ที่มา : https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/…
ผู้เขียน : โครงการวัดบรรดาลใจ โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา(สสส.) และสถาบนอาศรมศิลป์
เผยแพร่ : วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

เมื่อพระพุทธิสารเมธีเข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ณ วัดศรีทวี แห่งนี้ ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางศาสนา สร้างพื้นที่ให้คนเข้ามาใช้ อย่างน้อยไม่ได้เข้ามาหาธรรม ก็เข้ามานั่งเล่น พักผ่อน ท่านอยากทำให้วัดเป็น “พื้นที่บริการสังคมโดยให้ความสงบ” จึงเป็นอย่างที่ผู้มาวัดได้เห็นบรรยากาศรอบ ๆ วัด ได้สัมผัสถึงความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น วัดมีศาลา มีเก้าอี้ มีชานไม้ใต้ร่มเงากระจายอยู่ทั่ววัด ให้ชุมชนคนทำงาน หรือแม้แต่คนตกทุกข์ได้ยากได้มาหาที่พักผ่อน

อีกงานสำคัญของพระพุทธิสารเมธี คือ การทำบทบาทวัดที่ดึงคนให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดยเริ่มจากพระเณรในวัดของท่านก่อน ให้อยู่ในข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด ปฏิบัติศาสนกิจตามพระวินัยเป็นประจำไปพร้อมกับการเชื่อมธรรมสัมพันธ์กับชุมชนและโรงเรียน

อ่านต่อได้ที่ https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account16533480/21110027_1.pdf