่เรียนรู้วัดศรีทวี มิใช่เรียนรู้วัดบันดาลใจ
และเงื่อนไขสำคัญคือ โดยวัดศรีทวีซึ่งหัวใจสำคัญคือชาววัดศรีทวี
ที่วันก่อนถือเป็นเงื่อนไขความสำเร็จสำคัญ ที่จะต้องเร่งสร้าง
และควรก่อร่างสร้างกันไปกับการขยับเป็นศูนย์เรียนรู้นี้
อย่าได้คิดทำไปให้กันเอง อย่างที่ดูเหมือนว่ากำลังจะเป็นไป

๒.๒) กรณีน่าเรียนรู้ของวัดศรีทวี ในกรณีนี้มีอะไรบ้าง ?
เท่าที่ได้ติดตามและเฝ้าฟังมา มีหลายประการ …
ตั้งแต่ การปรับปรุงพัฒนารักษาวัด / กิจการประเพณีต่าง ๆ ที่งดงาม รวมทั้งตักบาตรเดือนเกิด / การอบรมภาวนาต่าง ๆ ทั้งแก่บุคคลทั่วไป แก่นักเรียนนักศึกษา และที่กำลังพัฒนาเป็นหลักสูตรเชิงระบบ ในฐานะสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด / การมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
ซึ่งผมคิดว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเสริมเติมอะไรให้กับวัดอีกแล้วเกินกำลังชาววัดแล้ว

๒.๓) กลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
ผมคิดว่าน่าจะเพียงแค่สำหรับนานาวัดและชาววัดในเมืองนคร
และวัดไหนก็ได้ ที่สนใจจะปรับปรุงวัด
ไม่ต้องไปขยายเป้าหมายอื่นหรือเครือข่ายอื่นให้มาอีก
เพราะจะนอกเรื่อง และไม่ตรงเป้าการเป็นวัดต้นแบบเพื่อการพัฒนาวัด

๒.๔) พื้นที่ทำการ
ที่บอกว่าจะใช้อาคารรู้คุณธรรม และจัดทำป้ายนิทรรศการนั้น
ผมเห็นต่างมากมาย เพราะไม่ควรมีที่ทำการหรือนิทรรศการแยก
แต่ควรแทรกอยู่กับทุกที่
ทำแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกสถานที่เกิดกิจกรรมในวัดศรีทวี
รวมทั้งออกไปที่วัดไหน ๆ ก็ได้ด้วย

ฯลฯ

พอดีวันนั้น ติดอีกนัดเรื่องการต่างประเทศ จึงได้อยู่ด้วยเพียงเท่านี้
จึงขอฝากนี้มาทางนี้อีกครั้งนะครับ
อ้อ เรื่องนี้ ผมได้บอกไว้ว่าจะร่วมทำด้วย
หากนัดอะไร กรุณาบอกด้วย
หากไม่บอกอีก ก็ไม่รู้จะทำด้วยได้อย่างไรนะครับ

โจ้ พุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา กับแก้ว แม่มด ลมหายใจ นางฟ้าครับ
ช่วยส่งที่เราสรุปสังเคราะห์ล่าสุดกรณีวัดศรีทวีที่เราทำให้ สกว.
ให้น้อง ๆ คณะนี้ด้วยนะครับ
หากเขามีอะไร ขอผมทราบและได้มีส่วนร่วมด้วย ได้ไหมครับ ?

เห็นทำมาดี ก็อยากร่วมดีด้วยนิ

๕ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๗.๔๐ น.
บ้านบวรรัตน์ หน้าวัดศรีทวี ท่าวัง เมืองนคร