ที่มา : http://www.muangboranjournal.com/…
ผู้เขียน : ณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง
เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด

บ้านเตาหม้อ ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำท่าซัก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเพียงแห่งเดียวในตัวอำเภอเมือง ที่ยังคงผลิตชิ้นงานในรูปแบบดั้งเดิมออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยเหตุที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดศรีทวีหรือวัดท่ามอญ จึงมักถูกตั้งข้อสังเกตว่าชุมชนแห่งนี้เป็นกลุ่มช่างปั้นหม้อชาวมอญที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ อย่างไรก็ดี จากการสืบค้นเรื่องราวทั้งจากเอกสารและคำบอกเล่ากลับไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างช่างปั้นบ้านเตาหม้อกับกลุ่มคนมอญแน่ชัด มีเพียงเรื่องเล่าว่าแถบวัดท่ามอญในอดีตเคยมีชาวมอญล่องเรือมาค้าขาย บ้างตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้วัดศรีทวี อีกทั้งยังหลงเหลือการละเล่นสะบ้ามอญอยู่ในปัจจุบัน

อ่านต่อได้ที่ http://www.muangboranjournal.com/post/Ban-tao-mo-NakhonSiThammarat